ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» april 2021 (1)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: alla inlägg

lördag 3 april

"Självklarheten"

 

- "Så länge allt fungerar är det väl okej?"

- "Vad är det som fungerar anser du?"

- "Jag menar att så länge vårt samhälle ser ut som det gör. Vi går till våra jobb; våra barn går på 

   skolan; vi svälter inte; vi har ett hyfsat jämställt och jämlikt samhälle jämfört med många andra 

   samhällen; vår demokrati fungerar väl helt okej."

 

Fungerar vårt samhälle? Det beror väl på vad man menar med fungerar? Fungerar andras samhällen? Nej allas våra samhällen fungerar inte.

Vilka visioner har vi om hur samhällen ska fungera? Alla har vi väl visioner om hur perfekta våra samhällen ska se ut. Är det kanske för mycket begärt att ha dessa våra visioner?

Kan du se något i det rådande strukturella bygget som motsvarar dina visioner om hur våra samhällen bör se ut? Och då menar jag att vi ska betrakta våra samhällen i ett globalt sammanhang. Vi ska alltså inte betrakta våra samhällen utifrån enskilda länders 'horisont'.

 

Det som vi tar som självklart visar sig vid en analys inte alls kunna uppfylla våra visioner, istället är bygget helt förödande i längden för oss. Det självklara har blivit det mer ojämlika; det mer brottsliga; det mer förnedrande; det mer våldsamma; det mer ohållbara. Vårt självklara liv har gått från ett  stabilt liv till ett mer instabilt. Är detta fungerande?

Det är inte bara ditt och mitt liv som ska granskas och sättas betyg på utan det är allas våra liv som ska granskas. Det är allas våra liv som det ska sättas betyg på.

 

Kan man säga att våra samhällen är fungerande efter en sådan granskning? Inte behöver jag väl gå in på specifika exempel för att göra mig förstådd? Nej vi är väl fullt medvetna om vad som händer och sker i våra samhällen, eller hur? Från individnivå till samhällen i stort, så ser vi väl hur det fungerar? Är det en lovande utveckling vi kan se framför oss? Du får själv svara på den frågan.

 

Kan vi istället benämna att vi lever våra liv i en lögn? Jag menar att det fungerande är en lögn. En lögn som är presenterad för oss som normativt fungerande. Och den lögnen har vi gått på, var och en av oss. Lögnen presenteras redan när vi föds och den är så fiffigt manipulerad att vi tar den till oss som en självklarhet. Det smidiga med lögnen det är att ingen behöver presentera den för oss utan den serveras som en strukturell självklarhet. Den bara finns där, den presenterar sig själv. 

 

Hur länge till ska vi då leva i den här lögnen? Så länge som strukturen klarar av lögnen. Så länge som strukturen fungerar tills den kollapsar. Eller med andra ord: strukturen är lögnen personifierad vilket betyder att den inte fungerar.

Ja vi måste ställa in oss på detta scenario för ingenting pekar på att det går att förändra strukturen så att den kommer på fötter, som man säger. Den kommer helt enkelt att braka ihop på grund av sin egen tyngd. Och detta bör vi alltså betrakta som en förutsättning, för att få till en förändring. Vilket vi väl alla vill? En förändring alltså!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 20 mars

'Delikata' problem!

 

Vårt ekonomiska systems struktur måste förändras, men hur? Ja detta är frågan som alltfler ställer sig, med rätta. 

 

Vi tänker oss ett samhälle, vilket som helst. Hur ska det inarbetade kapitalet - pengarna - fördelas i samhället?

Pengarna ska naturligtvis fördelas lika och därmed rättvist! Hur ska då detta kunna genomföras i praktiken med tanke på hur det fungerar i dagens samhällen? I denna fråga så uppstår självfallet en annan fråga, som måste besvaras: vad är orsaken till att pengarna inte delas lika i dagens samhällen? Det självklara svaret blir: detta är en omöjlighet eftersom samhället är uppbyggt utifrån en orättvis och ojämlik struktur.

 

Hur ska vi dessutom se på det 'ärvda' kapitalet?

På grund av vårt systems destruktiva struktur så 'ärver' vi naturligtvis generationers orättvisa kapitalfördelning.

Hur 'återställer' man denna snedvridna kapitalfördelning? För ska vi sträva efter ett rättvist samhälle då kan vi väl omöjligen ha kvar ett orättvist kapitalägande? Eller vad säger ni?

Vårt tänkta samhälle visar sig alltså innehålla individer som har ärvt mer eller mindre ansenliga summor pengar från sina tidigare generationer.

 

Hur tacklar vi den här problematiken då vi försöker bygga en rättvis struktur? Kan samhället helt enkelt genom lagstiftning inkassera dessa ansenliga summor eller är det helt emot all logik och etik att kräva in dessa pengar? Inte ett enkelt problem, eller hur?

Men logiken säger oss att denna ojämlika förmögenhetsfördelning sedan tidigare generationer måste ha tillkommit på grund av ett strukturellt orättvist samhällsbyggande. Vilket för övrigt är bevisat genom historisk forskning. Så sett ur den här historiska tillbakablicken som ju är att betrakta som maktmissbruk både ekonomiskt och socialt så borde ju dessa 'brottsligt' ärvda förmögenheter tillfalla samhället. Men problemet är inte enkelt att lösa.

 

Vi får alltså inte glömma detta faktum: det som tidigare generationers - även då orättvisa och ojämlika - samhällsbygge har ställt till med återspeglar sig självfallet i dagens samhällsbygge. Allt det som har utvecklats orättvist under tusentals år kan inte rättas till omgående och i synnerhet inte i ett samhälle som fortsatt lider av strukturell orättvisa.

'Delikata' problem att lösa!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 13 mars

'Jämviktsprocessen'

 

Vi vet att kapital skapas av mänskligt arbete, ingenting annat. Vi vet likaså att pengar är 'synonymt' med kapitalet. En viss summa pengar motsvarar en viss kapitalmängd. Därför kan vi också säga att en viss summa pengar är lika med en viss mängd arbetstid. Pengar är alltså lika med kapitalet som är lika med arbetstiden. Man kan säga att det råder en slags 'jämvikt' mellan pengar, kapital och arbete.

 

Arbetet är själva grundbulten i den här 'jämviktsprocessen'. Det är i arbetsmomenten som skapandet av kapitalvärden startas och för att underlätta 'förmedlingen' mellan arbete och kapital så uppfanns 'förmedlingsprodukten' pengar. En genialisk lösning!

 

Man kan säga att så här ser det 'ideala' förhållandet i 'jämviktsprocessen' ut. Men vi vet ju att detta förhållande inte råder idag, eller hur? Varför råder då inte detta förhållande idag? Och vad är då orsaken till denna 'ojämvikt'?

'Ojämvikten' kommer sig av att det har skapats mer pengar än vad det mänskliga arbetet har åstadkommit. Det har alltså skapats mer pengar än vad kapitalet är värt. Grundbulten arbetsinsatsen har, med andra ord, satts ur spel. Hur kan detta gå till?

 

Jo det har bland annat skapats pengar av finanssystemet varje gång som vi låntagare lånar pengar. Ju mer vi lånar, ju mer pengar kommer in på marknaden och ju mer skuldsatta blir vi, på bekostnad av ägarna till kapitalet.

Men som sagt, dessa 'nya' pengar är inte inarbetade pengar - pengar som motsvarar en specifik arbetsinsats för ett kapitalvärde - utan dessa 'nya' pengar blir naturligtvis 'konstlade' pengar. Vi kan också benämna dessa pengar för spekulationspengar.

Pengar - både lånepengar och inarbetade/reala pengar - investeras dessutom allt mindre i produktiv verksamhet till förmån för rent spekulativa investeringar. De investeras i värdepapper och det vi benämner tillgångsvärden - fastigheter och konst med mera.

 

Att pengarna investeras i spekulativa syften beror självfallet på att förräntningen anses vara högre i spekulation än i produktion. Man kan säga att vårt ekonomiska system utvecklas mer åt 'spel och dobbel', med allt vad detta innebär, än åt investeringar i den reala ekonomin.

 

Så svaret på frågan angående 'jämviktsprocessen' blir: vårt rådande ekonomiska system kräver tillväxt för att kunna leva vidare därför så skapas det pengar, utan att det finns 'täckning' för det. Egentligen helt i linje med kapitalismens 'normativa' utveckling!

 

 

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

«första «tidigare Visar 401–403 av 403 inlägg   
 
stäng