ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för september 2013

måndag 23 september

"Sänk skatten!"

 

 

 

"När vi sänker skatterna för alla arbetstagare då är detta den bästa injektion vi kan ge företagen i deras ambition att få fart på ekonomin. Nu när vår export dalar då måste den inhemska konsumtionen hållas uppe och dessutom öka och den bästa penningpolitiken i detta läge det är att sänka skatten för löntagare. Genom ökad konsumtion tar ekonomin fart och därigenom minskas arbetslösheten."

 

Ungefär så går resonemanget i den politiska maktens korridorer. Och vad leder denna politik till?

Ökad konsumtion leder naturligtvis till att ekonomin tar fart. När efterfrågan ökar så börjar företagen producera mer vilket är den effekt som politikerna önskar sig. Därav förslagen på skattesänkningar för löntagare. Drömscenariot är naturligtvis att efterfrågan blir så stor att tillgången på dom efterfrågade varorna inte riktigt "hinner med" att produceras. Att det, så att säga, blir en lite eftersläpning i producerandet. Tillgången bör vara något lägre än efterfrågan.

Fungerar ekonomin på detta vis då råder, det vi benämner, högkonjunktur och tillväxten tar fart. Såväl den ekonomiska makten som den politiska ser en sådan utveckling som den optimala för samhället. En jobbskapande politik, enligt makten. Och vidare så säger man att en sådan politik, alltså en skattesänkarpolitik, är den bästa politiken i förlängningen när det gäller att få in pengar till statskassan. Dom menar med andra ord att när fler människor kommer i arbete och fler företag startas och därigenom så tillförs staten mer pengar. Att uppmuntra konsumtionen genom skattelättnader skall få hjulen att rulla.

Hur skall vi då syna den här skattepolitiken? Är det så här samhällen skall fungera?

Okej, vi gör ett försök att granska den här ekonomiska politiken. Vi konstaterar och upprepar det vi har gjort många gånger: marknaden, alltså själva motorn i våra samhällens utveckling ligger i händerna på privata aktörer. Vilket ju inte är någon nyhet. Dessa privata aktörer investerar i verksamheter oftast med hjälp av krediter från andra privata aktörer i hopp om att deras investeringar skall resultera i ett överskott, ett kapitalöverskott. Om detta nu infrias så betyder det att alla privata aktörer, inklusive kreditgivare, känner sig nöjda. Verksamheten går med vinst och "alla" är nöjda och belåtna. Skulle nu motsatsen inträffa, det vill säga att verksamheten går med förlust, då blir det problematiskt att fortsätta driva verksamheten. Kreditgivarna vill inte riskera mer kapital eftersom verksamheten, företagandet, inte ger någon vinst. När nu detta scenario sprider sig genom marknaden så uppstår det vi kallar för lågkonjunktur. Marknaden "ångar" inte på som vanligt.

Men måste det fungera så här? Är högkonjunktur respektive lågkonjunktur någonting ofrånkomligt?Skall dessa "toppar och dalar" anses som normalt och logiskt för våra samhällen?

Ja i våra samhällen så som dom är uppbyggda idag så fungerar det på detta vis. Men om vi nu tänker oss våra samhällen utifrån en strukturellt rättvis uppbyggnad så skall det naturligtvis inte fungera så som det gör idag.

När vi istället ser kapitalägandet som samhällsägt och inte som nu privatägt då uppstår inte det privata "behovet" att göra så stor vinst som möjligt. Samhället planerar produktionen utifrån hela samhällets bästa vilket medför att den privata företagsamheten drivs av ambitionen att kunna förse samhället med allt det som samhället efterfrågar. Just den privata företagsamheten i kombination med det samhälleliga kapitalägandet är den enda framkomliga vägen för oss. Om detta samband har jag skrivit om tidigare. Samhället behöver på detta vis inte "tänka" på att beskatta företagsamheten emedan allt överskott skall gå tillbaka till samhället. Denna rättvisa för naturligtvis med sig att alla människor i samhället är lika mycket "värda". Ekonomiskt såväl som socialt.

Ingen ges möjligheten att "roffa" åt sig för egen vinnings skull eftersom kapitalägandet skall vara samhällsägt. På detta vis kan också alla arbetsföra "sättas" i arbete. Arbetslösheten skulle utplånas helt och hållet. Att producera för kapitalets accumulation försvinner naturligtvis. Samhället producerar istället för det samhälleligas bästa vilket ju betyder att hela det ekologiska samspelet måste fungera i harmoni.

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 19 september

Visioner

 

 

 

Att kunna se och förstå maktstrukturen är helt grundläggande när man formulerar visioner och drömmar för framtida samhällen.

Vi har alla visioner om hur vi önskar oss att framtida samhällen skall se ut. Och våra visioner sammanfaller, i stora drag, oberoende av vilken politisk åsikt vi står för. Alltifrån så kallade vänsteråsikter till högeråsikter utmynnar i samma slags visioner.

Kan då dessa visioner uppnås? Det helt avgörande för om dessa visioner uppnås ligger i förståelsen av vår historiska och nuvarande strukturella ordning. Inser man att våra samhällens historiska bakgrund ligger till grund för den rådande ordningen då förstår man också det maktstrukturella förhållande som utmärker våra samhällen.

"Vi måste minska utsläppen; vi skall se till så att landsbygden blir levande igen; med våra förslag så kommer arbetslösheten att drastiskt minska; vårt parti strävar efter ett hållbart ekologiskt samhälle där vi lever i samklang med naturen."

Vem kan inte skriva under på dessa framtidsvisioner? Jo det är klart att vi alla skriver under. Men vad som saknas i dessa och liknande formulerade visioner det är just förståelsen för att vi lever i strukturellt orättvisa förhållanden. Dessa visionärer missar eller rättare sagt inser inte vilka grundläggande orsakssammanhang som ligger bakom våra samhällens allt större fjärmanden från visionernas förverkliganden.

Våra samhällen närmar ju sig inte dom framtidsvisioner som vi alla har. Nej istället så fjärmar sig våra samhällen. Kriser av alla de slag utspelas och ingenting tyder på att våra drömmar någonsin kommer att förverkligas. Och när man inte förmår sig att analysera orsakssammanhangen då finns heller ingen möjlighet att visionerna skall kunna förverkligas.

Just så här uppträder den politiska makten idag. Makten har visionerna, precis som alla vi andra, men när man inte förmår att tolka historien på rätt sätt och därav inte heller kan sätta in dagens strukturella förhållanden som en "förlängning" av det historiska förloppet då blir det självfallet en omöjlighet att formulera en politik som skall leda fram till det samhälle som vi alla vill leva i.

"Vi har ett av de mest jämlika och välbeställda samhällen i hela världen. Så innan ni kritiserar vår politik så måste ni sätta er in i att stora delar av Europa inte lyckas att ta sig ur den ekonomiska kris som dom själva har satt sig i. Med vår politik så har vi tagit oss igenom den globala ekonomiska krisen på ett bättre sätt än dom flesta."

Detta är ett felaktigt sätt att argumentera. Och det bevisar bara hur okunniga den politiska makten är i sin analys av ekonomiska kriser.

När man framhåller det egna samhället som ett av världens jämlikaste så har man naturligtvis helt rätt i detta påstående men det talar ju bara om att merparten av jordens samhällen lever i djup ojämlikhet där dom strukturella skillnaderna inom samhällena är enorma. Samtidigt så lever vi i vårt samhälle där dessa skillnader likaså är stora men alltså inte så enormt stora som "ute i världen". Att denna strukturella orättvisa bottnar i kapitalägarförhållandena i vårt samhälle såväl som i alla andra samhällen lyckas inte "våra" politiker analysera sig fram till.

Man förstår heller inte att ekonomiska kriser har sin grund i dom orättvisa kapitalägarförhållandena. Att den politiska makten hävdar att just vårt samhälle har klarat sig bättre än dom flesta andra är således inget svar på att den förda politiken skulle leda fram till våra visioner om det framtida samhället. Detta är ju en omöjlighet inom den rådande strukturella ordningen.

Den ekonomiska strukturen är global och därför är den ekonomiska krisen naturligtvis global. För att kunna förverkliga visionen om framtiden så måste den rådande strukturella ordningen förändras på ett globalt plan och det gäller självfallet också vårt eget samhälle. Samhällsekonomier skall därför analyseras utifrån ett globalt perspektiv.

Vi är en del av världen alltså är vi en del av övriga samhällen. Och när övriga samhällen, enligt maktens sätt att argumentera, står långt ifrån vårt "jämlika och välmående" samhälle så betyder ju detta att den globala jämlikheten och rättvisan inte kan förverkligas så som den strukturella ordningen ser ut idag. När det nu är på det här viset så bevisas detta faktum för oss, nämligen att om världens samhällen som helhet är mindre jämlika och därmed mer orättvisa än vårt samhälle så dras även vi med i denna ojämlikhet och orättvisa. Alltså råder även hos oss grundläggande strukturella orättvisor vilket ju också återspeglas i vårt samhälle.

Visioner och drömmar om ett jämlikt hållbart ekologiskt samhälle kan alltså bara förverkligas när vi inser att den rådande strukturella ordningen, som vi benämner det kapitalistiska systemet, avvecklas och ersätts av demokratiska beslutsprocesser på alla plan, inklusive det ekonomiska. När denna förändring har genomförts så öppnas möjligheter om ett förverkligande av våra visioner.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 16 september

Varför fundera?

 

 

Funderar du över varför dom krigar?

 

Dom krigar. Det är inte så mycket att fundera över. Livet är så.

 

Dom krigar. Dom skjuter ihjäl varann. Det är så det ser ut.

 

Varför dom krigar? Nej varför fundera på det.

 

Dom krigar. Det är hemskt. Det är rent för djävligt. Men så är det.

 

Dom krigar. Vad hjälper det att fundera över sånt? Låt dom hålla på. Det berör ju inte oss.

 

Skall vi köpa den där charterresan som du så länge har talat dig varm för?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 11 september

Så här är det!

 

 

 

Dom gör så.

 

Vi gör så här. Varför gör dom så?

 

Dom gör nog så därför att dom alltid har gjort så.

 

Men det är ju helt fel att göra så.

 

För dom är det inte helt fel, för dom är det naturligt.

 

När dom gör så då får dom ju men för livet.

 

Det är tydligen ingenting som man funderar över.

 

Livet är så här. Så har det sett ut och så ser det ut även idag.

 

Att kvinnor kommer till skada finns ingen anledning att grubbla över.

 

Varför skall vi grubbla över något som har existerat i tusentals år?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 6 september

Rörelsens roll

 

 

 

Tillväxttänkandet i våra samhällen börjar nu sakta men säkert ifrågasättas av alltfler. Naturligtvis så gäller inte detta ifrågasättande våra politiska makthavare och självfallet inte heller den ekonomiska makten. Men maktens ständiga "predikningar" om den saliggörande tillväxten stöter nu på mer mothugg än någonsin tidigare. Dock verkar insikten om den ohållbara tillväxtens grundläggande orsakssammanhang inte ha fått något fäste.

Om vi nu är överens om att tillväxt i all oändlighet är en omöjlighet då borde vi också kunna förstå "ursprunget" till denna omöjlighet. Vi borde kunna förstå den grundläggande orsaken till varför tillväxttänkandet är en sådan "drivkraft" för makten.

När nu maktens tillväxttänkande börjar ifrågasättas så borde det också bli möjligt att kunna få ut orsakssammanhangen för detta tänkande. Att kunna skapa en rörelse i samhället som förklarar grunderna för det rådande samhällets strukturella orättvisa. Kan en sådan rörelse få "fäste" i samhällsdebatten så skulle den kunna skapa ett stort intresse.

En rörelse som kan "peka ut" den avgörande grundorsaken till våra samhällens framtida kollaps, om strukturen inte förändras i grunden, kommer att få ett stort genomslag.

Var skall denna rörelse agera? Där den kan få mest genomslag naturligtvis. Den skall i huvudsak agera på sociala medier, det är ju där som "budskapen" sprids och det är där som kommunicerandet äger rum. Genom djupa diskussioner och debatter i dessa medier så kommer ett växande intresse att skapas för dom här livsavgörande frågeställningarna. När så dom grundläggande orsakerna till våra samhälleliga kriser kommer "upp på bordet" då kan genomslaget för dessa synpunkter ske mycket snabbt.

En av målsättningarna för rörelsen blir just att få samhället att diskutera och ifrågasätta den rådande strukturella ordningen som vi alla lever i. Och spridningen av dessa diskussioner görs bäst över sociala medier. Kan detta genomföras så kommer självfallet etermedia, radio och TV, att haka på. Frågorna blir på så vis en angelägenhet för alla, för hela samhället.

På samma sätt som samhället idag är medvetet om att "rökning dödar" så ska samhället även göras medvetet om att "kapitalismen dödar". Alla ska kunna förstå att den maktstrukturella ordning som vi lever i kommer förr eller senare att leda till total kollaps på alla plan, om inte grundläggande strukturella förändringar görs. Denna medvetenhet ska alla bli införstådda med. Och detta arbete skall ledas av rörelsen.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng