ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för maj 2010

måndag 10 maj

18 Vad är en politiker?

 

POLITIKER STYRS AV STRUKTUREN

 

 

I mångas ögon är en politiker en skitstövel, en person som utnyttjar sin ställning för egen vinnings skull. Och denna åsikt blir allt vanligare i vår syn på politiker. Varför har det blivit så? Finns det fog för en sådan kritisk inställning mot "våra" politiker? Vi återkommer med dessa frågor.

 

I så kallade demokratier är en politiker en förtroendevald person. Vi röstar fram en förtroendevald att, så att säga, föra vår talan när det gäller politiska beslut i våra samhällen. Innebär detta att en politiker kan föra vår talan inom alla områden av våra samhällen? Nej så är det inte. En politiker kan inte föra vår talan inom den absolut viktigaste sektorn för våra samhällen, den ekonomiska sektorn. Denna sektor sköts i huvudsak av marknaden och där har en politiker mycket begränsat inflytande. Marknaden är ju i stort sett privatägd och där skall "våra" politiker inte lägga sig i alla dom affärsuppgörelser som fattas. Själva navet i våra samhällen, marknaden, ligger alltså i händerna på ett förhållandevis fåtal personer. Av detta drar vi också slutsatsen att den så kallade demokratin inte gäller för marknaden och därmed ser vi att våra samhällen i grund och botten är odemokratiska. Dom avgörande besluten i marknaden tas av dom människor som sitter på det mesta kapitalet. Därmed kan man också se att "våra" politiker har ett mycket begränsat inflytande över hur våra samhällen skall skötas.

Förstår ni hur jag menar? Jo kapitalflödet i våra samhällen ligger utanför "våra" politikers befogenheter. Samhällsstrukturen som vi alla lever i förändras inte av att vi väljer nya politiker vart fjärde år, utan strukturen är den samma idag som den var igår. Och våra samhällens verkliga makthavare, dom stora kapitalägarna, bryr sig inte om vilka politiker som väljs att "styra" våra samhällen. "Våra" politiker har ju inga ambitioner att förändra det strukturella förhållandet som råder och detta vet ju naturligtvis kapitalets ägare om.

 

KAPITALET STYR POLITIKERN - INTE TVÄRTOM

 

En politiker är en sån som du och jag, varken bättre eller sämre. Hon eller han kan inte mer än du eller jag om samhällsfrågor. Men vad är det då som gör att en politiker får ta emot så mycket spott och spe från oss, vanliga människor? Varför blir politiker så ofta föraktade? Jo svaret på den frågan är kort och gott att en politiker rättar sig efter hur samhällsstrukturen ser ut. En politiker kan inte ta itu med dom grundläggande frågorna som är orsaken till att vi lever i orättvisa samhällen. En politiker är dessutom en offentlig person vilket för med sig att vi riktar allt vårt förakt till dessa politiker när den strukturella orättvisan slår till i olika sammanhang.

Inte riktar vi vårt missnöje mot kapitalägarna för att dom äger precis allting, som alla är beroende av för att kunna leva vidare i samhället. Istället så blir vi förbannade på politiker när dom vill höja bensinskatten eller när dom vill höja skatten på tobaksvaror. Men dessa åtgärder av politiker är marginella när vi studerar det totala ekonomiska flödet i våra samhällen. Dessa åtgärder kan liknas vid en droppe i havet. Ändå blir vi så förbannade på dessa åtgärder. Och vi blir det på grund av att vi inte kan se den grundläggande strukturella orättvisan. "Våra" politiker får därför ta skiten när skattefrågor och fördelningspolitik kommer på dagordningen.

Politiker föraktet breder också ut sig på grund av att politiker "lär sig spelets regler". En politiker ser möjligheter att kunna sko sig utifrån den ställning som han har nått i samhället. Politikern har ju nått fram till en ställning som, kan man säga, är länken mellan marknaden och övriga samhället. Här flödar självfallet stora kapitalmängder, vilket gör att politikern ser tillfällen där det går att roffa åt sig än det ena och än det andra. Ibland så uppdagas dessa oegentligheter och politikern kan tas på bar gärning. Våra förtroendevalda hamnar vid skampålen och föraktet sprider sig. Skulle dom ertappas med att ha lurat oss på skattepengar då kan man säga att loppet är kört för våra förtroendevalda.

Att storfinansen lurar oss på kapital som är oändligt mycket större, det ingår så att säga i spelets regler. Det reagerar vi inte så mycket på eftersom strukturen nu ser ut som den gör. Men när "våra" politiker snyltar oss på småpengar då reagerar vi med ursinne.

 

Man kan också säga att en politiker är en springpojke åt kapitalet. Kapitalägarna styr ju och ställer med det ekonomiska flödet i marknaden, utifrån sina egna önskemål. Det är ju så marknaden fungerar, eller hur? Detta har vi lärt oss, både du och jag. Och naturligtvis så vet ju "våra" politiker att det fungerar så här.

Varför skulle "våra" politiker ifrågasätta förhållandet på marknaden när varken du eller jag ifrågasätter detta? En politiker har ju att rätta sig efter hur strukturen är utformad, eller hur? Precis som du och jag har att rätta oss efter hur strukturen ser ut. Jag menar, vi alla ser med likadana ögon på hur vårt samhälle fungerar.

Vi väljer ju politiker för att dom skall administrera vårt samhälle på bästa möjliga sätt, eller hur? Eftersom nu den verkliga makten i våra samhällen innehas av dom människor som äger kapitalet så för ju detta med sig att "våra" politiker inte kan göra annat än agera utifrån vad den verkliga makten bestämmer. Bestämmer kapitalägarna att kapitalet skall flyttas från en plats till en annan plats så har vi bara att acceptera detta beslut. En politiker kan inte göra någonting åt en sådan sak. Politiker kan kanske locka kapitalägarna med förmånliga skattelättnader för att få dom att stanna kvar med sitt kapital eller locka dom med arbetskraft där företagen inte behöver stå för lönenotan. Ja kapitalets springpojkar kommer på oändligt många sätt för att tillmötesgå maktens män.

 

POLITIKER ÄR OMEDVETNA OM DEN STRUKTURELLA ORÄTTVISAN OCH DU OCH JAG ÄR INTE "BÄTTRE" ÄN VÅRA FÖRTROENDEVALDA

 

Att ifrågasätta strukturen ingår inte i en politikers åtaganden. Och som sagt politiker är inte heller medvetna om att vi lever i orättvisa strukturer. Dom är precis lika omedvetna om detta som vi själva är.

Föresten är det någon som tror att politiker har makten att förändra den strukturella orättvisan? Nej eftersom man inte är medveten om den så kan den ju heller inte förändras, eller hur? Men många av oss, ja kanske dom flesta, anser att "våra" politiker är dom verkliga makthavarna i våra samhällen. Ingenting kan vara mer felaktigt än detta. Att förändra skatten eller att fördela skattepengarna åt ett visst håll har ingenting med en förändring av maktförhållandet i våra samhällen. Sådana åtgärder ger knappast en krusning på ytan för att skapa en rättvisare struktur. Nej "våra" politiker sitter fast i den rådande strukturen. Dom sitter fast i den på precis samma sätt som du och jag sitter fast i den.

Den här omedvetenheten om våra orättvisa strukturers grundorsaker för ju med sig att om du och jag skulle vilja arbeta i något av dom etablerade partierna, så skulle naturligtvis även du och jag agera på exakt likadant sätt som dom politiker som du och jag nyss har skällt på. Vi kommer inte att kunna agera annorlundare än våra förtroendevalda. Precis som våra förtroendevalda så kommer även du och jag att lära oss spelets regler. Och kan både du och jag se ekonomiska möjligheter så kommer varken du eller jag att vara sena att utnyttja dom. Vi kommer alltså ingalunda att vara "bättre" politiker än dom som vi nyss stod och skällde på. Så kommer strukturen att göra med oss och så har den också format oss. Strukturen har lärt oss att det som prioriteras är kapitalet och kan vi roffa åt oss så mycket som möjligt av kakan då tar alla chansen, såväl politiker som vanliga människor.

Vad lär vi oss av detta? Jo vi lär oss att så länge som den strukturella orättvisan får fortgå så kommer heller inga förbättringar att ske för majoriteten av människorna i sina samhällen. Så länge omedvetenheten om den strukturella orättvisans grundorsaker får råda så kommer helt enkelt ekonomiska kriser att succesivt förvärras och livsvillkoren för majoriteten att försämras. Med detta för ögonen så står det helt klart att jakten efter kapitalet kommer att intensifieras och detta gäller oss alla, såväl maktens män som politiker och oss vanliga människor. Med den skillnaden att maktens män och politiker har större möjligheter än oss andra att kunna sko sig. Denna möjlighet vet naturligtvis "våra" politiker om och dom utnyttjar tillfället när det väl kommer.

Det är ju precis så här som våra samhällen fungerar. Titta runt om i världen! Korruption och vanstyre är väl snarare regel än undantag. Eller vad säger ni? Politiker världen över har lärt sig i detalj vad som krävs för att själva kunna sko sig och dom agerar på samma sätt som våra verkliga makthavare.

Allt detta maktmissbruk för med sig att en mängd politiker inte har det minsta intresse för att agera som dom förtroendemänniskor vi har valt dom till. En sådan politiker ger väl fullständigt sjutton i politiken, huvudsaken är ju istället att pengarna hamnar i hans egna händer. Det är ju det egna kapitalet som betyder något, allt annat har en underordnad betydelse.

Det här tjuvsamhället är säkerligen vida mer utbrett än vad vi någonsin kan ana. Politiker sitter vid samma bord som maktens män och där sluts det avtal som gynnar dom bägge och missgynnar människorna i samhället. Så agerar en politiker som har lärt sig hur samhället fungerar.

Men som jag säger, det kanske mest tragiska det är att även du och jag kan bli lika korrupta som många av "våra" politiker. Strukturen formar även dig och mig på samma sätt som den formar "våra" politiker. Om du och jag får chansen att tjäna pengar under tvivelaktiga grunder så kommer många av oss att gripa den här chansen, eller hur? Vi själva är alltså varken bättre eller sämre kålsupare än "våra kära" förtroendevalda.

 

Min fråga lyder: tror politiker att makten i samhället är lika med den politiska makten? Tror dom alltså att det parti som innehar regeringsmakten också har makten i samhället? Tror du och jag att det politiska parti som bildar regering därigenom kommer att bestämma hur vårt samhälle skall fungera? Ja jag misstänker att du och jag såväl som "våra" politiker tror att makten i samhället finns hos det parti som bildar regering. Varför tror vi det? Jo vi tror att strukturen som vi lever i just nu skall se ut just så här. Detta har jag påtalat i varje artikel som jag skriver och det är så oerhört viktigt att detta görs medvetet för oss.

"Våra" politiker tror att livet skall levas så som det nu levs. Du och jag tror att livet skall levas så som det nu levs. Människorna som levde för femhundra år sedan trodde att livet skulle se ut så även i framtiden, precis som "våra" politiker och vi själva tror att så som livet levs idag så skall livet levas även i framtiden.

Men nu är det så "kära" politiker att makten i samhället inte har att göra med den politiska makten. Våra orättvisa strukturer har naturligtvis skapats av människor före oss och dessa strukturer vidmaktshålls av människor idag.

Politiker: om jag påstår att det är människorna som sitter på den ekonomiska makten som har skapat våra orättvisa samhällsstrukturer, vad säger ni då? Ni håller förmodligen inte med mig. Och varför skulle ni göra det? Det skulle ju kullkasta allt det tänkande som ni har byggt upp angående våra samhällen.

Politiker ser ni inte att människorna blir orättvist behandlade i våra samhällen? Skall det vara så omöjligt för er att inse att problemet sitter i den ekonomiska makten och inte i den politiska? Förstår ni inte att den ekonomiska makten använder er som springpojkar i samhället?

Ni politiker käbblar med varann om småsaker i samhället. Det låter som om hela samhället står och faller med än det ena än det andra utspelet. Ni diskuterar en skattehöjning här och en bidragsjustering där. Det är ju som att sitta i sandlådan och kasta sand på varann.

 

POLITIK  HANDLAR OM PENGAR INTE OM IDEOLOGI

 

"Du som har talets gåva kan ju bli politiker, dessutom är du charmig. Tro mig du har alla förutsättningar för att lyckas. Du behöver inte ha någon idé eller som man säger ideologi över hur samhället skall se ut. Nej sådant trams det kan andra hålla på med. Så länge du går kapitalet till mötes så har du ditt på det torra. Låt din karisma få flöda så skall du se att många kommer att rösta på dig. Håll inte på med några extrema åsikter, utan håll dig i mittfåran. Var lite humoristisk och dra några historier så folk får skratta. Efter detta så kommer du att erövra väljarna."

Ja ungefär så här kan det låta i våra så kallade demokratier, när det börjar närma sig val. Ideologierna har spelat ut sin roll, nu är det personval som gäller. Det politiska innehållet är mindre viktigt, utan det som gäller det är att man talmässigt och utseendemässigt går hem hos folk. Dagens politiker skall se bra ut, ha charm och ett välsmort munläder. Politik idag går ut på att låta herrarna över kapitalet få agera ostört och politikerna skall agera nickedockor åt dessa maktens män. Detta är vad politik handlar om idag. Det är ju så här det fungerar i våra samhällen. En politiker är länken mellan det så kallade offentliga och det privata. Och kan politikern sköta det här förhållandet, från kapitalets ögon sett, på ett föredömligt sätt så berikar han sig själv såväl som kapitalet.

Det ideologiska budskapet skall inte en karriärlysten politiker syssla med, utan han skall låta samhället få ha sin gång. En politiker skall inte lägga sig i när kapitalägarna gör affärer. Nej en politiker skall ställa upp när maktens män kallar, detta är den viktigaste uppgiften en politiker har i våra dagars samhällen.

Att vi lever i orättvisa strukturer det är ingenting som "våra" politiker vill ändra på. Ja naturligtvis så pratar dom vitt och brett om saker och ting som borde förändras. Men dessa saker och ting handlar om helt andra frågor än strukturella samhällsfrågor.

 

 

Nu till det viktigaste av allt. Pengar. En politiker måste ha tillgång till pengar för att kunna bli, som man säger, framgångsrik. Titta på dom ekonomiskt starkaste staterna i världen. För att lyckas slå sig fram som en etablerad politiker, så krävs det mycket pengar. Pengar är en helt avgörande faktor i sammanhanget. Det är mindre viktigt att ha ett ideologiskt budskap och det är framför allt omöjligt att lyckas som politiker om man gör sig till fiende med ägarna av kapitalet i samhället. Då är man dömd att misslyckas. En politiker måste få fram kapital och då är det självklart att politikern vänder sig till maktens män. Korruption och maktmissbruk är naturliga inslag i en toppolitikers liv i en mängd samhällen.

Kan det vara så att en politiker vill bli politiker för att tjäna pengar? Förutom att politiker ger sig själva inkomster som vanliga människor bara kan drömma om så ägnar sig "våra" politiker åt allehanda skumraskaffärer som du och jag inte har en aning om. Så att vara toppolitiker i ett etablerat parti är ett ekonomiskt mycket fördelaktigt liv. Det säger ju sig självt att politiker måste ha goda relationer till ägarna av kapitalet annars så finns det liksom ingen anledning att vara politiker, eller hur? Även en politiker inser ju att det viktigaste i livet det är att tjäna mycket pengar. Och för att nå till en sådan position så krävs det vassa armbågar och inte bara det, våld och maktmissbruk tillhör som sagt vardagen som en mängd politiker ägnar sig åt. Vilket bevisas för oss regelbundet.

Tjänster och gentjänster är väl ingen främmande för, eller hur. Naturligtvis så är heller ingen politiker främmande för detta.

"Ge mig tiotusen så skall jag hjälpa dig att tjäna hundratusen." Visst känner vi igen tankesättet? En politiker tänker så, precis som du och jag också skulle tänka. Skillnaden är ju den att en politiker som dagligen umgås med maktens män får ju ekonomiska möjligheter som ingen annan. Förstår ni vad jag menar? Frestelsen för "våra" politiker att ta emot mutor av kapitalets ägare blir för många svårt att avstå från.

En politiker blir politiker för att tjäna pengar. I alla fall om man blir politiker för ett etablerat parti. Det är väl inte helt fel att påstå detta, eller vad anser ni?

 

BEHÖVS POLITIKER?

 

Behöver vi då politiker? Vad skall vi med politiker till när dom ändå går kapitalets ärenden? Och vad skall vi med politiker till som i många fall skor sig själva på vanliga människors bekostnad? Förtroendet för "våra" politiker har väl aldrig varit så lågt som nu och tendensen är fortsatt minskat förtroende.

Det är ju så att vi röstar på partier/politiker för att dessa skall lyfta fram våra önskemål om hur våra samhällen skall se ut och skötas. Och när vi ser att politiker missköter sig så tilltar politiker föraktet allt mer.

Men jag vill återkomma till problemställningen som jag tjatar om hela tiden. Varken vi själva eller "våra" politiker ser grundorsaken till varför våra samhällen fungerar så orättvist. Det är främst denna omedvetenhet som gör att politiken som bedrivs inte leder fram till ett rättvisare samhälle.

Vi själva och "våra" politiker tror att bara det blir full sysselsättning så leder detta fram till ett rättvist samhälle. Eller bara för att lönerna höjs för dom med lägst inkomster så tror vi och även politikerna att vi är på god väg att nå rättvisa. Våra politiker är också besjälade av tron på att ständig ekonomisk tillväxt leder till guld och gröna skogar för våra samhällen.

Jag skulle vilja säga att ingen så kallad etablerad politiker någonsin har tänkt tanken att orsaken till att våra samhällen alltmer lider av återkommande ekonomiska kriser i grunden beror på att kapitalet i våra samhällen ägs av ett fåtal människor och att just detta förhållande har uppstått på grund av våra samhällens patriarkala strukturer. Nej ingen av "våra" etablerade politiker skulle komma på tanken att föra fram sådan åsikter. Eller vad tror ni?

Så vad ska vi då med politiker till? Jo men det är klart att politiker måste finnas. Politik handlar ju om att föra fram idéer och politik blir därmed något som berör varje människa. Människor för fram idéer om hur våra samhällen skall se ut och hur dom skall skötas, detta är så klart politik. Men detta är också någonting annat än att hela tiden okritiskt ställa sig bakom kapitalets ägarförhållande i våra samhällen. När en politiker aldrig ifrågasätter det strukturella förhållande som existerar i våra samhällen då menar jag att detta är ett ställningstagande för att vi skall leva i orättvisa strukturförhållanden. Sådan politik är vi inte intresserade av. Det är ju en politik som vidmakthåller orättvisan.

Spelar det då någon roll vilket av våra etablerade partier som man röstar på? Nej egentligen inte. Det är av marginell betydelse om du röstar på det eller det partiet. Och varför spelar det då ingen roll? Jo helt enkelt därför att alla dom stora etablerade partierna företräder den strukturella orättvisan.

Kan vi nu säga att vi har besvarat frågan: vad är en politiker?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 1 Permalänk

 
stäng