ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juli 2011

lördag 30 juli

35 Vänstern ställer frågan: vad gör vi för fel?

 FÖRSTÅR VÄNSTERN HUR VÅRA SAMHÄLLEN FUNGERAR?

 

 

Ja man kan fråga sig varför så kallade vänsterpartier inte lyckas få gehör av oss? Särskilt nu när finanskriser runt om i världen slår hårt mot alla inblandade. Borde inte vänsterpartier få fler sympatisörer i tider när kapitalet missbrukas så totalt? Var finns förklaringen till denna motsägelse?

Har vänstern lyckats få ut budskapet om orättvisan i kapitalägandet? Har vänstern lyckats med att finna grundorsaken till våra inhumana samhällen? Förstår vänstern att det är en omöjlighet att bygga ett separat rättvist samhälle bland alla orättvisa samhällen? Har vänstern, så att säga, kapitulerat inför det privata ägandet av kapitalet?

 

Ja hur skall vi börja att försöka bena ut problematiken? Jo vi börjar så här: den samhälleliga orättvisan börjar inte med kapitalismens start. Den samhälleliga orättvisan har sitt ursprung många tusentals år tillbaka i tiden. Hur långt tillbaks, är svårt att direkt svara på. Men jag har i tidigare artiklar pekat på att den strukturella orättvisan sannolikt uppstod i Afrika, innan människan påbörjade utvandringen från kontinenten. Och i så fall måste vi söka oss bakåt i tiden ungefär hundra tusen år. Jag menar att den patriarkala strukturen har minst så många år på nacken. I och med den här strukturen, alltså den patriarkala, så grundläggs den strukturella orättvisan.

Skall man förstå våra dagars inhumana samhällen då måste man ha klart för sig hur våra orättvisa samhällen tog sin början.

Jag misstänker att den så kallade vänstern inte delar den här åsikten. Att alltså den strukturella orättvisan har sitt ursprung för över hundra tusen år sedan och att just denna orättvisa har fortplantat sig vidare och dessutom ökat i omfattning, fram till våra dagars samhällen.

Den strukturella orättvisan har rullat på under så många tusentals år och sedan givit upphov till det som vi bland annat kallar för kapitalismen.

Kapitalismen kan inte, ska vi säga, ryckas loss från det historiska skeendet utan kapitalismen utvecklas på ett, vi kan kalla det, naturligt sätt utifrån dom strukturella förhållanden som råder. Kapitalismen är en naturlig utveckling av den patriarkala strukturen.

Förstår vi att så är fallet? Förstår vi att våra dagars inhumana samhällen grundlades för många tusen år sedan, långt före kapitalismens början? Är vi medvetna om det här sambandet? Nej jag menar på att vi inte är det och då är det tveksamt om vänstern ser det här sambandet.

Om vänstern ställer frågan: vad gör vi för fel? Då skulle svaret till att börja med bli så här: vänstern har inte lyckats med att finna den grundläggande orsaken till våra tiders samhälleliga orättvisa.

Kan man inte finna orsaken till saker och ting då kan man heller inte åtgärda felen som finns. Det är alltså nödvändigt att förstå grundorsaken till våra samhällens strukturella orättvisor om man skall kunna utforma en politik som visar på hur dessa orättvisor skall kunna upphöra och sedan resultera i rättvisa samhällen. Kan man inte identifiera orsaken då kan man heller inte utforma en riktig politik. Tydligen så har vänstern inte lyckats med detta.

När vänstern är med och administrerar våra samhällen så betyder ju det att man i praktiken accepterar att våra samhällen ser ut som dom gör. Eller kan man tolka vänsterns engagemang i den rådande strukturen på annat sätt?

Även om man i teorin kritiserar det orättvisa kapitalägandet men i praktiken hjälper till att administrera denna orättvisa så blir ju slutsatsen av denna röra att man godkänner orättvisan.

Rätta mig om ni anser denna beskrivning som felaktig.

Vad anser vi om politiska partier som uppträder på det här viset? Jo sådana partier tappar man förtroendet för. Partier som hävdar sig stå på socialistiska grunder och säger sig arbeta för rättvisa och jämlika samhällen men som i den praktiska vardagen fungerar som kapitalets springpojkar kommer aldrig att kunna skapa sig ett förtroende.

När vänstern dessutom godkänner den nuvarande marknadsekonomin så är detta en signal om att våra samhällen aldrig kan bli rättvisa, om vänstern tar den politiska makten.

Förstår inte vänstern att det är makten över kapitalet som avgör hur våra samhällen formas? Tror vänstern att den politska makten kan så att säga dirigera den ekonomiska makten? Det fungerar ju tvärtom: den ekonomiska makten sätter spelreglerna för hur politiken skall utformas. Jag tror inte vänstern är medveten om detta faktum.

Just detta faktum talar om för oss att rättvisa samhällen blir en omöjlighet så länge den rådande marknadsstrukturen består. Det är en nödvändighet att vänstern tar till sig denna sanning.

Men den etablerade vänstern tar inte till sig denna sanning. Har alltså vänstern kapitulerat inför den rådande ekonomiska strukturen? Javisst så är det. Vänstern accepterar att det samlade kapitalet fördelas på ett orättvist sätt i våra samhällen. Därmed så säger man ja till att en del människor skall ha det materiellt bättre än andra människor. I praktiken så innebär ju detta att man accepterar att det är skillnad på människa och människa. Eller anser ni att det är ett felaktigt påstående?

Som sagt, vår allmänna åsikt är ju att det inte är orättvist att en del människor är ägare av kapital medan andra inte äger någonting alls. Vi ser det istället som helt naturligt att det finns rika människor samtidigt som det finns fattiga människor, i våra samhällen. Vi är, som jag brukar säga, formade att tänka och agera så som strukturen fungerar. Vi kan alltså inte tänka och agera på ett annat sätt än vad vi gör. Av denna anledning så ser vi inte orsaken till att våra samhällen fungerar inhumant. Vi har blivit som förblindade av strukturen som vi lever i.

Människor som är förblindade och inte ser den strukturella orättvisan kan naturligtvis inte förstå ett tänkande som bevisligen påvisar den strukturella orättvisan. Eftersom man då inte ser denna orättvisa så vänder man sig emot ett tänkande som hävdar att denna orättvisa existerar. Ja orättvisan är till och med bevisad. Det blir därför en omöjlighet att stödja partier som har teorier om att vi lever i ett fundamentalt felaktigt samhälle. När dessutom sådana partier inte kan förklara och inte heller lever upp till sina teorier då kan dessa partier aldrig förvänta sig något större stöd.

Har partierna också med sig ett historiskt arv av misslyckade ageranden då blir uppgiften omöjlig att få ett stort folkligt stöd.

 

STRUKTUREN FORMAR DIG OCH NATURLIGTVIS ÄVEN VÄNSTERN

 

När strukturen lär oss att vi skall jaga pengarna i samhället då får vi mycket svårt att förstå tankar som hävdar att en sådan strukturell ordning är till mycket stor nackdel för majoriteten av samhällets invånare.

När strukturen får oss att tro att vissa människor "förtjänar" att ha det materiellt bättre än andra då blir det en ogenomförbar uppgift att få människor att ta till sig ett rättvist tänkande.

Du kan aldrig få en människa att ändra sitt tänkande på ett radikalt sätt genom teoretiska utlägg och diskussioner.

Föreställ dig att du lever i USA på 30-talet. Du för fram tankegångar som påvisar det orättvisa med apartheidsystemet. Inte förändras tänkandet hos människorna som stöder detta system. Dom kommer att betrakta dig som en fullständig idiot som har dessa idéer.

Föreställ dig att du lever i Tyskland under samma tidsperiod. Du kommer med idéer om att det är fullständigt abnormt att tro att den ariska rasen skulle vara överlägsen alla andra raser. Vad skulle människorna som är övertygade om att den ariska rasen är överlägsen säga om sådana idéer? Dom skulle skratta ut dig och be dig fara åt h..vete.

Föreställ dig att du lever i samhällen som idag hävdar att kvinnan är underställd mannen. Du ger dig in i diskussionen och hävdar på det bestämdaste att samhället här har fullständigt felaktiga ståndpunkter. Du får vara lycklig om du tar dig levande ifrån en sådan diskussion. Föreställ dig att du idag hävdar att vårt eget samhälle bevisligen är ett orättvist samhälle beroende på att kapitalet är privatägt. Vad tror du att du får för svar? Jo en majoritet av människorna kommer att ta avstånd ifrån denna åsikt.

 

Hur påverkas då vänstern idag av det så kallade kommunistspöket? Jo jag menar att vänstern idag påverkas i hög grad av dom samhällen som idag och igår utgav sig för att vara kommunistiska samhällen.

Helt kort måste jag säga att dagens och gårdagens så kallade kommunistiska samhällen inte alls är och var kommunistiska. Dessa samhällen är och var inhumana diktatoriska samhällen som helt har fjärmat sig från den rättvisa och jämlika ideologin. Mer om detta har jag skrivit om i tidigare artiklar.

Men i alla fall, dagens samhällsstrukturer med dess kapitalägare och politiska administratörer tar alla tillfällen i akt att fördöma vänstern i alla lägen. Dagens och gårdagens så kallade kommunistiska diktaturer tas upp som skräckexempel på vad som kan hända om vänsterns idéer får råda.

Helt klart så missgynnas vänstern av att den kommunistiska ideologin missbrukas så kapitalt. Därom råder ingen tvekan.

 

Då var det synen på stater. Stater är ju uttryck för maktens män i deras strävan att lägga beslag på speciella landområden och att dominera över människorna som lever på dessa områden. Därmed så kan vi konstatera att staters tillblivelse är ett "verk" av maktens män. Stater är därför ett påfund som saknar all logik och förnuftighet. Även om detta har jag tidigare skrivit om.

Är vänstern medveten om att uppdelningen av jorden i stater är ett synnerligen allvarligt strukturellt fel? Nej vänstern är inte medveten om detta.

Vänstern tror, som alla andra partier, att dagens uppdelning av jordens människor i skilda stater är någonting helt naturligt och riktigt. Så som staternas gränser ser ut idag så skall även framtidens gränser se ut.

Det är så vi betraktar världen och det är så som vänstern betraktar världen. Jag vill bara säga att dessa gränsdragningar understryker makttänkandet. Men vänstern förstår inte detta faktum. Och det verkar som om ingen annan heller gör det.

 

SOM SAGT: POLITIKEN ÄR UNDERSTÄLLD KAPITALET

 

Är det någon mening med att dela in dagens politiska partier i antingen höger eller vänster? I praktiken så är det ju ingen skillnad på så kallade högerpartier eller vänsterpartier.

Eftersom våra strukturer är patriarkala och när det uppkommer problem på marknaden så agerar alla politiker likadant. Marknaden förväntar sig att politikerna tar sitt "ansvar" och förser marknaden med det kapital som är nödvändigt. Här agerar alla politiker likvärdigt, oavsett partifärg. Marknadsstrukturen måste räddas till varje pris. Kritik av denna struktur förekommer inte.

Denna slutna värld, alltså marknaden, som på intet sätt är demokratisk undgår all insyn från samhället. Marknaden lever sitt eget liv utan att den politiska makten kan göra någonting. "Våra" politiker uppträder som springpojkar åt kapitalet. Här finns ingen skillnad mellan så kallade höger- respektive vänsterpartier.

Å andra sidan, hur skall politiker agera när marknaden krisar? Nej eftersom den politiska makten är underställd den ekonomiska så har egentligen våra politiker ingen valmöjlighet.

Att komma på idén att själva strukturen skulle vara felaktig och därmed vara en orsak till kolapsen verkar ligga alltför långt ifrån det möjliga tänkandet.

 

Den kommunistiska ideologin var ursprungligen, på sitt sätt, helt riktig. Nämligen att den förespråkar det klasslösa samhället. Produktionsmedlen skall ägas utav folket, inte av ett fåtal kapitalstarka människor.

Svagheten däremot med den kommunistiska ideologin är att man inte ser och därmed inte tar sig an det grundläggande problemet i våra samhällen. Man ser inte det grundläggande problemet i ett historiskt perspektiv.  

Och hur ser vi då på proletariatets diktatur? Kommunismen förespråkar ju proletariatets diktatur. Att proletariatet genom våld skall ta makten i samhället över den härskande ekonomiska eliten, som ju är ägare av kapitalet och därmed av produktionsmedlen. Man byter så att säga en diktatur mot en annan.

Även här har historien talat om svaren för oss. Vi ser hur det har gått med de stater som har anammat det diktatoriska tankesättet. Dessa stater har kolapsat fullständigt eller håller på att kolapsa. Folken i dessa stater förtrycks måhända ännu hårdare än vad som skedde innan den kommunistiska diktaturen tog vid.

Hur kommer detta sig? Det är ju tvärt emot den ursprungliga idén om det klasslösa samhället. En diktatur har ersatts av en annan. Den gamla makteliten har ersatts av en ny maktelit som dessutom, i många fall, överträffar den gamla diktaturen i fråga om förtryck och terror av befolkningen. Hur kan detta vara möjligt?

Jo svaret är nog ändå inte så svårt att finna. Det är ju så att själva grundproblemet har förblivit olöst. Den patriarkala strukturen har inte förändrats. Det är männen som har makten i samhället. Här skiljer sig inte de så kallade kommunistiska staterna från de kapitalistiska. I och med att så är fallet så kan heller inte samhället lösa det grundläggande problemet. Mer om detta finns att läsa i tidigare artiklar.

 

Några slutord: eftersom det borde vara uppenbart för var och en att vi lever våra liv i samhällen som är behäftade med allvarliga strukturella orättvisor så åligger det partier, organisationer och enskilda att vederlägga våra nuvarande samhällsstrukturer. När nu vänstern, historiskt sett, säger sig stå på folkens sida gentemot kapitalet då finns endast en väg att gå. Vänstern måste fördöma våra nuvarande strukturer och inte administrera våra samhällen.

 

Har vi fått svar på frågan: vad gör vänstern för fel?

 

 

 

 

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng