Finns det något "facit" när vi uttalar oss om att tänkandet är logiskt respektive ologiskt? Kan det finnas någon "matematisk formel" som kan hjälpa oss?

Exempel på ett felaktigt tänkande: För ett antal hundra år sedan hävdade maktens män att jorden stod i centrum i vårt solsystem. Var detta ett logiskt tänkande? Idag vet vi att detta tänkande var ologiskt. Men för dåtidens maktelit så betraktades ett sådant tänkande som logiskt. Vem har rätt? Vi vet att vår bedömning är den rätta och vi grundar detta tänkande på vetenskapliga fakta. Därmed avslöjar själva maktstrukturen och dess ideologi att tänkandet om solsystemet inte blir trovärdigt. Uppfattningen om jordens roll i solsystemet är byggt på fantasier utifrån ett makttänkande istället för kunskap.

Det var ett exempel och vi tar ett nytt: För bara några generationer sedan hävdade maktens män att en viss typ av människor var överlägsen övriga typer av människor. Ni vet vilken jag menar. Dom hävdade fullt och fast att deras tänkande om över- respektive undermänniskor var logiskt och riktigt. Men idag vet vi att detta tänkande var fullständigt ologiskt.

Vad är orsaken till att tänkandet har förändrats så fullständigt? Jo det är framförallt det vetenskapliga arbetet som påvisar det felaktiga med ett sådant tänkande. Även här passar det in på maktstrukturens intressen att hävda vissa människors överlägsenhet gentemot andra. Alltså bygger deras makttänkande på fantasier som är förnedrande och därmed ologiska.

När vi tar sådana här tydliga historiska exempel så är det inte svårt för oss att kunna se det ologiska i tänkandet. Det är när vi närmar oss vår egen tids tänkande som vi får svårt att avgöra om tänkandet vilar på logisk grund eller tvärtom.

På vilken grund vilar dagens makttänkande angående kapitalägandet? När kommer det vetenskapliga arbetet att påvisa det ologiska i detta tänkande?

 

                                                       ------------------------------------------------

 

"Nej det finns en gräns här! Den kan du inte bara kliva över. Även om den som nu går rätt genom skogen så är du förbjuden att kliva över den. Gränsen är minerad och kommer du för nära så riskerar du att sprängas i luften."

Hur kan det komma sig att idén om gränser har skapats? Har våra samhällen tagit beslut om gränsdragningar gentemot andra samhällen? Vilket syfte tjänar gränser?

 

                                                            ----------------------------------------------

 

Du har det materiellt sett bättre än dom flesta. Så varför skulle du kunna tänka dig att förändra denna struktur? Sådana ställningstaganden innebär ju för din egen del och även för din familjs del att ni finge ge avkall på det materiella överflöd som ni nu har.

Okey du kanske teoretiskt inser att alla kan inte leva som du lever men du är säkert inte villig att konkret förändra ditt levnadssätt. Hur skall det då i praktiken bli möjligt att du och jag förändrar våra liv? Som sagt, vi kan säkert övertygas om att det liv vi lever inte är hållbart i längden. Detta kan vi nog bli övertygade om. Men klarar vi av att gå från tanke till handling? Vad krävs för att vi skall ta dom nödvändiga stegen till att leva enklare liv? Krävs det yttre påverkan eller kan vi själva förmå oss till att ändra vårt beteende?

När dom globala kriserna verkligen tar tag i oss då har vi inte mycket att välja på. Då vi ser att närliggande samhällen bryts ner, på ena eller andra sättet, då verkligen går det upp för oss att någonting måste göras.

 

                                                              --------------------------------------------

 

Strukturen finns här. Vi lever i den. Politikerna förvaltar den. Den politiska makten, vilken färg den än har, förvaltar den ekonomiska struktur som råder i samhället.

Det är detta förvaltande som vi väljer politiker till. Att den ekonomiska strukturen är fundamentalt felaktig ifrågasätts varken av oss väljare eller av den politiska makten.

Strukturen lever vidare. Alltmer märkt av dom återkommande kriserna.

 

                                                          -------------------------------------------------

 

Ungdomsarbetslösheten! Alla partier säger sig prioritera just denna fråga. Och alla partier säger sig sitta inne med lösningen på problemet. Men eftersom problemet inte löser sig oberoende av vilken regering som håller i taktpinnen så måste det ju erkännas att partierna inte lyckas finna någon lösning. När skall politikerna komma fram till att dom inte kan lösa problemet?

"Våra" politiker är tydligen helt omedvetna om att det är dom strukturella förhållandena som omöjliggör en lösning.

Se er om i världen! Ungdomsarbetslösheten är inte bara hög i vårt samhälle. Den är hög i så gott som alla samhällen. Eftersom det ser ut som det gör runt om i världen så borde det inte vara så svårt att inse att ungdomsarbetslösheten är ett globalt problem. Det är ett globalt problem som naturligtvis är strukturellt betingat.

När skall "våra" politiker börja inse det här sambandet? Problemet kommer därför att förbli olösligt så länge som strukturen ser ut som den gör.

 

                                                         -------------------------------------------------

 

"Vi har det ju bra ändå får man väl säga. Se på dom därborta! Dom lever ju eländiga liv. Men vad kan vi göra åt det? Just ingenting! Nej låt dom sköta sitt så sköter vi vårt!"

 

                                                           -----------------------------------------------

 

Tänkandet är blockerat.

 

 Att den unga kvinnan stenas till döds, på grund av att hon har ett "oacceptabelt" förhållande, betraktas som fullt normalt.

 

 När den lilla flickan könsstympas ses som en naturlig del av livet.

 

 Hon sitter framför oss med en plåtburk bredvid sig. Jag och mängder av människor ser henne och går förbi henne när vi trampar in på gallerian. Vad tänker vi? Det är så här livet ser ut!  Och det är väl så här livet ska se ut?

 

Oj, är det han! Han är god för miljarder. Kom så försöker vi få autografen!

 

Tänkandet är blockerat!

 

                                                    -----------------------------------------------

 

Fackföreningsrörelsen uppstod ur förhållandet köpare - säljare på arbetsmarknaden. Accepterar denna rörelse detta strukturella förhållande? Ja den gör det.

Så länge den accepterar förhållandet köpare - säljare som normgivande så kommer ingen grundläggande förändring att ske.

Facket måste komma fram till insikten om att detta förhållande är till skada för samhället.

 

                                                     ------------------------------------------------

 

Vad är skrämmande med våra samhällen? Jo det som är skrämmande med våra samhällsstrukturer det är att vi är omedvetna om det ologiska med strukturen. Därför "fortplantar" sig det ologiska i generation efter generation. I princip så leder detta till att maktens män genomför allting så ologiskt det än må vara. Detta faktum återkommer vi till gång på gång eftersom det är så grundläggande för förståelsen av den ologiska strukturen.

I vissa samhällen finns det lagar som innebär att kvinnor kan stenas till döds om dom ertappas med "icke godkända" förbindelser. Om dom våldtas och blir med barn är ingen förmildrande omständighet.

Här ser vi med all tydlighet att maktens män kan genomdriva vilka åtgärder som helst. Ingenting är omöjligt när det gäller att förnedra och förtrycka.

Lagar och förordningar, som ju dikteras av maktens män, åberopas som stöd för dom åtgärder som skall verkställas. Strukturen må vara hur sjuk som helst och ändå kan man få människorna i samhället att acceptera den. Är inte detta skrämmande? Den ologiska strukturen uppfattas som naturlig av oss.

 

                                                           -----------------------------------------------------------

 

Om vi håller oss till vårt eget samhälle. Ett av världens mest jämlika samhällen. Där också levnadsstandarden är en av dom högsta.

Hur kan barnfattigdomen öka i vårt samhälle? Borde inte vårt så kallade rika samhälle kunna ordna så att barnfattigdomen och även naturligtvis allas fattigdom utplånas? Istället biter sig fattigdomen fast i vårt samhälle och ökar dessutom alltmer. Vad är det som gör att fattigdomen förvärras? Vilka krafter i samhället gör denna negativa utveckling möjlig?

Svaret är ju så enkelt men ändå så svårt och komplicerat för många. Allt beror ju på den politik som förs och att denna politik utgår från den struktur som vi lever i. Med andra ord, politiken är underställd den ekonomiska strukturen som vi lever i och eftersom denna struktur i grunden baserar sig på det orättvisa kapitalägandet så har politiken inget val. Ett verkligt val är ju annars att bevisa den orättvisa strukturen.

Är det omöjligt att sätta sig in i och förstå att det är så här som verkligheten för oss formas? Våra vardagsliv är inte utformade av en slump. Våra vardagsliv har mejslats fram utifrån den strukturella verklighet som gäller.

Om vi förstår att det förhåller sig så då blir ju allting begripligt. Eller hur?

Det blir begripligt att det är den strukturella verkligheten som är orsaken till fattigdomen.

 

                                                                -------------------------------------------------

 

"Allting går med mördande reklam!" Man kan också säga att allting går med mördande manipulering. Därför går allting med den strukturella normen. Vågar vi erkänna detta faktum?

 

                                                                ----------------------------------------------------

 

Hon kommer rusande. Vill ge dig en kram. Du tar emot den och kramas tillbaka. "Jag kan cykla nu!" Vi skrattar. "Kom så får du se!" Allting blir så självklart. Hon cyklar.

 

                                                              --------------------------------------------------------

 

Angående det ekonomiska tänkandet. Låt oss titta på det. Det är ju så, i dagens politik, att det är ekonomin som styr det mesta.

Vi ser ju att kommuner och landsting, så gott som överallt, överskrider sina budgetar. Dom går alltså med förlust, kan man säga. För att ändra på detta så bestämmer sig beslutsfattarna att dra ner på personal och att effektivisera. Med andra ord färre anställda skall göra lika mycket, eller mer, som tidigare gjordes av fler. Så gör man i kommuner och landsting och för den del även i den privata "näringen".

Dessa verksamheter, kommuner och landsting, bedrivs ju med skattemedel. Och, som vi vet, det är ju oerhört viktiga och nödvändiga samhällsuppgifter.

Här går tydligen inte vårt samhälle så bra. Följden för dom anställda inom omsorgen, skolan och vården blir ju ofta utbrändhet och stress. En känsla av otillräcklighet. Psykiska och fysiska arbetsskador blir ofta resultatet. Barn, ungdomar och vårdtagare blir naturligtvis lidande av dessa destruktiva åtgärder. Nej här går inte vårt samhälle så bra.

Vad är det då som går bra? Jo tydligen samhällets affärer. Dom stora företagen går också bra. Med bra menas här dom ekonomiska kalkylerna för företagen. Vinsterna skjuter i höjden. Dom stora aktieägarna tar hem enorma vinster. Jo ser man det på det viset så går det bra för samhällets ekonomi.

 

                                                                       ------------------------------------------------

 

Frågeställningen lyder: varför är det mer social oro i vissa delar av världen än i andra delar? Svaret är naturligtvis att där det är större social oro där är också samhällsstrukturen mer orättvis. Det betyder att där vi ser att människor far illa där råder en struktur som är synnerligen orättvis.

Med dessa fakta för ögonen så kan vi tränga in i våra samhällens strukturer och se vilka utmärkande drag som orsakar detta människoförakt.

Våra samhällen är patriarkala och dom utmärker sig mer eller mindre, på olika vis. En del samhällen utmärker sig på det viset att kvinnor varken får visa sig eller röra sig fritt i livet. Andra samhällen delar in människorna i speciella statusgrupper, där dom lägst stående behandlas som ohyra. Många samhällen präntar in i sina medborgare att grannarna, på andra sidan gränsen, inte har något människovärde. Alla samhällen kännetecknas av en orättvis fördelning av kapitalet.

Det säger ju sig självt att när vi blir så manipulerade i den struktur som vi lever i då blir det en våldsam social oro i samhället. Ingen människa kan tänka logiskt när strukturen är så fientlig. Vi har blivit så till den grad hjärntvättade att vi tror att det finns en slags övermänniska, en gud, som styr över våra liv.

Självklart blir det social oro med dessa förutsättningar.

 

                                                                  ---------------------------------------------------

 

Det är ganska skrämmande att tänka sig att det samhälle som vi idag lever i är så präglat av det förflutna. Eftersom det förflutna bygger på grundläggande fel så medför det ett inhumant sätt att leva. Dessa grundläggande fel har vi ärvt in i vårt eget och andras samhällen. Alltså lever vi i ett mer eller mindre sjukt samhälle. Vilket ju bevisas bara vi höjer på ögonbrynen lite grann. För att inte tala om de groteska "tumörer" som vissa samhällen, runt omkring oss, är behäftade av.

Det är alltså skrämmande att veta att det liv vi idag lever är så infekterat av den historiska "sjukan" att detta leder till ett inhumant leverne för oss. Ett osunt och nedbrytande liv. Det finns ingen tvekan om att det verkligen förhåller sig på det viset. Det skulle vara mer osannolikt om våra liv skulle levas på ett sunt och harmoniskt sätt. Den möjligheten är ju ganska minimal. Eller rättare sagt, den möjligheten existerar inte.

 

                                                              -----------------------------------------------------

 

Vi röstar fram nya regeringsalternativ i en allt stridare ström. Dom så kallade blocken tävlar om att få bilda regering.

Men varför förändras ingenting? Och framförallt, varför sker ingen positiv förändring? Det verkar som om den politiska makten aldrig lär sig av historiens förlopp. Samma återkommande kritik utförs av oppositionen oberoende av vilket block dom tillhör.

Regeringsbyten sker med jämna mellanrum. Ingen förändring. Samma oppositionella "gnäll". Vad är det som egentligen händer? Är det ett spel för galleriet?

Vi röstar och vi hoppar mellan blocken, som aldrig förr. Men blir det någon förändring? Marginella förändringar, kanske. Inga genomgripande förändringar.

Vill vi ha genomgripande förändringar? Vad menas med genomgripande förändringar?

 

                                                           --------------------------------------------------

 

Jag återkommer till ägandet, detta tabubelagda ämne, så som det ser ut idag. Det är i grunden lika ologiskt som religioner. Lagar och bestämmelser som reglerar ägandet är så fullständigt inhumant och förnedrande.

Ett fåtal äger, i stort sett, allt här på jorden. Men ser vi det ologiska med denna verklighet? Vi blir omedvetna om det inhumana när vi dagligen lever i denna verklighet. Vi blir som förblindade på precis samma sätt som folken när dom stympar sina barn under religiös övertygelse.

Visserligen så protesterar vi när företag läggs ner eller flyttar till låglönesamhällen. Vi protesterar när vård, skola och omsorg dras in.

Vi kanske förstår när makten försöker klämma åt oss på alla sätt och vis i sin jakt efter kapital. Men vi har svårt att ta till oss att det är strukturella fel och brister som är grundorsaken.

Man kan säga så här: vi accepterar ägandet, men inom vissa gränser. Vi accepterar ägandet om vi erbjuds en "skälig" lön att leva på. Vi accepterar förhållandet om vi har ett arbete att kunna gå till.

Kan vi handla "billigt" så bryr vi oss inte i hur människorna har det som producerar våra konsumtionsvaror. Så länge som du och jag kan leva som vi idag gör så länge bryr vi oss inte i vem som äger kapitalet.

 

                                                            -------------------------------------------

 

I takt med att dom sociala klyftorna ökar i våra samhällen så säger sig "våra" partier arbeta ännu mer för att dessa klyftor skall försvinna.

I takt med att miljöförstöringen tilltar så basunerar "våra" partier ut lösningar på problematiken.

I takt med att arbetslösheten ökar så hävdar alla partier att dom står på folkens sida.

I takt med att missbruk och brottslighet breder ut sig så hävdar samtliga partier att dom har lösningen på problemen.

Men problemen löser ju sig inte. Problemen förvärras. "Våra" partier verkar inte förstå hur problemen skall lösas. Dom förstår inte var man skall söka grundorsaken till problemens uppkomst.

Förstår ni vad jag menar?

 

                                                                  ----------------------------------

 

Precis allting måste ifrågasättas! Därför att det grundläggande problemet genomsyrar allting i samhället. Det kryper innanför huden på oss själva och påverkar naturligtvis vårt tänkande på ett destruktivt sätt. Vi tänker på ett sådant sätt så som historien har format oss.

På samma sätt som samhällsstrukturen bär med sig det historiska arvet genom årtusenden tillbaka, på samma sätt bär vårt tänkande med sig det historiska arvet. Det är ju våra hjärnor som har skapat och skapar samhällen. Eftersom det grundläggande problemet har förblivit olöst under tusentals år så är vi ju själva, så att säga, infekterade av det.

Låt oss försöka belysa våra samhällens uppbyggnad, så att vi förstår varför det blivit som det har blivit.

 

                                                              -------------------------------------------

 

Allt går åt pipan! Eller finns det någon kvar därute som fortfarande tror att det ordnar upp sig? Får jag i så fall ställa en enkel fråga: hur ser lösningen ut?

Eftersom den enda möjliga lösningen består i att kapitalet måste bli samhällsägt så undrar jag om ni delar den här åsikten? Jag misstänker att en minoritet av er därute kan tänka er den här, enda möjliga, lösningen. Därför så ser det mer än dystert ut.

Allvarligt talat, någon annan lösning finns inte.

 

                                                              --------------------------------------------

 

Är du medveten om att det finns människor som har det sämre ställt än dig själv?

Ställer man en sådan fråga till vem som helst så blir svaret ja. Vi är alltså medvetna om att det finns människor som har det sämre ställt än vad vi själva har det.

När vi ställer frågan varför det är på det viset och varför det har blivit så, då blir svaren olika. Och när vi ställer frågan om det måste vara så att människor i "mitt" samhälle skall ha det sämre ställt, så blir svaren olika.

Vi är alltså medvetna om att många människor har det sämre ställt än andra men vi har olika uppfattningar om varför det har blivit så och varför det är så.

Är det okey om jag söker orsaken till dessa orättvisa förhållanden?

 

                                                                 ----------------------------------------------

 

Vad är det för samhälle vi vill ha? En självklar fråga med ett självklart svar. Ett svar som alla partier och vi själva delar. När vi nu alla svarar, mer eller mindre, lika på denna frågeställning så blir ju detta svar helt ointressant. Ändå så basunerar partier ut sina, på förhand, givna svar på hur dom önskar sig framtidens samhälle. Förstår dom inte att det intressanta istället ligger i hur dagens samhälle fungerar? Lika intressant är att studera gårdagens samhälle. Alltså den historiska tillbakablicken.

Eftersom vi idag lever våra liv i samhällen som vi inte kan acceptera som framtidens samhällen, då uppkommer ju frågan vad det beror på att vi lever våra liv så helt annorlunda mot hur vi vill att framtidens samhällsliv skall levas? Vi lever ju i orättvisa samhällen men vi önskar att leva i rättvisa samhällen.

Kan vi och "våra" partier förstå att gårdagens samhälle sätter en avgörande prägel på dagens samhälle? Kan vi av detta förstå att dagens samhälle oundvikligen kommer att sätta en avgörande prägel på morgondagens samhälle? Är vi och "våra" partier medvetna om att detta samband kommer att grusa förhoppningarna om våra önskningar om framtiden?

Är denna frågeställning intressant? Tydligen inte. Att gå till botten med orättvisans orsaker skulle omkullkasta hela vår nuvarande strukturella uppbyggnad. Alltså ingen mening att fundera på. Än så länge!

 

                                                                -----------------------------------------

 

Allvarliga konflikter, inbördeskrigsliknande konflikter, som utspelas i ett flertal samhällen leder sällan till att människorna i dessa samhällen får det bättre efter att den akuta konflikten har lagt sig. Varför leder sällan sådana konflikter till någonting bättre?

Man kan ju på förhand liksom tro att störtandet av diktaturen skall leda till bättre liv för människorna i samhället. Men inte. Tydligen finns det djupare orsaker i dessa samhällen som gör att livet inte förändras till det bättre.

Kan vi förstå att det är själva den strukturella uppbyggnaden av samhällena som är orsaken till att livet inte blir bättre.

Maktens män avlöser varann i en allt stridare ström. Men livet för den vanliga enkla människan i samhället fortsätter som vanligt. Snarare så leder den akuta konflikten till att livet blir alltmer odrägligt att leva.

I dessa oftast, mer eller mindre, fattiga samhällen så dräneras samhällena på ytterligare kapital emedan kapitalet finner det alltför osäkert att investeras i dessa instabila samhällen. Kapitalet tar hellre vägen ut ur samhället och väljer istället marknader där förutsättningarna för kapitalets förräntning är betydligt gynnsammare.

Kan vi förstå att det är kapitalets ägare som har våra samhällens öden i sina händer?

 

                                                           ------------------------------------------

 

Ett påstående: religioner är ett påfund av maktens män. Religioner har genom historien "förfinats" till ett instrument för maktens män att fördumma och förslava människorna. Ju lägre ekonomisk status du har ju hårdare slår det religiösa förtrycket. Och nederst på statusstegen står halva mänskligheten, kvinnorna.

Därför kan vi nu en gång för alla avfärda världens religioner som en gigantisk bluff. Ju snabbare vi lämnar religionen bakom oss ju bättre förutsättningar får vi att bygga ett humanare samhälle.

Att komma fram till dessa slutsatser är enklare för människor som lever i samhällen där det religiösa inflytandet har blivit marginellt. Människor som lever i starkt religiösa samhällen kan svårligen komma fram till liknande slutsatser. Detta beror på att det i praktiken krävs att vi kan "stå vid sidan om" strukturen för att kunna sätta oss in i och se strukturens grundläggande fel och brister. När vi lämnar det religiösa oket bakom oss och iaktar strängt religiösa samhällen så medför det att vi kan se det religiösa samhällets tillkortakommanden på ett klarare sätt än dom som lever inom den religiösa strukturens ramar.

 

                                                     ---------------------------------------------------

 

Den som är fattig förblir fattig och den som är rik fortsätter att vara rik och blir ännu rikare genom olika sätt att skatteplanera.

Våra samhällsstrukturer är ju uppbyggda efter idén om att kapitalet skall vara privatägt. Så därför är det en omöjlighet att vi människor gemensamt förvaltar kapitalet. Nej eftersom privata intressen gäller i våra strukturer så blir naturligtvis det samhälleliga ägandet en omöjlighet.

Av detta lär vi att det är först när kapitalet blir samhällsägt som det kan fördelas ut på ett rättvist sätt. När människor efterfrågar en utbyggnad av vård, skola och omsorg då finns pengarna redan i den samhälleliga kassakistan. Samhället behöver, så att säga, inte jaga det kapital som krävs för att genomföra åtaganden som vi önskar. Pengarna finns där redan eftersom samhället är ägare av kapitalet som vi har skapat.

 

                                                  ---------------------------------------------------------

 

När den nuvarande ägarstrukturen krisar, vilket vi nu här i västvärlden på allvar börjar uppleva, så att den inte längre på egen hand klarar av att "driva runt" samhället då ser vi med all tydlighet hur spänningarna tilltar i våra samhällen.

Kapitalet förmår nu inte längre att reglera marknadsspelet på egen hand, så som man gjorde bara för ett antal år sedan. Marknaden, så att säga, dränerade sig själv där den "starkaste" alltid avgick med segern. Detta är inte möjligt längre. Särskilt finansmarknaden är så gigantisk att hela samhället hotas när denna marknad krisar sig. Den klarar inte längre att "reglera" sig själv.

Hur skall samhällets förvaltare lösa denna problematik? Samhällets politiska ledning har två val. Skall finansmarknaden räddas med skattemedel eller skall marknaden lämnas åt sitt öde, som förr, att reglera sig själv? Nej valet finns i praktiken inte längre. Marknaden måste räddas. Och det blir skattepengarna som får stå för notan. Detta scenario kommer fortsättningsvis att fördjupas alltmer. Skattepengarnas viktigaste uppgift, kommer från och med nu, att användas till att pumpa in kapital i marknaden så att samhället kan "drivas runt" så långt det går.

Hur länge till kommer detta att fungera?

 

                                                          -------------------------------------------------

 

Makten kan aldrig komma till insikt om att strukturen och den därmed förvaltande politiken är felaktig. Vad är det som är felaktigt, undrar makten? Det är alltså en omöjlighet att ideologiskt kunna övertyga makten om att samhällets strukturella orättvisor beror just på dom strukturella förhållandena. Argumenten och exemplen må vara hur övertygande som helst. Det hjälper ändå inte.

Varför går det då inte att övertyga makten om att samhället bäddar för sin egen undergång om inte det strukturella förhållandet förändras? Egentligen är svaret väldigt enkelt. Det ligger nämligen i sakens natur att makten inte kan agera på ett annat sätt än vad den nu gör. Makten kan inte förneka sin egen strukturella uppbyggnad. Därmed kan makten inte förneka sin egen roll i samhället. Den är så att säga nödvändig, enligt makten.

Hur skulle det se ut om makten började ifrågasätta samhällets strukturella förhållanden? Nej det går bara inte. Det vore det samma som att acceptera sin egen undergång.

I grunden så hamnar vi till slut i den grundläggande frågeställningen: vem skall äga kapitalet?

 

                                                     --------------------------------------

 

Ja men fundera över följande händelse som utspelades för ett antal år sedan.

Den religiöse ledaren har dött och nu strömmar miljoner människor, från hela världen, till platsen för att deltaga vid hans begravning. Hans begravning, inte hennes. Man påstår till och med att det inte har varit en sådan här manifesterande begravning någonsin under människans historia.

Tänk efter, finns det något förnuft i allt det här? Nej naturligtvis inte. All den här masshysterin, eller rättare sagt masspsykosen, bygger ju på ologiskt tänkande.

Jag vill inte förneka att den religiöse ledaren i sig är en fin och godhjärtad människa. Det är mycket möjligt att han är det. Men för alla dessa människor och många mer därtill har den religiöse ledaren upphöjts till att vara en slags övermänniska.

Anser du att detta är ett naturligt tänkande?

 

                                                        ------------------------------------------------

 

Barnen är dom bästa riktmärken vi har när det gäller familjekonstellationer, av vad som är logiskt respektive ologiskt.

Eftersom vi människor tillhör samma släktgren som människoaporna så har vi även här värdefulla riktmärken att gå efter. Ett av dom allra viktigaste konstateranden vi kan dra det är att vi är flockdjur precis som våra släktingar, aporna. Här ser vi omgående att våra dagars familjekonstellationer inte är uppbyggda efter denna naturliga självklarhet. Vår ologiska struktur har isolerat familjen till, i bästa fall, två vuxna plus barn. Dom stora förlorarna i denna familjestruktur är barnen. Oerhört många barn och ungdomar far illa. Vad beror det på frågar vi oss? Jag hävdar att den största orsaken till att barn far illa beror på den lilla isolerade kärnfamiljen. Det är också den som gör att förhållanden spricker.

Problemet finns alltså inte att söka hos dom inblandade parterna. Grundproblemet finns att söka i den ologiska familjestrukturen.

 

                                                            ------------------------------------------------

 

Vi konstaterar att det inte är som det ska. Nästan alla håller med om det. Vi både ser och hör hur det dagligen inträffar allvarliga fel och brister i våra samhällen. Politikerna anklagar sina meningsmotståndare för orättvisorna i våra samhällen.

Dom enda som inte säger någonting är maktens män. Och varför skulle dom yttra sig?

"Nej låt underhuggarna och småfolket debattera. Huvudsaken är att affärerna går som dom ska. Och så länge dom gör det så finns ingen anledning att lägga sig i."

Men som sagt, det är inte som det ska. Det måste hända någonting dramatiskt för att förhindra att samhällsmaskineriet skall haverera totalt. Och detta verkar dom flesta vara eniga om. Eller?

 

                                                        ---------------------------------------------

 

Brukar du ställa dig den här frågan: hur kan det ha blivit så här? Jag menar att nu står våra samhällen inför någon form av ödesscenario, som det känns. Antingen går allting åt helvete eller så sker ett under och vi lyckas vända den nedåtgående spiralen. Så känns det för mig. Upplever du samma känsla?

Känslan är ju att våra samhällen möjligtvis klarar av några eller kanske ett antal generationer till. Sedan är förmodligen "loppet kört" om inte en osannolik förändring inträffar. Är det inte så som det känns? Och ur den här känslan så uppkommer den följdriktiga frågeställningen: hur kan det ha blivit så här?

Var skall vi leta? Var skall vi söka orsaken till att vi människor har försatt oss i det kritiska läge som vi nu befinner oss i? Skall vi söka orsaken i vår egen tid eller kan orsaken sökas före vår tid?

Ja ni vet ju mitt svar på frågorna. Min fundering gällde om även ni ställer dom här frågorna?

 

                                                         --------------------------------------------------

 

- Ni talar så mycket om valfrihet. Kan ni hjälpa mig att förstå innebörden av denna så kallade valfrihet?

- Jo vi anser att alla människor i samhället skall ha friheten att fritt kunna välja hur man vill utforma sina liv. Det gäller i alla

   delar av samhället. Från omsorgen; skolan; vården; boendet; företagande; ägande. Ja allt som vi ställs inför skall vi ha

    friheten att kunna välja.

-  Men har alla samma möjligheter att fritt kunna välja hur man vill forma sitt liv? Spelar inte tillgången på kapital en avgörande

    roll?

-  Vad du vill göra med dina pengar är ju din sak. Du skall ha friheten att investera dom på det sätt som du själv önskar. En del

    väljer investeringar som ökar mängden pengar. Andra väljer att konsumera upp, det man har. Denna valfrihet skall alla ha.

-   Men skapar inte detta system vinnare och förlorare? En del blir ju rika medan andra får betydligt mycket mindre pengar att

     röra sig med.

-   Jo men livet är ju så. Somliga har mer pengar och somliga har mindre pengar. Men alla skall ha friheten att kunna välja sina

     liv.

-   Men den fattige väljer väl inte sin fattigdom? Och för att bli rik så måste ju andra ha det sämre. Skall detta förhållande gälla?

-   Nu är det ju så det ser ut i samhället. Då får vi acceptera det.

-   Jag tolkar detta svar som att rättvisan är omöjlig att uppnå.

 

                                                 ------------------------------------------------------

 

Det går inte att bygga upp ett "mänskligare samhälle", som partier försöker profilera sig på, om inte dom ekonomiska förutsättningarna är på plats.

Att kunna stoppa miljöförstöringen är en omöjlighet om inte först dom ekonomiska förutsättningarna är på plats.

Kriser av alla de slag förblir olösliga såvida inte dom ekonomiska förutsättningarna är på plats.

Och vad är det då för ekonomiska förutsättningar som skall vara på plats? Jo en rättvis fördelning av kapitalet i samhället är den enda och nödvändiga förutsättning som gäller.

Inga strukturella problem kan finna en lösning om inte denna ekonomiska förutsättning gäller.

 

                                                  --------------------------------------------------

 

Är diktatorn en "ond" människa? Troligtvis inte. Är diktatorn en "god" människa? Ja troligtvis.

Vad är det då som gör diktaturen så ond? Jo det är naturligtvis dom lagar och bestämmelser som har satts upp för att kunna kväsa all opposition. Diktaturen tolkar all opposition som verk av onda människor. Medan oppositionen tolkar diktaturens ondska som en följd av dom lagar och bestämmelser som gäller i samhället.

Märker ni dom skilda synsätten på ondskans ursprung? Dessa skilda synsätt gäller självfallet även i vårt eget samhälle.

 

                                                    --------------------------------------------------

 

Omsätt pengar! Du måste kunna omsätta pengar, annars är du förlorad. Det är dom villkor du har att rätta dig efter. Om du inte uppfyller dessa villkor så saknar du värde. Så ser verkligheten ut min vän. Att du finns till betyder ingenting. Det är vad du kan omvandla till pengar som betyder något. Att bara finnas till är enbart för dom som kan leva på andra. Det är så det fungerar.

 

Du frågar: måste det fungera så? Måste några leva på andras arbete? Måste några äga kapitalet i samhället? Varför kan inte vi alla äga det?

 

                                                        -----------------------------------------------------

 

Vad är en politiker? Med politiker menar jag här, maktens politiker.

En politiker är en person som är vald och därefter tillsatt att förvalta strukturen i samhället. En politiker säger sig alltid arbeta för folkets bästa. Eller som politiker säger: "vi arbetar för medborgarnas bästa". En politiker är noga med att antingen kalla sig för socialist; liberal; konservativ; demokrat; republikan; med mera.

Är det då någon skillnad på dessa politikers, så kallade, politiska hemvist? Nej knappast. I det praktiska arbetet i kommuner, landsting och riksdag så är det bara marginella skillnader mellan dom politiska partierna. Politiker fungerar nämligen som nickedockor åt den redan strukturellt orättvisa marknaden.

Dom som bestämmer just reglerna på marknaden bryr sig inte om vem eller vilka som har den politiska makten i samhället. Så länge som den rådande marknadsstrukturen inte förändras så lägger sig inte maktens män i vad dom käbblar om i kommunfullmäktige eller riksdag.

I praktiken är därför politiker marknadens springschasar.

 

                                                             ---------------------------------------------------

 

Kapital finns, men det investeras inte. Varför inte?

Jo till att börja med så är ju kapitalet privatägt. Det är alltså upp till ägaren av kapitalet att avgöra om det skall investeras, eller inte. Ägaren kanske bedömer att riskerna är för stora vid en investering. Därför avstår ägaren.

Istället för att investera i exempelvis byggbranschen så väljer ägaren att investera i guld. Detta bedöms vara en säkrare placering av kapitalet.

Att bygga bostäder är förenat med allt för mycket osäkerhet, när det gäller kapitalets förräntning. Det är till och med säkrare att placera kapitalet i "madrassen". Här kommer heller inte myndigheterna åt pengarna.

"Jag menar, man vill ju undvika skatter och sån skit!"

 

                                                         -----------------------------------------------------

 

Är vi medvetna om att allt går käpprätt åt hel....? Nej jag tror inte att vi är medvetna om det. Vad tror du? Och om vi ändå börjar ana att så här kan det inte få fortsätta så väljer vi den enklaste vägen. Jag menar att vi följer med strömmen i tron att det nog kommer att ordna sig ändå. Eller vad tror ni?

Det kanske kommer att fungera några generationer till. Vem vet. Men det kommer inte att fungera, som det nu gör, om några hundratals år. Det kanske vi är medvetna om. Eller?

Hur gör vi då? Ja säg det! Hur gör vi då?

 

                                                           ----------------------------------------------

 

Tror ni att samhället skall se ut så här i framtiden? Alltså att det skall se ut så som det ser ut idag. Tror ni det?

Femtonhundratalsmänniskan, vad trodde hon om framtiden? Kunde hon tänka sig ett annat samhälle än det hon levde i?

Nej jag menar att vi överlag anser att så som samhället ser ut idag så kommer också samhället att se ut i framtiden. Jag tror att dom flesta av oss tänker så. Och jag tror att femtonhundratalsmänniskan också tänkte så.

 

                                                          --------------------------------------------

 

Vi producerar inte för vårt eget - samhällets välbefinnande! Vi producerar för kapitalägarnas välbefinnande!

Vi - samhället förfogar inte över marknaden! Dom som sätter reglerna på marknaden är ett fåtal kapitalstarka män!

Det handlar om makt, om nu ingen har förstått detta. Människorna i samhället producerar, som aldrig förr, men dom som verkligen tjänar pengar på allt som produceras dom är en liten klick maktfullkomliga individer. Det är makt att äga! Denna lilla klick äger dig och ditt arbete. Så ser verkligheten ut.

Kapitalägarens primära intresse består i att få så hög avkastning som möjligt, på sitt investerade kapital. Detta intresse står ju i direkt motsättning till det samhälleliga intresset - att avkastningen av produktionen skall användas till att gynna alla människor i samhället.

 

                                                             ----------------------------------------------

 

Vilket samhälle vill vi ha? Vill vi ha det samhälle som vi nu lever i?

Uppenbarligen så vill vi inte ha dom samhällen som vi nu lever i. Eller har ni någon annan åsikt? Om vi skulle ställa frågan till oss själva i alla våra samhällen, runt om på jorden, då skulle en överväldigande majoritet svara nej på den andra frågan.

Hur vill vi då att vårt samhälle skall se ut? Kort och gott så vill vi att våra samhällen skall fungera humant och rättvist inom alla områden. Jag behöver inte i detalj beskriva hur ett väl fungerande samhälle bör se ut. Vi vet alla hur ett väl fungerande samhälle bör se ut. Och så ser nu inte våra samhällen ut idag.

Det finns inte arbeten åt alla; vården, skolan och omsorgen fungerar otillfredsställande i de flesta samhällen; infrastrukturen likaså. För att inte tala om dom enorma klassklyftor som präglar de flesta samhällen.

Och ändå så sitter vi fast i det rådande strukturella tänkandet.

 

                                                            --------------------------------------------------

 

Det är ju inte så att man slår igen skolor, drar ner på vårdpersonal och hanterar personalen inom omsorgen som om dom vore dumma i huvudet. Nej det görs inte för nöjes skull. Och det är det väl kanske ingen av oss som heller tror?

Men att allt handlar om pengar det kan vi alla skriva under på. Så är det.

Är detta då detsamma som att just skolan, vården och omsorgen till varje pris måste effektiviseras för att spara pengar? Förvaltarna svarar ja men vi svarar nej. Istället måste frågan lyda: varför måste pengarna sparas just här? Och svaret blir då: nej naturligtvis måste inte pengarna sparas just här. Allting handlar om vad pengarna skall gå till.

Följdfrågan blir då: vad vill vi att pengarna skall användas till? Hur vill vi att kapitalet i samhället skall användas? Innan vi svarar så måste följande redovisas: tyvärr har vi här inget mandat för våra åsikter. Vi äger inte kapitalet och därmed så äger vi inte heller frågan, som man brukar säga. Kapitalets ägare avgör vad dom vill använda kapitalet till. Och till sin hjälp har dom förvaltarna av själva strukturen, alltså regering och riksdag.

Den förhållandevis lilla skattepåsen som dom förfogar över används mer och mer till att låta pengarna gå tillbaks till kapitalets ägare. Hjulen måste rulla, som det heter.

 

                                                         ------------------------------------------------------

 

Nej han varken vet eller kan någonting! Men han är duktig på att prata. Han lägger ut texten på ett förtroendegivande sätt. Och han verkar leva sig in i sitt prat, som få. Dessutom har han, det man brukar säga, ett karismatiskt uttryck. Glad och positiv, det riktigt strålar om honom.

Men så var det det här med åsikterna i frågorna. Dom är så långt från verkligheten som man kan komma. Skulle hans politik genomdrivas fullt ut så vore det en katastrof för mängder av människor.

Och ändå får han röster, denne man. "Ja han är ju så charmig och så har han glimten i ögat!" Pengar saknar han inte heller. Kampanjen kostar åtskilligt och kapitalets ägare förser honom med allt som behövs. Blir han vald så får dom minst dubbelt tillbaka. Det har han lovat, med täckta ordval.

Man kan komma långt med pengar. Ja dom är helt avgörande i dessa sammanhang. Vad skall vi säga: jo, politikens innehåll bestäms utifrån kapitalets storlek!

 

                                                   ---------------------------------------------------

 

Kopplingen mellan klimatfrågan och kapitalägandet! Finns det någon som tvivlar på den kopplingen? Nej, jag tror inte det. Eller? Om vi nu antar att det finns en koppling mellan kapitalägandet och klimatfrågan då måste vi ställa frågan: vad beror denna koppling på? Och är det av betydelse hur själva strukturen kring kapitalägandet ser ut?

Vad beror det på att det inte görs några nämnvärda framsteg i dom världsomfattande klimatförhandlingarna? Finns det också här ett samband mellan kapitalägandets struktur och avsaknaden av framsteg i dessa förhandlingar?

Som ni säkert förstår så menar jag att det finns ett avgörande samband mellan kapitalägandets struktur och klimatfrågan. Och jag menar att avsaknaden av framsteg i klimatförhandlingarna beror främst på att kapitalet är privatägt. Jag menar att det är en omöjlighet att göra framsteg i den struktur som vi nu lever i.

Just orsaken till varför det inte görs några framsteg vägrar "våra" politiker att vilja förstå. En förståelse av problemet skulle ju vända upp och ned på hela den strukturella uppbyggnaden av våra samhällen.

Kanske "våra" politiker ändå inser det? Det är alltså i så fall enklare att blunda än att inse fakta!

Det är det samma som politiskt självmord att ta ställning för ett förkastande av det rådande strukturella ägandet av kapitalet.

Tror ni inte det?

 

                                                       -----------------------------------------------------

 

Som vi vet så betraktade antikens "lärde" det som helt normalt att samhället var indelat i skilda klasser. Slavar och kvinnor ansågs därmed inte vara fullvärdiga människor. Detta var alltså ett fullt naturligt betraktelsesätt under antiken. Det var ingenting att ifrågasätta. Skulle någon ifrågasätta detta så betraktades denne säkert som tokig.

Därav följer att ett sådant betraktelsesätt leder till att slavar och kvinnor kan behandlas därefter. Dom är med andra ord inte värda mer än kreatur.

Detta synsätt hade alltså dom "stora tänkarna" under antiken. Och hur kom man då fram till detta synsätt? Jo framförallt av det enkla skälet att man inte kände till något alternativt synsätt för hur människorna levde i sina samhällen. Samhällena före antiken präglades av detta synsätt. Även efter antiken ända in i våra dagars samhällen lever detta synsätt vidare.

Så som strukturen ser ut så agerar vi i våra samhällen. Därför är det ju inte att undra på att antikens "lärde" hade ett sådant synsätt.

 

                                                     -----------------------------------------------

 

Vi är fångade i vårt eget tänkande! Vi är, kan man säga, fängslade i vår egen bubbla!

På samma sätt som fången är fysiskt fastlåst och inte kan ta sig ut, på samma sätt är vi psykiskt fastlåsta i den osynliga bubbla som omsluter vårt tänkande.

Det skall mycket till för att kunna få hål på den bubblan. Våra åsikter och därmed vårt tänkande vägrar vi hårdnackat att ändra på, oavsett hur mycket kritik vi får.

Är vi övertygade abortmotståndare så vägrar vi att överge denna åsikt även när kvinnan har blivit gravid genom en våldtäckt.

Marknaden löser samhällets alla ekonomiska problem, är vi övertygade om. Även när finanskriser hotar att smula sönder våra samhällen. Denna övertygelse ligger till grund för det samhälle som vi lever i. Och ett sådant tänkande kan ingen utomstående ändra på.

Det är så vi fungerar!

 

                                                        ---------------------------------------------------

 

Kapitalismen kan inte avskaffa sig själv. Eller för den delen "trappa ner" succestivt. Nej så fungerar inte kapitalismen. Den breder istället ut sig alltmer. Som pesten! Den griper tag om samhällskroppen i ett allt fastare grepp. Den smittar kroppen och gör den allt sjukare.

Men är det inte det som nu utspelas i våra samhällen? Jo det är ju precis det som händer.

Går det då att få stopp på denna epidemi? Nej inte som den utvecklas idag.

Vad kommer detta då att leda till? Törs vi tänka tanken?

 

                                                           ----------------------------------------------

 

Du skrattar åt fotografens grimaser. Oj vad han är skojig!

Man ska ju skratta på foton. Inte se ledsen och svårmodig ut.

Du har lärt dig att dölja din ångest. Ingen skall få veta dina innersta tankar.

Du vill ju se ut som alla andra - glada och positiva! Vilket du tror om alla andra.

Ingen kan ana vilka hemskheter som du bär inom dig. Du lyckas dölja det. Du ser ut som världens lyckligaste flicka på fotot.

 

                                                             --------------------------------------------------

 

Det skapas fler jobb när momsen sänks, menar somliga.

Ja, ha. Då kommer det att skapas ännu fler jobb om momsen tas bort helt. Eller hur? Och ytterligare ännu fler om alla former av skatter tas bort. Inte sant?

Va? Vad ska vi med skatter till? Nej låt var och en sköta sig själv! Låt alla få gräva ur den egna fickan!

Vad händer då? Jo den som inga pengar har måste avstå från skola, vård och omsorg. Då måste vi ut på gatan och jaga in pengarna från dom som har. Vad får vi då för samhälle?

Jo men det är ju det samhället vi redan idag är på vär till. Och det är ju så som dom flesta samhällen fungerar.

Hur länge till kommer det att kunna fungera så?

 

                                                       ----------------------------------------------

 

Den så kallade friheten att äga kapital: är det en frihet? Är det en frihet att äga slott, gods och herrgårdar så som kungar och adeln gjorde igår? Och som naturligtvis fortfarande gäller även idag. Är det en frihet att äga företag för miljarder så som ett fåtal gör idag?

Varför betraktar vi detta som en frihet? Kan det vara så att eftersom maktstrukturen har sett ut så här sedan mycket lång tid tillbaks så har vi accepterat detta förhållande som, så att säga, helt normalt? Strukturen har med andra ord manipulerat oss att betrakta det privata ägandet av kapitalet som någonting fullt normalt.

Kritiken av det privata kapitalägandet blir därför mycket känsligt för flertalet av oss. Vi ser rött när någon kritiserar den privata kapitaläganderätten. Det privata ägandet anses vara en "helig" sak som utomstående helt enkelt inte har att göra med.

"Det är mitt problem vad jag gör med mina pengar, det angår ingen annan!"

Men denna syn på kapitalägandet håller inte. Och den håller inte därför att den ger upphov till strukturell orättvisa. Denna orättvisa kommer, om den fortsätter, att bryta sönder våra samhällen fullständigt.

 

                                                       -------------------------------------------

 

Kan det vara så att makt, ekonomisk makt, är en följd av patriarkatet?

Vad är makt? Jo makt betyder att en människa dominerar över en annan människa. Människan med makt sätter villkoren för andra människor. Det är den betydelsen jag lägger i ordet makt. Eller vad säger ni?

Nåväl, kan människor leva tillsammans utan att makt existerar? Eller måste en del människor diktera villkoren över andra? Kan mänskligheten leva tillsammans som jämlikar?

Vi har ju tidigare konstaterat att människor, eller rättare sagt maktens män, i alla fall under de senaste tusentals åren varit i konflikt med varandra. Historien är ju en historia om våld och krig. Och som vi nu vet så är detta ett resultat av patriarkatet. Våld och krig för med sig makt. Detta är ett oskiljaktigt förhållande.

Det är nog så att makten utlöser våldet, inte tvärtom. Är det på detta vis så betyder det att utan makt, inget våld. Det är nog inte fel att påstå detta. Eller vad anser ni?

 

                                                       --------------------------------------------------

 

Med en rättvis fördelning av kapitalet i samhället så följer, att hela samhället kommer att fungera mer och mer humant.

Motsatsen till allt detta gäller likaså. Alltså om en orättvis fördelning av kapitalet råder i samhället så skapas konflikter och hela samhällslivet blir lidande av detta i och med att inhumaniteten sprider sig till samhällslivets alla skrymslen och vrår.

Är detta en beskrivning som vi kan skriva under på? Kan vi utifrån denna kortfattade beskrivning komma fram till hur ägarförhållandet till kapitalet skall se ut?

Nej, jag misstänkte det! Här går våra åsikter isär. Ändå är det så självklart att det naturligtvis måste vara människorna i samhället som tillsammans skall ta ansvaret för och därmed äga kapitalet. Detta ansvar och ägande kan inte få fortsätta att se ut som idag. Maktstrukturen måste förändras i grunden! Varken staten eller det privata kapitalägandet kan omöjligen utveckla vårt samhälle som denna struktur ser ut idag.

Förstår vi att staten, som den ser ut idag, inte prioriterar samhällets bästa? Jag tvivlar på att vi förstår det.

 

                                                   -----------------------------------------------------

 

Syns du inte, så finns du inte! Ett budskap som vi hör och läser om var och varannan dag.

Min fråga lyder: varför måste man synas? Svaret låter naturligtvis inte vänta på sig.

Jo om du vill komma någon vart här i livet så måste du synas! Om du vill bli någonting! Du måste sälja dig själv! Och var inte blyg för att ta ordentligt betalt! Det är upp till dig själv att fixa din framtid!

Men räcker det inte att bara vara? Nej jag vet, det räcker inte i det här samhället. Jag vet att det inte är uppbyggt, på det viset, att vi skall arbeta för varann. Det är inte samhällsbygget som prioriteras utan det är det egna jaget som prioriteras.

Två skilda idéer om hur samhällsbygget skall se ut. Skall vi föredra dagens upplägg? Att var och en får sköta sig själv? Resultatet av denna syn det har vi ju svaret på när vi iaktar dagens samhällen.

Den andra idén då? Att vi skall forma samhället utifrån allas bästa. Med svaret i hand utifrån dagens verklighet så finns bara ett svar.

 

                                             ---------------------------------------------------------------------

 

Är det för komplicerat att tänka så här: istället för att vi som nu jagar pengarna för att överleva så vänder vi på det och låter samhället ta hand om kapitalet. Jag menar du och jag blir utan pengar. Alla blir utan pengar!

Vi har alltså inte möjligheten att jaga pengarna längre. Vad tror ni om idén? Ser ni några nackdelar? Fördelarna är ju många, som jag ser det.

Och faktum kvarstår: skall våra samhällen kunna överleva så måste samhällena ta kontrollen över kapitalet. Ansvaret över kapitalet kan inte handhas av ett förhållandevis fåtal personer. Ansvaret måste vila på hela samhället.

 

                                                      ------------------------------------------------------

 

Vad kan vi göra annat än att betrakta det som sker?

Ja säg vad kan vi göra? Mer än att protestera!

Vad hjälper det att vederlägga politiken som ligger till grund för dagens samhällen?

Finns det någon som tror att makten bryr sig vad några stackare har att säga?

Ändå så måste vi fortsätta att kritisera och vederlägga.

Har vi något annat val?

"Låt dom käbbla på bäst dom vill!"

 

                                                      ---------------------------------------------

 

Vi står vid sidan om extremt religiösa samhällen. Därmed så kan vi se dessa samhällens "fel och brister". Men dom själva ser det inte.

Då kommer den naturliga följdfrågan. Vi ser inte felen och bristerna i vårt eget samhälle. Men kanske människorna i dom extremt religiösa samhällena ser vårt samhälles fel och brister? Kan det vara på det viset? Ja kanske.

Men det grundläggande problemet i vårt samhälle blir svårare för en religiös fanatiker att sätta sig in i. Varför då? Jo därför att det extremt religiösa samhället är så totalt genomsyrat av patriarkatet, in i minsta detalj. Människan som lever i det extremt religiösa samhället kan inte fatta att det är just patriarkatet som är det grundläggande problemet i samhället.

Denna grundläggande fråga har vi ju själva mycket svårt att sätta oss in i. Hur svårt skall det då inte vara för en strängt religiös människa att ta till sig detta?

Det är bara att beklaga vad hjärntvättade och manipulerade människor kan bli av detta hopkok, som kallas religion. Religioner, ett av patriarkatets främsta verktyg, har förvandlat miljarder människor till levande idioter.

Följaktligen ser vi också att där religioner utövar ett stort inflytande på samhällslivet där är patriarkatet starkt.

 

                                                  -------------------------------------------------

 

Den ekonomiska maktens existens förutsätter att det finns människor som är villiga att försvara denna makt. Och hur löser den ekonomiska makten denna fråga? Jo den skaffar sig en maktapparat. En stat byggs upp med allt vad det innebär. Politiska partier ser dagens ljus och tillåts etablera sig så länge dom håller sig inom "ramarna" som makten har satt upp.

När allt "skyddsnät" är på plats så är det upp till maktens "undersåtar", alltså politikerna, att diskutera och ta beslut om hur samhället skall skötas på "bästa" sätt. Utan att ta upp och diskutera den avgörande frågan i våra samhällen, nämligen frågan om vem som skall äga kapitalet. Just den frågan är bannlyst.

 

                                                   --------------------------------------------------------------

 

Den fattige gör allt som står till buds för att få in pengar. Hon säljer sin kropp; han säljer sina barn; han utsätter sitt liv för livsfara i sin ständiga jakt på pengar.

Livet förlorar sitt värde. Det enda som räknas är pengar.

Män tar ihjäl varann. Män våldför sig på kvinnor och barn.

Livet är inte värt någonting. Människorna gör vad som helst för att få in pengar. Den redan rike vill ha ännu mer. Han investerar i projekt som gör att kapitalet kan förränta sig i allt snabbare takt.

Om människor drabbas negativt av denna profithunger har en underordnad betydelse. Nej vi tänker i samma banor. Fattig eller rik, spelar ingen roll. Det är pengarna som räknas. Därför så är vi varken bättre eller sämre människor.

Vi sitter i samma båt och det är kapitalet som avgör vem som skall överleva. Det är därför vi alla jagar just detta kapital. Den enes bröd, den andres död.

Vi tänker i samma banor. Vi är produkter av strukturen. Därför kan ingenting förändras så länge som strukturen ser ut som den gör.

 

                                                   ---------------------------------------------------

 

Att vara fångad i ett inhumant tänkande. Man kan också säga ologiskt tänkande.

Vi har ju dom klassiska exemplen när religionen under medeltiden hävdade att jorden var platt; att den vita rasen var överlägsen alla övriga raser; att mannen är överlägsen kvinnan.

Den ologiska tankegång som en majoritet av mänskligheten bekänner sig till, det är ju tron att över alla människor finns någonting som kallas för gud. Denna så kallade gud kan anta och har antagit alla möjliga former. Kan vi förstå att denna inhumana tankegång har låst vårt tänkande i tusentals år och gör det fortfarande.

Utifrån denna så kallade gudstro så har vårt tänkande genom historien antagit helt groteska former. Detta känner vi ju till. Eller hur?

Människor offras till gudens ära. Småflickor könsstympas, än idag. Kvinnor påbjuds att skyla sig. Vissa religioner rangordnar oss.

Dessa få exempel visar på ett ologiskt tänkande som får miljarder människor att bli fastlåsta i sina tankebanor. Dom tar sig inte förbi den spärr som deras tänkande är fängslat vid. Och jag menar att detta inhumana tänkande har satt och sätter sina spår i alla människor, naturligtvis även vi själva inräknade.

 

                                                                  ----------------------------------------------------

 

Maktens politik handlar om ett slags manipulering. Där dom själva måhända inte alltid är medvetna om att det handlar om manipulering. Men makten kan aldrig tänka sig jämlikhet och rättvisa. Bara i teorin naturligtvis. Bara när det gäller att fiska röster. Då skall plötsligt allt bli jämlikt och rättvist.

Makten förändrar sitt ansikte. Från att tidigare ha framhävt sin överklass så har man idag smält in i det folkliga livet. Överklassen ser ut som Svensson själv. Makten byter färg som kameleonten. För att passa in.

Maktens män skrattar och ler. Visar sig folkliga. "Vi är en del av folket!" Manipulering var ordet.

 

                                                             -----------------------------------------------

 

Egentligen behöver verkligheten inte beskrivas. Den finns i oss. Runt omkring oss.

Ändå finns behovet att beskriva den. Är det min syn på verkligheten som jag vill att du tar till dig?

Kan det vara så att din verklighet är annorlundare än min?

 

                                                            -----------------------------------------------

 

Marknaden skall sköta sig själv! Dom största och starkaste vinner! Så fungerade marknaden tidigare. Men så fungerar den inte idag. Nej idag så skjuter vi till skattepengar åt marknaden. Marknaden är inte längre självreglerande. Dessa spelregler gäller inte längre. Nu har vi kommit till ett läge där staten ser sig som en räddare i nöden. När stora samhällsviktiga företag, alltifrån banker till exportintensiva industrier, får ekonomiska problem då anser sig staten inte ha något alternativ längre. Företagen måste räddas.

Vad händer annars? Jo om dessa stora samhällsviktiga företag krisar, då kommer även hela samhället att krisa. Alternativet att marknaden skall reglera sig själv är idag överspelat. Här gäller för samhället: räddas det som räddas kan!

Slutsatsen blir att idag så sätter marknaden spelreglerna, inte samhället!

 

                                                         ----------------------------------------------------

 

"Varför ska jag investera i byggbranschen? Hur ska jag veta att lägenheterna som byggs blir uthyrda? Jag kan möjligtvis tänka mig att investera en del av kapitalet om det skjuts till skattepengar. Om ni går in med 50% så går jag in med lika mycket. Jag kräver också att få ha ett avgörande inflytande över hyressättningen. Går ni inte med på dessa villkor så ser jag ingen anledning till att investera. Jag kan använda mina pengar till roligare saker än ett sånt här riskfyllt projekt."

 

                                                    -------------------------------------------------------

 

Utan tvekan är det så att politiker och i synnerhet ledande politiker betraktar det som en självklarhet att dom strukturella förhållanden som vi lever i också skall gälla i framtiden. Politiker "snickrar" på lite bidrag hit och lite subventioner dit samt lite skattelättnader här och lite höjningar där. Och därmed så godkänner ni nuvarande strukturella ordning. Är ni medvetna om det? Nej jag tror inte att ni är medvetna om att våra samhällens överlevnad kräver en annan strukturell ordning.

"Hur skall den se ut", blir er fråga?

 

                                                   ---------------------------------------------------

 

Dom finansiella instrumenten förfinas och får nya "fräscha" namn. Men vilken uppgift har dom? Dom skall ge vinst förstås. Frälsa marknaden med sina genialiska uträkningar som skall få våra samhällen att blomstra. Vinst utlovas till alla som investerar. Pensionspengar, företagspengar och privat kapital. Alla utlovas bli vinnare i dessa finansiella spel.

Men nu är det ju så att bubblorna spricker, förr eller senare. Plötsligt så blir dom utlovade vinnarna förlorare. Hur kan detta komma sig? Jo vi måste lära oss att alla pengar som investeras i marknadens skrymslen och vrår antingen resulterar i vinster eller förluster. Så fort vi lämnar över våra pengar till någon form av investering så riskerar vi naturligtvis förlusten av dessa pengar. Det är så marknaden fungerar. Antingen så vinner du eller så förlorar du.

Är denna strukturella form optimal för samhället som helhet?

 

                                                          ---------------------------------------------------

 

Vi vill höra våra egna tankar formuleras av andra. Vi vill läsa orden som om dom vore våra egna. Vi lyssnar på personen som tar orden ur vår mun.

Allt detta insuper vi och betraktar som sanning.

 

                                                       ------------------------------------------------------

 

- Det finns väl ingen som betvivlar att dagens politik bekräftar den rådande strukturen?

- Nej, skulle detta vara någon nyhet?

- Inte alls. Tänk om dom ledande politikerna kom fram till att vi levde i strukturell orättvisa. Hur skulle det se ut?

- Det finns väl ingen av våra politiker som ifrågasätter den struktur som vi lever i.

- Skulle dom börja ifrågasätta vår strukturella uppbyggnad och verkligen förstå det ohållbara med strukturen då leder detta till

   att dom gräver sin egen grav.

- Kanske dom ändå börjar ana att någonting inte står rätt till.

- Dom väljer säkert att ligga lågt. Även en politiker måste ju ha en inkomst.

 

                                                     -----------------------------------------------

 

Spela spelet! Vad annat kan man göra?

Dra i banditen! Du kanske blir rik.

Sälj! Någon kanske nappar.

Är du hungrig? I morgon är en ny dag.

 

                                                       -------------------------------------------------

 

"Jag äger dig", sade ägaren till slaven. "Om du inte gör som jag säger så hugger jag huvudet av dig!"

"Vad ska det tjäna till", undrar slaven?

"Du dör", blir svaret.

"Vad har jag att förlora?"

"Ditt liv."

"Men du har ju redan tagit mitt liv. Hugg av mig mitt huvud så behöver jag inte lida mer!"

"Först vill jag att du bygger färdigt åt mig!"

 

                                                       ---------------------------------------------

 

Vad som sägs, det är en sak. Vad som görs, det är någonting helt annat.

Det har vi vant oss vid, genom åren. Ändå så fortsätter vi intressera oss för deras prat.

Dom får oss att välja sida utifrån det eviga tjatandet om att det är "vi och vår politik som bygger välfärden". Dom hamrar i oss denna "sanning". Och vi låter oss övertygas gång på gång.

Vad är det för mekanismer som gör att vi faller till föga? Det kan ju inte vara den verklighet som vi lever i. Är det budskapen om ett "mänskligare samhälle"?

Likt reklamkampanjer som översköljs oss så faller vi till slut för erbjudandet.

"Det går att sälja vad skit som helst om budskapet är det rätta!"

 

                                                           ----------------------------------------------

 

Varför finns en svart marknad?

Behöver vi fundera över denna sak? Nej det behövs inte. Svaret är ju att det är lönsamt för den ena parten. Jag menar parten som sitter på kapitalet. När kapitalet köper arbete och tjänster på den svarta marknaden så minskar utgifterna drastiskt. I slutändan så finns alltså mycket pengar att tjäna när svarta affärsuppgörelser ingås. Utgifter som skatter och diverse avgifter försvinner här helt. Lönsamheten är helt annan på den svarta marknaden. Vilket naturligtvis kapitalets ägare är fullt medvetna om. Man kan säga att den svarta marknaden breder ut sig. Så även den grå marknaden.

Det ligger självfallet i kapitalets natur att hela tiden jaga största möjliga vinst. Av denna anledning växer den svarta marknaden. Svårare än så är det inte. Och detta inser naturligtvis "våra" beslutsfattare så därför försöker dom tillgodose kapitalet på dom marknadsområden där den svarta marknaden breder ut sig. Den svarta marknaden görs på så vis vit.

 

                                                  ---------------------------------------------------

 

Kapitalets orättvisa ägande skapar inte bara fattigdom respektive rikedom. Den här ägarstrukturen bryter ner oss som människor också. Vi formas till kriminella, våldsamma individer som får oss att begå övergrepp mot varann.

Vi föds inte kriminella, vi blir kriminella i det samhälle som vi nu växer upp i. Inte nog med att den orättvisa strukturen bryter sönder våra samhällen så att vården, skolan, omsorgen och infrastrukturen blir dom stora förlorarna - våra liv förstörs dessutom. Strukturens övergrepp gör oss psykiskt och fysiskt sjuka. Den driver oss in i missbruk av alla de slag. Framförallt ungdomen slås ut från den lilla men ändå lilla samhällsgemenskap som ändå finns kvar. En hel generation "misshandlas" av den rådande strukturella ordningen.

Ingenting fungerar till slut. Varje individ får söka sin egen lycka. All gemenskap är som bortblåst. Att bygga ett jämlikt samhälle åt oss alla gäller inte. Nej slå dig fram på egen hand. Skit i andra och sköt dig själv.

Vad blir det för samhälle av denna ideologi? Jo det blir det samhälle som vi just nu lever i.

 

                                                 ----------------------------------------------------

 

Vad är grundidén med en bank? Svaret är naturligtvis att banken skall ge vinst. Det primära med en bank är således inte att vara ett "kassaskåp" för dess kunder. Nej det primära är att tjäna pengar på sina kunder.

En bank fungerar som vilket företagande som helst. Det skall vara vinstdrivande.

Och då svarar vi självfallet att detta är en självklarhet. I den ekonomiska struktur som vi lever i så ges inget annat alternativ. Vinsten kommer i första hand. Och blir det ingen vinst så finns det ingen anledning för ägarna att ha kvar banken.

Problemet med "våra" banker numera det är att dom har fått så stort inflytande på samhället att dom i princip inte tillåts att "gå omkull". Skuldtyngda banker stöttas därför på alla sätt av samhällets medel, det vill säga våra skattepengar.

Inser vi faran med dessa ägarförhållanden? Förstår vi det ohållbara?

 

                                                   ------------------------------------------------------

 

Världen är orättvis, säger rösten i reklamen. Javisst är det så. Det inser vi alla. Skänk pengar till vår organisation så hjälper vi världen att bli mer rättvis, fortsätter reklamen.

Genom att skänka pengar till den så kallade välgörenhetsorganisationen så skall tydligen världen bli mer rättvis. Tror vi på detta budskap? Jo, vi gör nog det. Annars skulle säkert reklamen ha upphört för länge sedan. Men den fortsätter istället att formulera sitt budskap. Skänk pengar!

Och vi fortsätter att skänka pengar. I tron att detta skall hjälpa världen att bli mer rättvis.

 

                                                   --------------------------------------------------------

 

En fråga som jag inte är helt klar över: Skall partier som är kritiska till samhällsstrukturen ändå ställa upp i så kallade demokratiska val? Om dom nu gör det så innebär detta att dom måste ta ansvar för själva strukturen. Är detta rätt eller fel av ett parti som är kritiskt till maktstrukturen?

 

                                               --------------------------------------------------------------

 

En fråga som jag ställer otaliga gånger men som ändå måste ställas om och om igen: Vad beror det på att arbetslösheten - och i synnerhet ungdomsarbetslösheten - är hög? Såväl i vårt samhälle som i alla andra samhällen. Oavsett hur den politiska makten ser ut. Vad blir svaret?

Jo när företag inte ser någon tillväxtmöjlighet av att anställa så anställer man heller inte. Det är inte svårare än så. Företag fortsätter sin verksamhet så länge det finns vinster att hämta. I annat fall läggs företag ned eller så flyttar man till samhällen där utgiftsposter minimeras så att vinster åter igen kan bli möjliga. Arbetslöshet uppkommer ur dessa orsaker. Eller med andra ord, när kapitalet inte investeras i produktionen så uppkommer arbetslöshet. Står man utanför arbetsmarknaden, vilket ju ungdomar gör, då kommer man heller inte in på en arbetsmarknad som stagnerar.

 

                                                    -------------------------------------------------------------

 

Nu har vi allt som vi behöver, säger vi. Då slutar vi att producera varor och tjänster. Vad händer då? Jo samhället faller ihop som ett korthus.

När ingenting kan köpas då försvinner varans värde. Pengar blir värdelösa. Papperslappar som man inte kan köpa varor för.

Krävs det trots allt arbete för att få samhället att fungera? Ja det verkar så. Om affärer upphör då stagnerar allting.

Alltså är det själva arbetet som är det verkliga värdet i samhället. Det är arbetsprocessen som utvecklar vårt samhälle. Detta innebär: tas arbetsprocessen bort så stagnerar allting.

Vad lär vi oss av detta? Jo det är människors arbeten som formar våra samhällen.

Vem skall då äga denna arbetskraft?

 

                                                       -------------------------------------------------------

 

Allt både måste och kommer att brytas sönder. Stater; kapitalägarförhållandet; religioner; familjestrukturer; patriarkatet.

Politikerna sitter ju och förvaltar hela den här smörjan. Hur skall dom kunna offentligt erkänna denna smörjas fel? Nej dom kan inte det, vilket i annat fall skulle innebära maktstrukturens dödförklaring.

Nej vi har inte kommit dit än, men vi kommer dit så småningom.

 

                                                        -------------------------------------------------------

 

- Tror du på Gud?

- Nej.

- Vad tror du på då?

- Jag tror på Tomten.

- På Tomten, varför det?

- Jo Tomten kommer till mig på Julafton med presenter. Det händer varje Jul.

- Upplever du aldrig Gud?

- Nej jag upplever aldrig Gud. Hur ser Gud ut? Är det kanske Gud som är Tomten?

 

                                                         -------------------------------------------------

 

Företagen måste vara vinstdrivande, sägs det.

Ja men det är väl klart att dom måste gå med plus. Intäkterna kommer från konsumenterna. Kommer det in för lite intäkter så går det inte att driva företaget vidare.

Vilka är då konsumenterna? Det är du och jag, företagen och samhället i stort.

När det krisar sig, vilket blir allt vanligare, hur skall vi då ställa oss till det krisande företaget? Skall samhället gå in med kapital för att "rädda" företaget eller skall marknaden få ta hand om problemet? Förr tog ju marknaden hand om problemet, med allt vad det innebär. Idag så blir det allt vanligare att samhället går in med kapital, alltså skattepengar, för att driva runt företaget. Detta gäller särskilt stora företag med mängder av anställda. Stora samhällsviktiga företag tillåts nämligen inte att gå omkull. Om detta sker,att dom går omkull, så fördjupas problemen på arbetsmarknaden och därmed för samhället. Därför måste dessa "viktiga" företag räddas. Kosta vad det kosta vill!

Kan vi utifrån denna kortfattade inblick i företagandets villkor försöka förstå att företagande inte innebär kapitalägande? Kapitalägandet skall tillfalla samhället, inte privata individer. För visst är det väl en rättvis struktur som vi eftersträvar?

Men okey, jag inser att vi alla inte är ense om hur denna struktur skall utformas. Det grundläggande är ändå att kapitalägandet måste bli samhällsägt. Någonting annat är omöjligt.

 

                                           -----------------------------------------------------------------

 

Har vi tänkt på att även media sitter i en rävsax? Jag menar, i dagens struktur så ägs media av privata intressen. Media fungerar som vilka andra företag som helst. Dom skall gå med vinst. Gör dom inte det då läggs tidningen ner. Resultatet av detta blir ju att vi läsare undanhålls nödvändig information.

Av detta så uppstår en avgörande frågeställning: skall privatpersoner kunna ha äganderätten till vad som skall publiceras? Kan denna äganderätt leda till att ägaren bestämmer vad som skall publiceras?

Hur ser det ut i vårt samhälle? Hur ser det ut i andra samhällen? Jo men det förstår väl var och en att det är kapitalets ägare som avgör vad som skall publiceras. Media ingår i marknaden som allting annat.

Finns det pengar att tjäna så är det oväsentligt vad som skrivs. Huvudsaken är att det som skrivs säljer.

 

                                                  -------------------------------------------------------

 

När politiken inte förmår ta tag i dom grundläggande strukturella frågorna, bland annat kapitalets orättvisa ägarförhållanden, då innebär det att dom strukturella orättvisorna tilltar i omfattning. Hur kan det komma sig? Jo ett strukturellt orättvist förhållande kan aldrig, så att säga, av sig självt gå mot större rättvisa. I maktstrukturer så har makten ingen anledning att självmant frånsäga sig sin makt. Det ankommer på dom undertryckta att skapa förutsättningar så att maktstrukturen försvinner. Och så länge ingenting händer så kommer orättvisan att fördjupas.

Det är detta vi nu ser utspelas i våra samhällen. Vilket då kommer att fortsätta så länge en politisk organisering inte förmår samlas kring problemen.

 

                                                           ---------------------------------------------- 

 

Företag konkursar, stora som små. Inkomsterna täcker inte utgifterna. Hur kan det bli så?

Jo orsakerna är naturligtvis många. Vi känner till dessa orsaker. Dom behöver inte redovisas ännu en gång.

Företag måste spara. Effektivisera. Arbetslösheten kommer därför som ett brev på posten.

Är detta den enda möjliga lösningen? Ja idag så är detta lösningen. Vilket beror på att samhället inte kan tänka sig en annan strukturell lösning.

Samhället är tydligen ännu inte moget för att inse att dagens ägarstruktur är själva boven i dramat. Och om samhället inser det så klarar man inte av att bryta detta ägarförhållande.

Penningens makt är stor. Och den som äger penningen äger också makten.

 

                                                     ---------------------------------------------------

 

I vårt samhälle och för övrigt i alla andra samhällen där kapitalets ägare sätter reglerna på marknaden, så innebär detta att även hela strukturens uppbyggnad hamnar i händerna på kapitalets ägare.

Så också staten. Staten är således inget undantag i detta strukturella bygge. Staten har att följa dom regler som kapitalets ägare har satt upp. Därför blir också statens viktigaste roll i den kapitalistiska strukturen att bistå kapitalets ägare med all den hjälp som efterfrågas. Staten står till förfogande när kapitalet ropar på hjälp.

Det är precis detta som vi nu ser utspelas när kriserna fördjupas allt eftersom.

 

                                                   ----------------------------------------------------

 

Förstår vi varför stater skaffar sig militärapparater? Ja vi tror oss förstå detta och vi anser det som självklart att stater har ett militärt försvar.

"Det har ju krigats i tusentals år så därför är det väl naturligt att stater har ett militärt försvar!"

I detta resonemang ser vi klart och tydligt hur det inhumana tänkandet fungerar. Tänkandet betraktar det historiska förloppet som någonting normalt och naturligt. Tänkandet uppfattar inte krig och människoslakt som ologiskt. Tänkandet bejakar därför att stater skall ha en militärapparat som skyddar staten. Tänkandet ser inte statsgränsen som en inhuman gränsdragning gentemot andra människor. Tänkandet ser inte det inhumana med att ha ett militärt försvar mot andra människor.

Just detta tänkande gäller naturligtvis för alla människor världen över. Vi kan säga att en ond cirkel har skapats och denna onda cirkel skapades för tusentals år sedan. Vilket ju får till följd att tänkandet har mycket svårt att bryta sig ur den slags "tvångströja" som det befinner sig i.

När sedan statsmakter vill dra ner på försvarsutgifterna så betraktar vi det som onormalt och felaktigt. I synnerhet när regementen i vår närhet skall läggas ned. Vi betraktar regementen som arbetsplatser. Som vilka andra arbetsplatser som helst. Att militärens egentliga uppgifter har varit och är att skjuta ihjäl människor, förtränger vi.

Föreställ er att vi hade massor av tobaksfabriker här i vårt samhälle. Så kommer vetenskaplig forskning fram till att rökning är förenat med livsfara, vilket också är fallet, och man förordar att alla dessa fabriker läggs ner. Vilket ramaskri det skulle bli. Vi skulle se dessa nedläggningar med samma ögon som man ser på stängningen av regementen. Det vill säga, vi ser det inte som inhumant att producera cigaretter och krigsmaterial.

"Har man hållit på med sådant här tidigare så kan vi hålla på med det även idag!"

Vårt tänkande blir fullständigt förvridet och det fungerar destruktivt för oss. Och vi är omedvetna om det.

 

                                                       ----------------------------------------------------

 

Nationalekonomen har studerat sig fram till att det samhälle som vi nu lever i, det är det samhälle som vi också skall leva i framöver. Ekonomen har därav lärt sig att när det krisar sig i samhället, vilket det nu har gjort en längre tid, då måste politiken utformas så att det strukturella förhållandet som gäller och har gällt kan bibehållas och dessutom fördjupas.

Att överhuvudtaget börja fundera över andra strukturella lösningar på samhällsproblemen det ligger utanför ekonomens tankevärld. Nej strukturen som vi lever i måste "finslipas" så långt det går, några andra alternativ existerar inte.

Och innerst inne, kan vi tänka oss att nationalekonomer kan förmå sig att tänka i andra banor? Nej jag tror inte det. Dom har ju utbildats på universitet, med allt vad det innebär, för att "predika" det förträffliga med det kapitalägarförhållande som gäller i våra samhällen. Att hävda motsatsen, alltså ägarförhållandenas destruktiva inverkan på våra samhällen, utbildar man sig inte till på universiteten.

Likt prästen så förkunnar därmed nationalekonomen det förträffliga med det strukturella förhållande som vi lever i.

 

                                                    --------------------------------------------------------

 

Hur kan det komma sig att vi anser det som helt normalt och riktigt att A skall äga mer kapital än alla andra i samhället? Hur kommer det sig att vi accepterar denna ordning?

Svaret ligger i att vi är uppvuxna med att det skall se ut så här i samhället. A äger mest kapital. Då är det också upp till A att avgöra hur detta kapital skall användas. Vi anser detta som helt naturligt.

Visst är det märkligt att våra samhällen fungerar på det här viset?

 

                                                   ----------------------------------------------------------

 

Strukturella orättvisor kan aldrig utplånas så länge vi inte förstår orsakerna till dom. Svårare än så är det inte. Vilket betyder att eftersom våra samhällen har varit och fortfarande är strukturellt orättvisa sedan tusentals år tillbaka, så har vi ännu inte lärt oss att förstå orsaken.

Visst kan det tyckas märkligt va? Men egentligen är det inte så märkligt.

Vi betraktar ju vårt samhälle som naturligt. Det är så här samhället skall se ut. Vi tänker aldrig att vårt samhälle är strukturellt orättvist. Skulle vi börja reflektera över det här då faller det strukturella bygget samman.

 

                                                   ----------------------------------------------------------

 

Så här skall tydligen livet levas. Du lever i din vardag och jag lever i min. Vi umgås med våra närmaste. Vi träffar våra arbetskamrater. Syn- och hörselintryck matas in i oss för jämnan. Information om det mesta når oss överallt.

Du lever ditt liv och jag lever mitt liv. Skulle tro att vi lever våra liv ungefär på samma sätt. Livet är så här.

Inte kan det väl levas på något annat sätt? Hur skulle det se ut?

Knepigt nog så skriver vi under på dessa frågor varhelst vi lever våra liv.

 

                                                     ---------------------------------------------------------

 

Den organiserade brottsligheten existerar och växer tack vare kapitalismen. Kapitalismen som i sig själv är ett brottsligt system genererar därigenom ännu mera brottslighet. Detta ligger i sakens natur.

Kapitalets ägare investerar i verksamheter där kapitalet växer som snabbast. Dessa ägare söker alltid att finna den "bästa" vägen för denna tillväxt. Går dessa vägar genom brottsliga mellanhänder så stoppar inte detta kapitalet. När dessutom kapitalismen i sig bygger på stöld av mervärdet i arbetsprocessen då finns liksom ingen anledning för dess ägare att "stanna till" inför det som vi idag benämner organiserad brottslighet. Kapitalismen är, som sagt,  i sig själv en organiserad brottslighet. Den lägger under sig allt i våra samhällen. Hela strukturen formas på det viset att det inhumana blir betraktat som normalt och rättvist.

Ur denna strukturella fälla som vi lever i växer den organiserade brottsligheten sig allt starkare.

 

                                                  --------------------------------------------------------

 

Vad är EU för något? Vad handlar EU om? Om pengar, vad annars? Alltså handlar dom viktigaste frågorna i EU om pengar.

Är vi överens här? Ja, dom flesta va?

Eftersom EU för det mesta handlar om pengar så bör vi ha kommit närmare svaret på den första frågan. Eller hur?

När nu pengar handlar om makt då betyder det att den som sitter på mest pengar också har störst makt. Helt logiskt va?

EU är tydligen ett förbund som har kommit till för att underlätta kapitalflödet mellan medlemsstaterna. Kan detta vara svaret?

Att "våra" politiker sedan försöker tuta i oss att EU är till för dig och mig, är en annan sak. Vi vet väl hur "våra" politiker fungerar?

 

                                                    ---------------------------------------------------------

 

Politiker, ställ frågan: Vilka förstör våra samhällen? Vilka står för nedmonteringen?

Nej det är inte primärt er politiker jag anklagar. Frågan handlar åter igen om vart pengarna går. Kommer ni fram till att det är det orättvisa kapitalägarförhållandet som är huvudanledningen till nedmonteringen av vårt så kallade välfärdssamhälle? Nej jag tror inte ni kommer fram till denna slutsats. Politiker: håller ni med? Er uppgift är ju att förvalta strukturen.

Utifrån detta faktum så kommer därför konflikterna i våra samhällen att fördjupas.

"Men vem orkar bry sig? Låt kapitalets ägare - marknaden - sköta ruljansen! Min lön är ju hyffsad. Jag överlever!"

Nej, varför skall ni bry er?

 

                                                  --------------------------------------------------------

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng