ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för november 2009

tisdag 10 november

7 Religionen

 

 

VAD ÄR NORMALT?

 

 

Vad är logiskt? Vad är ologiskt? Vad är normalt? Vad är onormalt? Vad är humant? Vad är inhumant? Kan man säga att det som är humant det är också normalt? Men nu är det ju så att det som betraktas som normalt för dig kan betraktas som onormalt för någon annan. Hur avgör man då vad som är normalt? Ja det kan man fråga sig.

 

Med dom här orden vill jag starta mitt inlägg om religionen. Vi har ju tidigare visat att religioner är ologiska och därmed också orättvisa. Människor är inte betjänta av sådan dårskap. Men i och med att vi lägger fram detta påstående så gör vi oss till ovänner hos alla så kallade troende världen över. Dom betraktar naturligtvis mitt påstående som helt felaktigt. Vem har då rätt? Är religioner en naturlig eller onaturlig företeelse? För att besvara denna fråga så måste man göra en historisk analys. Man bör, om möjligt, också få sina idéer vetenskapligt bevisade. Vilket alltså innebär att dom religiösa ledarna bör ha bevis för att det religiösa tänkandet är det "rätta" tänkandet. Eller hur? Det religiösa tänkandet skall bevisa sin logik för alla oss som är tvivlare.

 

Kännetecknande för allt religiöst tänkande det är ju tron på någon form av gud som står över människorna. Människorna ber till guden att han skall föra lycka med sig. Man kan därför säga att det är guden, som så att säga har det sista ordet över människornas liv. Ungefär så tror jag att vi kort kan känneteckna den religiösa idén. Håller ni med mig eller har jag missat något väsentligt i det som kännetecknar religioner? Här påstår jag att just denna grundläggande religiösa idé saknar allt vetenskapligt bevisande. Vetenskapen har haft mycket lång tid på sig att bevisa denna grundläggande religiösa idé men det har inte lyckats. Då säger dom religiösa anhängarna att vetenskapen har heller inte bevisat motsatsen. Alltså att det inte finns några bevis för att det inte existerar gudar. Nej det är ju sant.

Men både troende och icke-troende bör vara överrens om att gudar är skapade ur det mänskliga tänkandet. Djuren ägnar sig inte åt ritualer som har som syfte att påverka någon utomstående att ge dom ett "bättre" liv. Okey dom troende hävdar till sitt försvar i denna fråga att djuren är underställda människan. Att människan därigenom kan ta sig, kan vi säga, friheter gentemot djuren. I detta tänkande, menar jag, har dom religiösa idéerna om att offra djur till gudarna sin grogrund. Djuren sägs alltså vara mindre värda än människan därför så betraktar en mängd religioner det som fullt normalt att djur kan offras, för att blidka gudarna.

Nåväl gudar är ett slags andeväsen, som dom troende hävdar. Det går alltså inte att ta på guden. Guden kommer ur tänkandet. Det blir en fråga om tro eller inte tro. Hänger ni med? Några belägg för att detta gudstänkande skulle vara ett naturligt och riktigt tänkande finns inte, det handlar enbart om att tro eller inte tro. Rena gissningstävlan, eller hur?

 

RELIGIONEN GÅR HAND I HAND MED MAKTEN

 

Det har ju visat sig att idéer som rör filosofiska och religiösa frågor vilar på en mycket skör tråd. När vi ser tillbaka i ett historiskt perspektiv så har vi nu lärt oss att filosofiskt och religiöst tänkande har sin grund i maktens tänkande. Just denna slutsats bör kunna bevisas. Det tänkande som rådde för mycket länge sedan det var det tänkande som makteliten utövade. Således gick det filosofiska och religiösa tänkandet hand i hand med dåtidens makthavare. Det tror jag ingen betvivlar. Och vad för slags tänkande rådde då, för mycket länge sedan? Jo det har vi i tidigare inlägg redogjort för. Naturligtvis så var det ett patriarkalt tänkande som genomsyrade samhällsstrukturen. Jag påstår till och med att tänkandet var ännu mer patriarkalt då än vad det är nu. Tänkandet var med andra ord ännu mer ologiskt då. Här kan det ju knappast råda någon tvekan, eller vad tror ni?

Resonemanget innebär således att det religiösa tänkandet var djupare förankrat bland människorna förr än vad det är nu. Man behöver ju bara gå tillbaka några generationer för att få detta antagande bekräftat. Även här bör dagens religiösa människor instämma i påståendet.

För bara ett antal generationer sedan, i vårt samhälle, så var det grundläggande i skolbarnens utbildning att man lärde sig utvalda citat ur Bibeln och Psalmboken. Och vi vet ju att om man backar ytterligare några generationer så blir ju Bibelkunskapen det absolut viktigaste i skolan. Därmed så kan vi nog med säkerhet fastslå att det religiösa tänkandet hade större inflytande på människorna förr än vad det har nu. Det religiösa tänkandet var fastare inmejslat i strukturen än vad fallet är idag. I alla fall om vi håller oss till vårt samhälle. Som vi vet så håller ju det religiösa tänkandet ett fast grepp om miljarder människor än idag, runt om i världen. Men hos oss i vårt samhälle har det inte samma grepp över människorna, som tidigare.

 

ÄR DET RELIGIÖSA TÄNKANDET LOGISKT ELLER OLOGISKT?

 

Nåväl, hur kommer vi då fram till om detta tänkande, alltså det religiösa, är logiskt eller ologiskt? Jo det behöver väl ändå inte vara så svårt att komma fram till rätt slutsats när vi i synnerhet har med oss det historiska perspektivet. Det är ju som sagt klarlagt att det patriarkala tänkandet är ologiskt och inhumant. Hälften av jordens befolkning drabbas ju direkt av detta tänkande. Eller hur? För övrigt så går det ju även att bevisa denna slutsats. Om vi skulle undersöka alla världens samhällen och sedan göra en redogörelse, vad skulle vi då få för svar? Undersökningen avser den patriarkala strukturen. Svaret vet vi ju redan, inte sant? I alla världens samhällen så har kvinnan mindre inflytande på samhällsutvecklingen än mannen. Vilket, som sagt, är bevisat.

Vad har då detta med det religiösa tänkandet att göra, undrar kanske någon? Vad har detta med det logiska eller ologiska i det religiösa tänkandet? Studera dom religiösa skrifterna världen över så får vi svaren. Dom religiösa skrifterna förkunnar mannens överhöghet över kvinnan. Denna tankegång genomsyrar all världens religioner. Enligt det religiösa tänkesättet är alltså kvinnan underlägsen mannen. Är detta ett logiskt tänkande? Nej detta är inte bara ologiskt det är självklart högst orättvist och förtryckande. Men det är så som ursprunget har formats för det religiösa tänkandet. Därmed så är det ganska enkelt att slå fast att det religiösa tänkandet är ologiskt och av detta följer att religioner är en ologisk företeelse för människan. Det går inte att vetenskapligt bevisa att religioner är normalt och logiskt för människan. Men det går att bevisa att det religiösa tänkandet missgynnar hälften av jordens befolkning.

 

RELIGIONEN ÄR PATRIARKATETS IDEOLOGISKA ÖVERBYGGNAD

 

Här slås vi ju direkt av sambandet mellan patriarkatet och det religiösa tänkandet, eller hur? Utan vidare kan vi påstå att det är ingen slump att det råder ett samband här, nej vi kan anta att det är patriarkatet som ligger till grund för det religiösa tänkandet. Vi kommer till detta lite senare i inlägget. Som sagt, det religiösa tänkandet är liksom det traditionella filosofiska tänkandet en del av den patriarkala strukturen och därför är detta tänkande ologiskt.

 

Vilken sida skall man då ställa sig på? Skall man ställa sig på den religiösa sidan eller skall man ställa sig på den icke-religiösa sidan? Man kan också spetsa till frågan och säga så här: skall man ställa sig på förtryckarens sida eller skall man ställa sig på de förtrycktas sida? Utgår vi ifrån den sista frågeställningen så blir ju naturligtvis svaret enkelt. Alla hävdar ju självklart att dom kommer att ställa sig på de förtrycktas sida. Även dom religiösa anhängarna kommer att svara så. Men det är många tyranner och despoter som har sagt och säger sig stå på de förtrycktas sida. Många maktmänniskor hävdar att dom arbetar för folket och för de svagas bästa. Med facit i hand så vet vi svaren på deras maktgalenhet. Att dom bekänner sig för att vara troende ändrar inte på deras agerande. Dom utför sitt agerande i guds namn, som dom säger. Och med det menas, att om man utför sitt agerande i guds namn då har man satt legitimitet på sitt handlande. Handlandet blir riktigt eftersom man agerar i guds namn. Ja ni hör ju själva hur det låter men enligt många av världens maktmänniskor så är detta fullt allvar.

 

Vi ser att det är enkelt och självklart att bekänna sig till att vara anhängare till de, som man säger, svaga i samhället. Detta är ingen konst. Men om det fungerar i praktiken är en helt annan sak, det vet vi. Och nu är det ju bara så att våra samhällen är patriarkala och därmed så är motsättningen mellan människor och kön redan, så att säga, inprogrammerad i strukturen.

När vi iaktar de starkt religiösa samhällena på vår jord så slås man av dessa samhällen är än mer utstuderade i sitt människoförakt. Hur förklaras det? Kan det vara så att starkt religiösa samhällen visar på att samhället som helhet är mer patriarkalt än samhällen där det religiösa inflytandet är mindre? Skulle det vara så då betyder det att det religiösa inflytandet på ett samhälle avgör om samhället är, mer eller mindre, ett förtryckar samhälle.

Vi vet att religionen förkunnar kvinnans underlägsenhet gentemot mannen då ter det sig som naturligt att starka religiösa samhällen utövar ett hårdare förtryck mot kvinnan än mindre starkt religiösa samhällen. Just detta antagande stämmer ju för övrigt, helt och hållet, då vi iaktar våra samhällen runt om på jorden. Av detta så kommer vi fram till att religionen inte bara är en ideologi om gud som övermänniska utan religionen är också en ideologi om kvinnans underordnade ställning gentemot mannen. Religionen är alltså orättvis och inhuman, därmed så har den naturligtvis ingen plats i framtiden. Man kan säga att religionen är patriarkatets ideologiska överbyggnad, någon annan funktion har den inte.

 

DJUREN ÄR LOGISKA - MÄNNISKAN ÄR OLOGISK

RELIGIONENS URSPRUNG

 

Har ni tänkt på följande? Djuren är logiska varelser medan människan däremot, i mångt och mycket, är en ologisk varelse. Har ni funderat över detta någon gång? Djuren är logiska varelser. Vad menar jag med det? Jo jag menar så här: tänk när det inträffar en jordbävning; ett vulkanutbrott eller ett oväder som ödelägger en stor del av naturen. Hur beter sig djuren då? Jo djuren försöker sätta sig i säkerhet. Dom flyr faran, dom blir skrämda av naturens krafter och flyr undan utan att reflektera mer över det. Djuren kan inte fundera över varför naturens förödande krafter slår så hårt. Dom sätter sig i säkerhet och "grubblar" inte mer över saken. Detta kallar jag att reagera logiskt på naturkrafterna. Samma sak när ett bytesdjur känner fara från ett rovdjur. Bytesdjuret flyr för att sätta sig i säkerhet. Det "funderar" inte mer över den saken. Livet är sådant, livet för djuren är logiskt.

Till skillnad från det speciella djuret - människan. Åter igen ger historien oss svaren på huruvida människan har agerat logiskt eller ologiskt under sina hundra tusentals år som varelse. Man inser ganska omgående det ologiska i människans beteenden genom historiens förlopp. Det är det ologiska tänkandet som har präglat människan och hennes samhällen sedan mycket, mycket lång tid tillbaka.

Den avgörande skillnaden från djuren är ju att människan funderar över varför naturkrafterna slår så hårt och skoningslöst ibland. Människan har sedan urminnes tider spekulerat över naturkrafterna. Och därav drog hon för mycket länge sedan slutsatsen att naturens "obarmhärtiga" krafter måste bero på någonting, övernaturligt. Vilket skulle visa sig vara en av människans allra största ologiska slutsatser. Människan började inrätta sitt liv utifrån  denna ologiska slutsats.

Här måste dock påpekas att det mycket väl redan kunde ha strukturerats ut ett patriarkalt samhälle innan människan antog sina ologiska slutsatser om naturkrafterna. Skulle det vara på det viset så innebär det att ledargestalter eller människor med större inflytande borde ha utformat de ologiska slutsatserna. Majoriteten följde, så att säga, snällt efter utan att vara alltför kritiskt inställda.

Detta är mina spekulationer om hur tänkandet kring naturkrafterna kunde ha tagit sin början och det kan vara troligt att det kan ha gått till på det viset. Eller vad tror ni? Majoriteten av människorna kan ha påbjudits ologiska uppfattningar angående naturens krafter. Bara det faktum att samhällena var patriarkala är ju en grundläggande ologisk samhällsform. Från denna struktur kan det sedan ha spridits ologiska uppfattningar om naturen.

Människan antog att de "övernaturliga krafterna styrdes av ett högre väsen". Med andra ord, när det utbröt ett vulkanutbrott; jordbävningar; orkanvindar och översvämningskatastrofer så berodde detta på en högre makt. Här tog det religiösa grubblandet sin början. Detta ologiska tänkande kom därför att styra och ställa över människans liv. Vi känner till fortsättningen på det religiösa grubblandet och vad det har ställt till med och fortfarande ställer till med. Vi ser hur det patriarkala samhället bildades för kanske hundra tusen år sedan. En fullständigt ologisk samhällsstruktur formas med stor hjälp av tron på övernaturliga krafter som gör skillnad på människa och människa. Och som dessutom gör skillnad i statusen mellan kvinna och man. Ologiska slutsatser som blir förödande för mänskligheten. Vi har ju svaren i vår hand, det är ju bara att studera det historiska förloppet så inser vi att det är det ologiska tänkandet som har genomsyrat människans samhällen. Svaren pekar ju entydigt på att den religiösa problematiken bär stor skuld till att inhumana samhällen etablerar sig överallt där människan slår sig ned.

 

Ungefär så här kan det ha gått till i religionens "barndom". Det religiösa tänkandet "uppfanns" som ett medel till att tolka och försöka påverka naturens krafter. Denna tro växte sig allt starkare och starkare och den kommer mer och mer att omforma mänsklighetens liv och leverna totalt. Från att ha varit människor som levt och fungerat som sina närmaste släktingar,

aporna, så börjar man eftersom leva utifrån en föreställningsvärld. Från att ha varit ett med naturen så börjar man leva "över" naturen. Det religiösa tänkandet skapar en speciell föreställning om hur naturen fungerar. I praktiken så fungerar det ju som en ren spekulation om hur naturkrafterna fungerar. Denna spekulation eller, vi kan också benämna det, tolkning är vad vi nu, i modern tid, kallar religion.

Religioner är alltså ingenting annat än en tolkningsform av naturen. Hos djuren finns inga religioner. Det är den mänskliga hjärnan som har skapat detta påfund. Religioner skapades av den mänskliga hjärnan, för att tolka naturen. Därmed kan vi säga att religioner fungerar som en ren gissningstävlan. Denna tävlan har utmynnat i rena våldsorgier mellan olika trosuppfattningar. Går det inte att övertyga människor om en viss tro så kan man ta till rent våld för att tvinga på människor en viss trosuppfattning. Just så ser ju vår historia ut. Med religioners intåg i det mänskliga tänkandet så startades en våldspiral, utan dess like.

Men det är först nu, i mänsklighetens historia, som vi kan avfärda religioner som en gigantisk

manipulering av det förnuftiga tänkandet.

Dom tidiga människorna nöjde sig inte med att konstatera naturkatastrofer och låta det stanna vid ett konstaterande, utan dom började av någon anledning att söka efter förklaringar till varför naturkrafterna kom att drabba naturen och dom själva hårt under livets gång. Steget till att tro på övernaturliga krafter är naturligtvis inte långt.

 

RELIGIONEN UTVECKLAS TILL EN MASSPSYKOS

 

Som sagt, det religiösa tänkandet fick fotfäste hos människan för många tusentals år sedan, ja kanske för över hundra tusen år sedan. Det växte sig starkare och starkare för att så småningom anta groteska proportioner i människans liv och leverne. Det finns ingenting av den mänskliga hjärnans ideologier eller trosföreställningar som har påverkat mänskligheten på ett sådant sätt som religioner. Denna trosföreställning har medfört att mänskligheten har fått lida och får lida oerhört under religionens ok. Än idag lever ju vi människor, som bekant, under vanföreställningar som kan hänföras till religionen. Den stora majoriteten av mänskligheten ifrågasätter ju inte Gud, Budda, Allah, eller vad han kallas. Observera han -  inte hon. Dessa vanföreställningar har ärvts genom årtusenden och på så vis kommit att betraktas så som självklara, universella.

På samma sätt som jorden en gång ansågs vara universums centrum, på samma sätt anses Gud, eller vad "han" nu kallas, vara mänsklighetens ledare. Men på samma sätt som motsatsen bevisades om jordens centrala roll i universum, på samma sätt kommer det att bevisa religioners falskhet och bluff.

Religioner, av alla de slag, bör nu vara inne på sista versen och inom ett antal generationer bör människan vara befriad från detta vansinne. Historiska fakta bevisar ju vad religioner har ställt till med och vad religioner fortfarande ställer till med. Det religiösa oket har varit och är förödande för en stor del av mänskligheten.

Makt och religion har alltid gått hand i hand. Våld och terror har på så sätt "frälsts" av religionen. Religionen har blivit ett redskap för maktens män att utöva förtryck av allehanda slag.

 

Vi börjar nu förstå att allt inte står rätt till med dessa vansinniga tankegångar. Det har ju bland annat lett till och leder till att härskare behandlas som gudar. Härskaren är guden personifierad. Vanliga människor däremot var och är oftast inte vatten värda. Eftersom denna masspsykos, religionen, hela tiden förkunnar att människorna skall vörda och se upp till guden, härskaren, så slår ju detta synsätt tillbaka på människorna själva. Tänk er själva vad en sådan masspsykos får för följdverkningar. Det är inte att undra på att jorden ser ut som den gör.

Religioner, världen över, förkunnar det ena könets makt över det andra. Tänk till och fundera över följande slutsats: halva jordens befolkning är mindre värda än den andra halvan. Tänk er att denna masspsykos har fått härja fritt i tusentals år. Vi ser själva resultatet av denna förnedrande människosyn.

Religionen är den största masspsykosen, i historien, som har drabbat människorna på jorden. Effekterna har blivit förödande, framför allt för det kvinnliga könet.

 

Kommer ni ihåg vilka frågor jag ställde alldeles i början på inlägget? Vad är logiskt? Vad är ologiskt? När det gäller religionen så behöver vi ju inte fundera över svaret.

 

 

 

 

 

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 2 Permalänk

 
stäng