ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juni 2011

torsdag 23 juni

34 Olösliga konflikter

 

 VARFÖR LÄR VI OSS INGET?

 

 

Jag har sagt det förut, men låt oss säga det igen. Använd förnuftet, tänk logiskt! Tänk efter: är det inte bra meningslöst med krig eller överhuvud taget konflikter som syftar till att mörda människor? Är det inte fullständigt meningslöst? Tänk efter och begrunda en smula.

Finns det någon logik med krig? Detta fullständigt destruktiva agerande. Begrunda och tänk efter. Använd förnuftet. Vad kommer du fram till? Jo du måste ju komma fram till att det är rena galenskapen. Ändå håller man på och krigar och våldför sig, runt om i världen. Det har man gjort i tusentals år och det gör man fortfarande. Att man inte lär sig. Man borde ju ha lärt sig genom historiens årtusenden att krig för bara elände med sig. Borde man inte lärt sig det? Vad anser ni själva? Och ändå håller man på. Vad beror det på? Ja, vad kommer det sig av att man ingenting har lärt? En ganska intressant fråga, eller hur? Är den då omöjlig att besvara? Nej den är ju inte det.

 

Människor, eller rättare sagt män, krigar och våldför sig därför att det är en orättvis värld som vi lever i. Det borde väl vara ett ganska vettigt svar på en så omfattande fråga? Eller finns det bättre svar?

Då kan man fråga sig. Borde inte vi människor ha lärt oss genom årtusendenas lopp att krig och våld i samhället beror på grundläggande orättvisor? Jo det borde vi ju ha lärt oss. Men tydligen ändå inte. Dom orättvisor som fanns förr i tiden dom orättvisorna finns fortfarande kvar. Kan det vara så att vi människor trots allt inte har lyckats lösa de orättvisor som ger upphov till krig? Tydligen förhåller det sig på det viset. Det verkar som om vi inte lyckas greppa tag i problemet. Håller ni med mig?

 

ÄR VI ALLTSÅ FORTFARANDE OMEDVETNA?

 

Följande fråga har vi ställt ett antal gånger och vi ställer den igen. Är det så att vi ännu idag inte är medvetna om problemet? Vi är alltså inte medvetna om vad som är orsaken till krig och våld. Säkerligen har vi blivit medvetna om att orättvisor kan vara en grogrund för krig och våld. Men ändå saknas någonting. Vad då? Jo vi är ännu inte medvetna om det grundläggande problemet i våra samhällen. Just det problemet som i grunden är orsaken till våld och krig, såväl förr som nu.

 

Okey, vi går vidare. Krigen har måhända bytt lite karaktär nu för tiden mot förr. Förr utspelades krigen stater mot stater eller riken mot riken. Nu för tiden är krigen mera av karaktären etniska konflikter inom staterna. Men krigen som sådana är minst lika grymma, ja faktiskt ännu grymmare, än förr.

Världens stater har ju numera gått samman i Förenta Nationerna, FN. Därmed blir det svårare att bedriva rena angreppskrig mot grannstater, än vad det var förr. Men det förekommer det med. Därmed kan vi se vad bräckligt FN i verkligheten är. FN bildades för att förhindra krig mellan stater. Det måste väl sägas att man knappast får godkänt. Än mindre har man lyckats stävja de obarmhärtiga förintelsekrigen som utspelas mot etniska minoriteter inom staterna.

Här står FN helt maktlöst. Dom etniska konflikterna verkar bara breda ut sig.

 

Tillbaka till den fråga som vi ställde tidigare. Vi upprepar den åter igen. Borde vi inte förstå orsaken till dom orättvisor som ger upphov till dessa konflikter? Vi har ju haft tusentals år på oss att analysera problemen. Jag säger det igen: tydligen har vi inte lyckats. Vi har tydligen aldrig blivit medvetna om själva grundorsaken. Ja naturligtvis måste det vara på det viset. Att det verkligen förhåller sig så det bekräftas också av dom så kallade stora filosoferna, från Platon fram till dagens "tänkare". När man studerar deras arbeten så frapperas man av just deras gemensamma inställning i synen på kvinnan. Deras inställning är ju att kvinnan är en lägre stående varelse än mannen. Eftersom dom "stora tänkarna" har den synen på det kvinnliga könet då inser man naturligtvis att ett annat samhälleligt synsätt vore otänkbart. Och då har vi kommit dithän som vi anar: filosoferna, dom "stora tänkarna", har aldrig lyckats med att se grundproblemet.

Filosofin - livsåskådningen har sedan Platons dagar alltid utgått från patriarkala värderingar. Självklart är dom patriarkala värderingarna många tusentals år äldre än så men dom börjar formuleras i filosofisk skrift i och med Platon. Och har fortsatt så fram till våra dagar. Det är först nu som kvinnliga filosofer blottlägger den förnedrande synen.

Därför kan vi nu säga att så som samhällena ser ut och fungerar så har också filosoferna fungerat. Samhällsstrukturen formar oss att tänka så som strukturen fungerar. Detta gäller oss alla. Spelar ingen roll om vi titulerar oss bankdirektör, sopgubbe eller filosof. När det nu förhåller sig så blir innebörden att auktoriteter inom den teoretiska debatten om livsåskådningsproblematiken formulerar sig till stöd för den strukturella ordningen genom historiens lopp, så sätter detta naturligtvis oerhörda spår. Tillsammans med det religiösa förtrycket så grundmuras ytterligare patriarkatets makt.

 

DEN PATRIARKALA STRUKTUREN

 

Låt oss återkomma till det som vi så ihärdigt vill poängtera. Grundproblemet i världen är fortfarande olöst. Patriarkatet härskar på samma sätt som det gjort de senaste tusentals åren. Det är detta som är grundproblemet för oss. Så länge som patriarkatet får härska så länge kommer vi att ha betydande orättvisor i våra samhällen.

Detta måste vara svaret på frågan varför inte mänskligheten lärt sig att leva i fred med varann. Vi har aldrig förstått grundproblemet. Därför kan vi heller aldrig bli medvetna om det.

Hur skall samhällenas patriarkala strukturer vara medvetna om grundproblemet när man förnekar kvinnan att vara jämlik? Från teori till praktik har hon förklarats omyndig. Med denna samhälleliga syn så blir det en omöjlighet även för så kallade "stora tänkare" att sätta sig in i grundproblemet. Eller vad tror ni?

 

Patriarkatet har blivit så självklart i våra samhällen. Det är lika självklart som att man går och lägger sig på kvällen när man blir trött. Eller att man måste äta när man blir hungrig. Så inmejslat i samhällsstrukturen fungerar patriarkatet. Så fungerar det också i våra hjärnor. Vi växer upp och blir vuxna. Våra hjärnor har blivit inprogrammerade, sedan barnsben, att tänka just så som vi tänker. Det står utanför vår fattningsförmåga att överhuvud taget reflektera över om det kan vara så att våra hjärnor har blivit "felaktigt inprogrammerade". Men det är ju naturligtvis så det har gått till. Håller ni med mig? Eller verkar resonemanget obegripligt?

 

Nej men det är ju så här. Vi människor runt om på den här planeten lever ju i patriarkala samhällen. Detta är fakta och det kan nog ingen förneka. Därmed så tänker vi och agerar utifrån dom värderingar som gäller inom samhällsstrukturen. Det är så jag menar med att bli felaktigt inprogrammerad. Och det är därför som det blir begripligt att vi ännu ej har blivit medvetna om det grundläggande problemet i våra samhällen.

Den patriarkala världen har existerat i tusentals år, ja kanske rent av i hundratusen år. Den är lika självklar som att solen går upp i öster och ned i väster. Ingen reflekterar över detta. Inte ens dom "stora tänkarna".

 

Jag nämnde ovan om de "stora tänkarnas" syn på kvinnor, som underställda männen. Är det svårt att förstå den oerhört utbredda kvinnoförnedring som präglar våra samhällen? Nej det är inte svårt att förstå denna fråga. Eftersom samhällena är som dom är så blir svaret på denna fråga som ett brev på posten. Det är självklart att våra samhällen präglas av förnedring av det kvinnliga könet. Det är lika självklart som att natten följer på dag.

Misshandel och våldtäckt av kvinnor tilltar i våra samhällen. Eller har ni någon annan åsikt? Prostitution och porrindustri är betydande "näringar" i en mängd samhällen. Våldsfilmer som går ut på att förnedra det kvinnliga könet breder ut sig i allehanda TV-kanaler och filmer. Det råa och nakna våldet mot kvinnan är budskapet i denna snabbt växande mediala värld.

I anslutning till ovanstående så kan man ju fråga sig: om vi nu hade ett samhälle, som i stora drag, vore fritt från orättvisor och förtryck skulle då dessa "näringar" ha någon framtid? Denna destruktiva industri som bygger på förnedring av det kvinnliga könet. Skulle den ha någon framtid i ett humant och jämlikt samhälle? Nej naturligtvis inte. Just för att den är destruktiv för mänskligheten, så skulle den inte ha någon framtid.

Men där är vi inte. Vi kan bara konstatera att patriarkatet håller sig levande, på samma sätt som förr.

 

Kapitalet köper fortsättningsvis sina kvinnor, eller snarare sagt sina flickor, utan några större betänkligheter. Den patriarkala makten visar sitt rätta jag!

 

Vi fortsätter med nya infallsvinklar till rubriken "Olösliga konflikter".

Tänkandet är alltså inte universellt och lika på vår jord. Människor i ett samhälle tänker på ett annat sätt än vad människor i ett annat samhälle tänker. Vilket innebär att när människor från olika samhällen möts så uppstår olika syner på hur problem skall lösas. När människor från vitt skilda håll möts så innebär det att människorna är präglade från olika strukturer.

Eftersom våra strukturer är patriarkala och därmed orättvisa så leder denna röra till att människorna uppträder, mer eller mindre, ologiskt gentemot varandra. Det uppstår ständigt konflikter överallt, runtom på vår jord. Den ena konflikten är grymmare än den andra. Vilket ju bevisas dagligen.

Skulle vi människor leva i jämlika, det vill säga i icke-patriarkala samhällen så skulle dessa konflikter inte kunna uppstå. Kan vi förstå detta faktum?

 

STRUKTUREN ÄR BOVEN I DRAMAT

 

Våld och missbruk verkar öka år från år och det går allt längre ned i åldrarna. I alla samhällen så ser det ut på det här viset. Från dom fattigaste samhällen till dom så kallade rika samhällena sprider våldet ut sig. Man kan säga att problemen har tilltagit markant under bara dom senaste femtiotal åren. Håller ni med mig? Är detta en riktig beskrivning?

Om det förut var ett marginellt samhällsproblem så måste man nog påstå att nu har våldet och missbruket blivit ett betydande samhällsproblem. Ett problem som börjar anta enorma proportioner.

Varför har det blivit så? Har våra samhällsstrukturer blivit än mer ologiska än vad dom var för några generationer sedan? Man kan ju tycka det när man ser hur våldsspiralen pekar alltmer uppåt. Men jag återkommer till frågeställningen lite längre fram.

Hur som helst. Våld och missbruk frodas som en följd av att vi lever våra liv i en orättvis samhällsstruktur. Det är inte svårare än så att förstå varför våld och missbruk går allt längre ned i åldrarna. Det beror ju på strukturen. Vad annars skall det bero på?

 

För ett tag sedan gjordes en intressant studie på schimpanser i ett reservat. Där har man konstaterat att schimpanssamhället har blivit alltmer våldsamt om man jämför med hur det var för ett antal generationer sedan.

Då kan man ställa frågan: varför utvecklas detta schimpanssamhälle på samma sätt som människans samhällen, när det gäller våldsspiralen? Var finns förklaringen till att våra allra närmaste släktingar tar efter vårt eget våldssamma beteende? Skulle man rentav komma fram till slutsatsen att schimpansernas beteende var naturligt och logiskt?

En sådan slutsats skulle ju kullkasta teorin att vi själva lever i ologiska strukturer. Det vore ju detsamma som att rättfärdiga all den orättvisa som finns i människans samhällen.

Forskarna kom fram till att schimpanserna i reservatet har påverkats av människors ökande närvaro i området. Schimpanserna har blivit stressade av att människorna tränger sig på och krymper det naturliga livsutrymmet som dessa apor är vana med. Denna stress har medfört att schimpanserna ger sig på varann och genomför brutalt våld som man bara antog att människan var kapabel till. Forskarna trodde inte sina ögon när dom fich se att våra släktingar kunde bete sig på samma sätt mot sina egna som vi gör mot varann.

Man kom, som sagt, fram till att miljön och levnadsbetingelserna hade förändrats till det sämre. Det var dessa faktorer som förklarade schimpansernas våldsamma beteende.

När man sedan studerade schimpanser i andra reservat så fruktade forskarna att även dessa apor skulle visa samma våldsamma beteende. Men det gjorde dom inte. Alltså drog man slutsatsen att schimpanserna i det våldsfyllda reservatet påverkades utifrån av störande "element". Dessa "element" visar sig vara människan.

Just denna studie bevisar ju att när livsbetingelserna försämras så reagerar dessa apor med att utveckla ett våldsamt beteende.

Kan vi lära oss något av den här studien? Eftersom schimpansen är vår närmaste släkting så kan man väl anta att vi själva borde reagera på ett likartat sätt då vi utsätts för stress och liknande.

Ja visst är det så. När livskvalitén försämras för oss själva så leder detta till att vi utvecklar ett destruktuvt beteende. Alltså förstår vi varför våra samhällen dras med en allt ökande kriminalitet och därmed ökande våld. Förstår vi det? Förstår vi att detta är ett strukturellt problem? Och därför så kan heller inte problemet lösas inom den nuvarande patriarkala strukturen.

 

Våldet i våra samhällen beror i grund och botten på att strukturen som vi lever i är inhuman och därmed orättvis. Om vi kan ta till oss detta faktum så borde vi inse att det krävs en förändring av strukturen för att få bukt med våldet i samhället.

När vi konstaterar att politiskt och ideologiskt våld tilltar i våra samhällen då räcker det inte med att fördöma detta våld. Missförstå mig inte. Självklart måste naturligtvis våldet fördömas å det skarpaste. Men vad hjälper det om inte samhället förstår sig på orsaken till våldet?

Och som jag har sagt tidigare: eftersom våra samhällsstrukturer är orättvisa så kan vi heller inte få bukt med våldet. Varken det politiska våldet, det ekonomiska våldet eller det fysiska våldet.

Ett samhälle som är uppbyggt utifrån en orättvis struktur kommer alltid att hysa våldet inom sig. Av detta kan vi lära oss att där strukturellt våld förekommer där är samhället i grunden orättvist.

 

Har våra samhällsstrukturer blivit än mer ologiska/orättvisa än för några generationer sedan? Våld och missbruk har ju utvecklats till enorma problem i en mängd samhällen. Hatet mot invandrare och etniska minoriteter utmynnar allt som ofta i groteska handlingar. Varför verkar allting bara bli värre och värre?

Svaret är att dessa strukturella konflikter växer fram ur själva strukturen som vi lever i. Den patriarkala strukturen är grundförutsättningen för att kapitalet har blivit orättvist fördelat i våra samhällen. Och eftersom det privatägda kapitalet står i ett motsattsförhållande till majoriteten av människorna och att denna konflikt hela tiden växer i styrka så leder detta ofrånkomligen till ökat våld. Det privata kapitalet tränger allt längre in i samhällskroppen i sin jakt efter vinster. Därmed försämras möjligheterna till ett drägligt liv för mängder av människor.

En sådan utveckling leder till våldsamma konflikter. Kapitalets alltmer orättvisa fördelning är därför orsaken till att våra strukturer blir än mer ologiska. Och detta förhållande är som sagt orsaken till det strukturella våldet.

Så länge detta kommer att fortgå så länge kommer våra strukturella konflikter att förbli olösliga.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng