ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för december 2010

onsdag 8 december

26 Prostitution

 INGA PENGAR - FÖRLORAD

 

 

Vad finns att skriva om detta, som inte redan är skrivet? Här, om något, får man bekräftat att det är jakten på pengar som tvingar människor att utsätta sig för precis allting. Med livet som insats så tvingas man direkt eller indirekt att sälja sig själv, kroppen plus själen, för en summa pengar. Pengarna lägger sedan den "beskyddande mannen" beslag på. Den prostituerade är kort och gott fast i slaveriet.

Har någon hört uttrycket: det är pengarna som styr världen? Det är så sant som det är sagt. Utan pengar så är du helt värdelös i våra samhällen. Du räknas inte. Det som räknas det är pengar och har du inga pengar, så har du heller ingen rätt att existera. I vårt samhälle krävs det pengar för att kunna leva vidare. På något sätt så måste du fixa fram pengar.

Får du inget jobb så har du kanske tur och kan få en smula bidrag, det är inte i alla samhällen det fungerar så, eller så får du ägna dig åt brottslighet och någon form av tiggeri. Att bokstavligt talat sälja sin kropp och sin själ tvingas du in i av krafter som ser möjligheter att tjäna pengar på dig.

Du har väl också hört uttrycket: att pengar är makt? Den som har pengar har makten över den som inte har pengar. Och den som har mest pengar har den största makten. Så ser verkligheten ut och så fungerar det i våra samhällen. Ingen nyhet, eller hur?

Med pengar kan man köpa allt. Du kan köpa marken som andra lever på; du kan köpa vattnet som vi måste ha för att överleva; du kan investera i företag som skall kunna ge dig ännu mera pengar; du kan spekulera med dina pengar för att om möjligt kunna göra snabba vinster; du kan köpa människors arbetskraft som skapar mervärden åt dig; du kan köpa människor som tvingas sälja sig själva.

Du som har makten över andras liv har också rätten att göra dig av med dessa människor. Producerar dom inte i den takt som du har tänkt dig, så är det enkelt att göra sig av med dom. Är du inte nöjd med dom som säljer sig själva, så är det bara att sparka ut dom.

Dina pengar gör dig till kung i samhället. Du bestämmer hur kapitalet skall flöda i den marknad som du sätter spelreglerna i. I din marknad finns den spelplan där människorna tvingas agera efter ett på förhand uppgjort mönster. Det är väl ingen dum idé för dig som har pengar?

Vi tvingas sälja vår arbetskraft för att få pengar till livets nödtorft. På samma sätt tvingas vi sälja oss själva, för att kunna överleva. I det ena fallet heter det att man arbetar och i det andra fallet heter det att man prostituerar sig. Och gemensamt för bägge fallen är att man säljer sig till kapitalet. Notera här att vi inte har någon valmöjlighet!

Det är kapitalet som avgör hur pengarna skall flöda i våra samhällen. Vi har att rätta oss efter hur dom stora kapitalägarna tänker och agerar. Allting är uppbyggt på det här viset. Den som har pengar bestämmer, det bara är så. Vårt tänkande och agerande är prioriterat till, ja just det, pengar. Detta gäller såväl fattig som rik.

 

SÄLJ DIG SJÄLV!

 

Skall våra samhällen fungera så här? Ja enligt den strukturella uppbyggnaden så skall det fungera på det här viset. Det skall tydligen fungera så att det är kapitalet som bestämmer hur vi skall leva våra liv i samhället.

Sälj dig själv och tjäna pengar! Detta är budskapet som trummas in i oss från barnsben. Livet går ut på att tjäna pengar, ingenting annat.

Förstår vi att det är av denna anledning som vi tvingas att sälja oss?

Dom flesta säljer sin arbetskraft och andra säljer sin kropp och själ.

Förstår vi att ett sådant strukturellt system har skapats av maktens män, långt tillbaka i tiden?

Denna struktur lever vidare idag med en ännu större intensitet än någonsin tidigare.

Förstår vi att den här strukturen bryter ner oss till kropp och själ? Vi förvandlas från oskuldsfulla barn till, i många fall, rena monster. Vi skyr inga medel i jakten på pengar. Vi utnyttjar andra för att kunna berika oss själva. Så är det. Och den som har pengarna bestämmer reglerna, för hur livet skall levas.

Barn och kvinnor, världen över, har varit och är dom stora förlorarna i det här grymma spelet. Kapitalet med dess ägare sätter klorna i dig och tvingar dig att underkasta dig dom mest vidriga saker, som man kan tänka sig. Sådant är livet, min vän, i den struktur som vi lever i. Kom ihåg att du är inte värd någonting då du hamnar i klorna på ägarna till kapitalet som dirigerar den lukrativa marknaden, människohandeln. Dom har satt klorna i dig för att du skall generera maximalt med pengar under så kort tid som möjligt.

Du säljer din arbetskraft. Du säljer din kropp och själ. Egentligen skit samma vad du säljer. Ditt värde ligger i hur mycket pengar du kan skapa. Allting annat har underordnad betydelse. Och så länge du skapar pengar genom att sälja dig själv, så länge är du värdefull.

När den dagen kommer då du inte är lika effektiv som tidigare då har kapitalägaren inget intresse av dig. Du får klara dig så gott det går och har du tur så lever du i ett samhälle där arbetarkampen resulterar i att du får ett minimalt ekonomiskt skydd av samhället. Men det vanliga är istället att du bokstavligen slängs ut på gatan, utan det minsta stöd.

Förstår vi att strukturen fungerar på det här viset? Förstår vi att den här strukturen är inhuman?

 

PROSTITUERAD

 

I princip så är det ingen skillnad alls på löneanställda och prostituerade. Ja löneanställda kan ha ett socialt skyddsnät som prostituerade saknar. Men principen är den samma: att vi tvingas sälja oss för att få pengar att överleva. Vi sitter alla fast i det orättvisa strukturella förhållandet mellan kapitalet och arbetet. Kapitalet köper oss för att tjäna pengar på det vi producerar. Vi tilldelas olika uppgifter i marknaden och det resulterar i att vi belönas olika av kapitalet. Men det gemensamma är att vi alla säljer oss. Man kan säga att alla prostituerar sig för kapitalet.

Att sälja sig, prostituera sig, tvingas man till för att kapitalet har makten att köpa en. Skulle inte detta förhållande existera så kan naturligtvis inte köpare - säljare finnas, när det gäller mänskliga förhållanden.

Måste då detta förhållande råda, alltså att människor tvingas sälja sig till kapitalstarka köpare? Ja detta förhållande kan ingen ändra på under nuvarande ägarstruktur. Ägarna till kapitalet bestämmer reglerna på marknaden och dom som är utan kapital måste foga sig i denna ordning. Naturligtvis så håller inte maktmänniskorna med om den här beskrivningen. Det heter ju som bekant arbetsgivare - arbetstagare. En ordmanipulering som vi har tagit till oss men som inte alls stämmer med vad som verkligen sker i våra samhällen. Med lögner, manipulering och förakt lyckas kapitalet vinna över hela det etablerade samhället. Man har fått hela samhällsapparaten över på sin sida och lyckats manipulera oss att anse kapitalets investeringar som rena välgörenheten.

Kapitalet förkunnar sin maktideologi på samma smidiga sätt som en gång det religiösa prästerskapet vanställde våra hjärnor.

Således gäller: i samhällen där kapitalets ägare sätter reglerna, vilket ju i stort sett är överallt, så värderas inte arbetskraften högre än en viss summa pengar. Samma värdering gäller självfallet för alla dom som säljer sin kropp och själ.

Åter igen: måste det inte se ut så här? Kan förhållandet köpare - säljare,vad beträffar människohandeln, se ut på ett annat sätt? Måste det inte finnas köpare - säljare i ett samhälle? Eller med andra ord: måste det inte finnas prostituerade? Jo så länge som vi har samhällen som bygger på förhållandet att kapitalet skall tillhöra privata människor, då kan omöjligen förhållandet köpare - säljare förändras. Av detta så ser vi att det är först när det strukturella förhållandet försvinner som också köpare - säljare får ett slut. Prostitutionen försvinner alltså först när strukturen förändras.

 

Prostitution är i grunden därför ett strukturellt problem, av den anledningen att det handlar om att sälja sig. Man säljer sig för att kunna överleva.

När samhällsstrukturen ser ut på det viset då är detta bevis på att vi lever i inhumana samhällen. Men detta faktum förstår inte dom som styr i våra samhällen. Och vi kanske inte förstår det heller? Att det ser ut som det gör betraktas istället av makthavarna som någonting helt naturligt. Och även vi betraktar det så, eller hur?

På arbetsmarknaden uppmanas ungdomar att sälja sig själva, i jakten på jobb, och man uppmanas att sälja sig dyrt. Notera dubbelmoralen angående arbetsgivare - arbetstagare som nämndes ovan.

Förhållandet köpare - säljare ses som det mest ideala för våra samhällen, sett utifrån våra makthavares ögon. Även om man inte vågar använda det språkbruket. Ja något annat förhållande skulle betraktas som fullständigt otänkbart.

I våra samhällen finns alltså inget alternativ. Du måste sälja dig för att överleva. Ja såvida du inte har turen att vinna på spekulation. Allting handlar ju om pengar.

 

HUR TÄNKER KÖPAREN?

 

Man kan fråga sig hur köparen tänker och agerar? Att köpa en människa betyder att ett maktförhållande har uppstått, eller hur? Köparen tar sig rätten att behandla den han köper, som en andrahands människa. Med allt vad det innebär. Och eftersom vi alla nu lever i dessa samhällen, så formas vi alla av denna orättvisa. Prostituerade/säljarna behandlas som lägre stående varelser. Se bara hur det fungerar i våra samhällen. Om denna fråga bör vi inte vara oense. Eller?

Köparna, alltså maktmänniskorna, äger dig i princip. Har du tänkt på att det fungerar så här? Förmodligen tänker du inte i dessa banor. Kanske du till och med själv är en man som köper en annan människas kropp och själ? När du köper "varan", den andra människan, så hävdar du sannolikt att du är ägare av varan. Tror du inte det?

Du fungerar alltså på samma sätt som maktens män när dom köper din arbetskraft. Även du har blivit en maktmänniska i och med ditt köp av en prostituerad. Du tänker och agerar på samma sätt som kapitalets makthavare tänker och agerar gentemot dig. Du är alltså inte ett dugg bättre som människa. Om du nu av någon anledning trodde det.

Här får vi åter igen bevisat att vi tänker och agerar så som strukturen ser ut. Vi är med andra ord inte humanare människor än kapitalets ägare.

Denna slutsats har vi dragit i tidigare artiklar och det är just detta faktum som är så ödesdigert för oss. Försvinner en människoköpare så dyker genast en annan upp. Slutsatsen av detta blir att människohandeln inte går att lösa inom dagens strukturella former. Problemet är olösligt i dagens samhällen. Och detta bekräftas ju mer än väl när vi studerar våra samhällen runt om i världen. Studerar vi dessutom vår historia så får vi ju ytterligare belägg för att människohandeln är olöslig i vår maktstruktur, som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. I praktiken råder samma maktförhållande idag som för tusentals år sedan.

Men förstår vi detta faktum? Nej, åter igen. Vi tror att så som vi lever våra liv idag, så skall vi fortsättningsvis leva. Alltså tror vi att vårt tänkande och agerande är det fullt normala och riktiga. Men här har vi fel och detta tänkande har gett oss och ger oss fruktansvärda tragedier. Detta tänkande ger oss, helt enkelt, eländiga liv.

 

VI ÄR FÖRBLINDADE!

 

Men hur kan samhället ha format sig på det här viset, att människor tvingas sälja sin egen kropp och själ för att kunna överleva? Är det inte ett fruktansvärt orättvist samhälle som vi lever i när människor blir tvungna att sälja sig? Nej vi tänker inte så. Vi accepterar att samhället ser ut som det gör beroende på att vi lever våra liv mitt i den här strukturen. Vi har blivit förblindade av alla inhumana mönster i strukturen. Vi är lika förblindade idag som en gång inkaindianerna var förblindade när dom offrade människor till gudarna. Och vi är fortfarande lika förblindade över strukturen när den övertygar oss om att kapitalet i samhället skall ägas privat, alltså i praktiken av ett fåtal stora ägare.

Vi accepterar strukturen som den är oavsett hur inhuman och ologiskt den fungerar. Att människor säljer sig betraktar vi med en axelryckning. "Det är väl ingenting att bry sig om," resonerar vi. "Var och en får väl göra som den vill," är vår åsikt. "Att han äger kapital för miljarder har han säkert gjort sig förtjänt av," enligt samma synsätt.

Får man ställa frågan: är det så här livet skall levas? Och frågan skall ju ställas till oss själva. Vad svarar vi? "Har vi något annat val än att leva på det här sättet?" blir förmodligen det givna svaret. Nej vi har ju lärt oss att allting går ju ut på att tjäna pengar. Vi måste tjäna pengar för att överleva och vad har vi då för val? Finns inget annat val så säljer man sin kropp och själ, det är ju så det fungerar i våra samhällen. Och som sagt vi har blivit förblindade till att acceptera den här strukturella orättvisan.

 

PATRIARKATET

 

Har prostitution ett samband med att vi lever i en patriarkal struktur? Ja naturligtvis är det så.

För det första så är det bevisat att den patriarkala strukturen är en orättvis struktur, vilket ju medför att vårt tänkande och agerande ser ut som strukturen självt.

För det andra så är det likaså bevisat att den patriarkala strukturen behandlar kvinnan som en andrahands människa. Hon har inte samma värde som en man, för att uttrycka sig helt klart. Strukturen skapar därför synen att den prostituerade kvinnan är mindre värd i samhället. Och mindre värda personer behandlar man också därefter. En prostituerad är därför inte värd mer än råttan på sophögen.

På hennes marknad värderas hon som vilken vara som helst. Ett paket cigaretter, en dos heroin eller en flaska sprit. Hon inbringar en summa pengar till hennes ägare. Och så länge hon gör det får hon leva vidare. Så ser det ut.

Förstår vi inte att våra samhällen lider av fundamentala fel och brister när det ser ut så här hos oss? Nej vi förstår inte det.

 

Hur är då männen beskaffade som jagar prostituerade? Kan man anta att våra samhällen lider av allvarliga fel eftersom relationerna mellan man och kvinna tar sig sådana här uttryck? Eller anser vi att det är fullt normalt att mängder av män efterfrågar prostituerade?

Prostitution sägs ju vara världens äldsta yrke. Kan man av denna anledning göra antagandet att det är fullständigt naturligt att mängder av män flockas runt prostituerade? Eller är det vi män som det, så att säga, är något fel på?

Jo men vi har ju tidigare konstaterat att strukturen, som vi lever i, formar oss. Är strukturen inhuman och orättvis då formas vi människor till att bli inhumana och orättvisa. Egentligen helt logiskt, eller hur? Våra inhumana strukturer förstör naturliga och normala relationer mellan oss alla. Och i synnerhet förstörs relationen mellan man och kvinna. Våra inhumana samhällen har format oss så att vi inte kan umgås med varann på ett naturligt sätt. I mängder av samhällen åtskiljs flickor och pojkar redan som barn. Dom åtskiljs av sina samhällen på ett sådant sätt  att ett naturligt umgänge mellan könen blir omöjligt.

Kan man förvänta sig att våra sjuka samhällen kan få barnen att växa upp till harmoniska vuxna individer som kan umgås, mellan könen, på ett naturligt sätt? Nej det är en fullständig omöjlighet att mannen och kvinnan kan leva i en harmonisk relation när våra strukturer ser ut som dom gör.

Jag påstår därför att det är strukturen som vi lever i som är själva grunden för att prostitutionen förekommer och att männen flockas runt dom prostituerade. Strukturen förstör oss så till den grad att man och kvinna inte kan umgås med varann på ett naturligt sätt.

Helt klart så kan vi konstatera att ett strukturellt fel finns i samhället. Jag menar så här: kan inte samhället, alltså vi själva, ta ett sådant ansvar över oss allesamman så att vi kan leva värdiga liv och betraktas som likvärdiga alla andra, då har det gått fullständigt åt pipan med strukturen. Är vi överens om detta påstående?

Varför accepterar vi då att prostituerade lever mycket utsatta liv? Jo vi accepterar det för att den sammhälleliga synen gör skillnad på människa och människa. Dom prostituerade kvinnorna hamnar längst ner på den hierarkiska trappan.

Kan vi vara överens om att strukturen skapar prostitutionen? En orättvis struktur tvingar fram människor att prostituera sig. Eller har ni någon annan åsikt?

Alla så jagar vi kapitalet på marknaden. Detta jagande är nödvändigt för att överleva. Alltså tvingas människor in i prostitution för att dom skall kunna överleva.

Eftersom det nu ser ut så här i våra samhällen, så kan vi därav dra slutsatsen att förekomsten av prostitution tyder på att allvarliga strukturella fel finns. Prostitution är kanske den främsta indikatorn på att samhället är ett sjukt samhälle.

Men åter igen, den här slutsatsen kommer inte "våra" maktmänniskor fram till. Dom menar istället att prostitution beror på en mängd omständigheter som inte alls är knutna till strukturen i samhället. Man menar bland annat att  människorna  är fria att fatta sina egna beslut här i livet. Det skall alltså vara en frihet att gå in i prostitution och det skall tydligen vara en frihet att köpa sig en prostituerad.

Just i denna fråga så kan det i och för sig skilja sig i bestämmelser från samhälle till samhälle. Detta känner vi till. Och vi känner också till att där förbud för det ena eller andra föreligger, så går ändå många män förbi dessa förbud i sin jakt efter prostituerade.

Tänkandet och agerandet från oss män är detsamma oavsett om förbud finns eller inte. Kan vi förstå att detta agerande finns att söka i strukturen?

Om vi nu glömmer behovet av pengar för att kunna överleva. Kan det finnas andra orsaker till prostitution? Jag ställde en fråga ovan där jag misstänker att relationen mellan man och kvinna inte fungerar som den ska i våra samhällen. Kan det finnas någon sanning i en sådan fundering? Jo men tänk efter. Vi lever våra liv i patriarkala strukturer och vad detta innebär det vet vi. Eller vet vi inte det? Nej många av oss varken håller med eller känner till detta faktum.

Som jag har skrivit om i tidigare artiklar så innebär den här strukturen att allting i våra samhällen måste ifrågasättas. Bokstavligen talat, precis allting.

Familje; boende; marknads; arbets; ägandestrukturer. Allting måste ifrågasättas eftersom vi lever i bevisligen orättvisa samhällen. Alla dessa strukturella former slår tillbaka mot oss. Så även i relationen mellan könen.

Kan vi förstå att relationen mellan könen skadas, beroende på att vi lever i inhumana strukturella former? Kan vi förstå att dessa inhumana strukturella former är orsaken till prostitutionen? Alltså förutom jakten efter pengar, som ju beror på det orättvisa ägandet av kapitalet, så finns orsaken till prostitutionen också att söka i övriga inhumana strukturella former i vårt sätt att leva.

Egentligen är det ju ganska självklart att relationen skadas mellan könen när samhället ser ut som det gör. Eller hur? Det kanske vore enklare att ställa den här frågan: hur skall vi kunna leva harmoniska liv med varann när samhället ser ut som det gör? Vi har kanske lättare att ta till oss den här frågeställningen.

När skall det gå upp för oss att så som livet nu levs i våra samhällen så kan inte livet levas mer? Så som du och jag tänker och agerar så kan det inte fortsätta. Går det att överhuvud taget ta till sig denna slutsats? Ja när skall ödesfrågan ställas av oss?

I och för sig så har denna ödesfråga redan ställts, när det gäller klimatfrågan. Men även när det gäller klimatfrågan, så ser vi det inte som ett strukturellt problem. Och därmed så kan heller inte denna fråga lösas.

Det är först när dom stora frågorna definieras som strukturella problem som en lösning kan nås. Och frågan som jag ställde ovan upprepar jag igen: när skall ödesfrågorna ställas av oss? Har du svaret på denna fråga?

 

SAMMANFATTNING

 

Jag upprepar vad vi kom fram till ovan.

När man lever i samhällen där kapitalet ägs av privata människor då tvingas majoriteten av samhällenas invånare att sälja sig, för att kunna överleva. Naturligtvis handlar det om att man säljer sin arbetskraft, i första hand. Det är ju så det bevisligen ser ut. Vi har inget alternativ i och med att kapitalet är privatägt. På sätt och vis så kan man därför säga att vi alla prostituerar oss, för att kunna överleva. Självfallet kan det vara svårt att jämföra säljandet av arbetskraften med säljandet av kroppen och själen, men principiellt sett så måste vi alla sälja oss.

Varför betraktar vi då säljandet av kropp och själ som mindre värt än säljandet av arbetskraften? Eller rättare sagt: varför betraktar vi dom så kallade prostituerade som sämre människor? Att sälja sin kropp och själ bryter ner människan på ett helt annat sätt än att sälja sin arbetskraft. Varför måste vi dessutom betrakta dom prostituerade som mindre värda?

Svaret blir ju att när vi lever våra liv i inhumana strukturer så har vi lärt oss att människor som befinner sig längst ner på "stegen" dom har inget värde. Ju mer kapital du kan "hosta" upp ju mer är du värd. Så enkelt är det. Om du är en människa som måste tigga dig fram eller hora dig fram, så har du noll värde. Så djävligt betraktar vi varann i våra sjuka samhällen.

 

Barn våldtas. Barn exponeras på nätet som om dom vore råttor i rännstenen. Hur har vi vuxna blivit som fungerar på det här viset? Vårt tänkande har format oss till djävulen själv.

Jag ställer frågan igen: är det så här livet skall se ut? Om inte, hur kan det i så fall ha blivit så här illa ställt med oss? Svaret känner vi till. Men hur länge skall denna djävulska människosyn fortsätta? Jo den kommer att fortsätta så länge som strukturen ser ut som den gör och den kommer dessutom att försämras allt eftersom tiden går.

Vad tror du det beror på att våra samhällen förråas alltmer och att dom som alltid råkar mest illa ut är våra barn? Vad tror du att allt detta beror på? Och tycker du det är värt att försöka finna svaret på frågan? Eller ska vi skita i det? Skall vi bara se på när ännu fler barn hamnar i klorna på odjuren? Hur skall vi agera?

"Fler poliser så att vi kan spåra upp dom djävlarna."

Javisst det behövs säkert fler poliser, men löser vi problemet med fler poliser? Är det ingen av oss som börjar ana att orsaken till all denna människoförnedring finns att söka i själva samhällsstrukturen? I själva byggandet av samhället. Att vi har byggt våra samhällen utifrån allvarliga fel. Finns det ingen som tänker i dessa banor? Eller är vi av den åsikten att det slumpvis bara växer upp personer som sedan utvecklas till rena monster som våldför sig mot sina medmänniskor? Är vi av den åsikten att det bara är så och att det alltid kommer att finnas dom som utvecklas till monster?

Är det en omöjlighet för oss att acceptera att det är på grund av vårt eget tänkande och agerande som våra barn far illa och att detta vårt tänkande har sin grundorsak i strukturen som vi lever i?

 

 

 

 

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng