ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juni 2012

söndag 24 juni

57 "Våra" partier

 

 

 

Hur skall vi se på politiska partier? Partier uppstår som regel av att orättvisor frodas i våra samhällen. Det innebär att det finns mängder av partier och för den del politiska organisationer. Därför kan vi också säga att tillkomsten av partier och politiska organisationer bevisar att strukturen är orättvis.

Vi inser den ologiska strukturen när vi blickar tillbaka ett antal generationer innan partier började bildas i våra samhällen. Maktens män styrde och ställde utifrån ambitionen att få så stor makt som möjligt. Vi kallar detta idag för diktatur. Vilket ju förekommer runt om på vår jord även idag.

Dom tidigaste försöken att bilda partier och politiska organisationer slogs allt som oftast ned med våld. Efter folkliga uppror och protester lyckades den så kallade demokratin, i framför allt västvärlden, tvinga tillbaka diktaturen.

 

Denna snabba historiska tillbakablick bevisar ju påståendet att vi lever i en orättvis värld. Partier bildas alltså med ambitionen att minska denna orättvisa i samhället. Naturligtvis helt logiskt och riktigt. Men partierna lyckas inte med den avgörande ambitionen, att bryta ned den patriarkala strukturen. Vilket man heller inte har för avsikt att göra. Beroende på att man är omedvetna om strukturens grundläggande orättvisa. I efterhand kan vi därför konstatera att partierna själva blev en del av den patriarkala strukturen. Kvinnan betraktades ju som en andra klassens medborgare av dom tidiga partierna.

I och med att det förhåller sig på det viset så innebär det naturligtvis att partier, av alla de slag, inte är medvetna om grundorsaken till samhällenas strukturella orättvisor. Partiernas omedvetenhet om den strukturella orättvisan märks naturligtvis även idag.

Man diskuterar fastighetsskatten; u-lands bistånd; jobbskatteavdrag; försvarspolitik; med mera. Visst är alla dessa frågor av mycket stor vikt för samhällenas människor. Men observera att själva strukturen i våra samhällen förändras inte av dessa eventuella åtgärder.

 

Dom rika är fortsatt rika. Dom fattiga är fortsatt fattiga. Kvinnan är fortfarande underställd mannen. Människorna arbetar i ett hårt och ofta omänskligt tempo. Kapitalägarna skördar frukterna av dom enorma vinster som uppstår till följd av marknadens orättvisa spel. Maktens män fortsätter att ställa villkoren på marknaden och förlorarna är som alltid folken.

Partier och politiska organisationer är inte medvetna om dessa spelregler eftersom dom inte påtalar att vi lever i en orättvis struktur. Istället blir man en del av strukturen. När man inte klarar att medvetandegöra grundorsaken till orättvisan så blir man, mer eller mindre, en förvaltare av strukturen.

Maktens män kan ostört få fortsätta med sin exploatering av människor och natur. Såväl partier, organisationer som enskilda människor kan bara se på när maktens män roffar åt sig.

"Våra" politiker, partier och organisationer fungerar som förvaltare av den rådande strukturen. Man debatterar hur fördelningspolitiken skall utformas. Det vill säga hur skattepolitiken skall drivas. Men för övrigt så är man eniga om att marknaden skall sköta dom ekonomiska villkoren för oss alla.

Eftersom nu marknaden ligger i händerna på ett fåtal makthavare så kan omöjligen strukturen förändras. Politiker, partier och organisationer fungerar därmed som hjälpredor åt dessa maktens män. Någon annan funktion har dom inte. Därför rullar strukturen på oavsett vilka partier som sitter i regeringsställning. Vilket ju också bevisas av det historiska förloppet.

 

Drömscenariot för kapitalet är naturligtvis när så kallade arbetarpartier accepterar den rådande strukturen och samtidigt lyckas med att få med sig samhällets människor i sina politiska budskap. Arbetarpartier som säger sig arbeta för rättvisa och jämlikhet samtidigt som dom erkänner den rådande strukturen som normgivande spelar kapitalet helt i händerna. En mera önskvärd lösning för kapitalets ägare går inte att få.

Känner ni igen scenariot? Javisst gör vi det. Det är ju detta scenario vi lever i och har levt i sedan ett antal generationer sedan.

Alla partier nuförtiden säger sig stå för rättvisa och jämlikhet. Alla partier säger sig ha lösningar på arbetslösheten; ekonomiska kriser; miljöförstöringen; rättvise och jämlikhetsfrågor. Ändå så förvärras alla dessa frågor och problem alltmer och allt eftersom tiden går. Motsättningarna ökar i våra samhällen i takt med att dom sociala klyftorna vidgas. Miljöförstöring och kriser av alla de slag tilltar. Så tydligen sitter "våra" partier inte inne med lösningarna. Trots att dom hävdar det.

Vad beror då detta på? Jo det beror på att dom samhälleliga problemen och därmed orättvisorna hämtar sin "näring" i den rådande strukturen. Alltså den rådande strukturen som "våra" partier har accepterat som normgivande.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng