ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juli 2014

tisdag 8 juli

Videoklipp 12 Demokrati

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 8 juli

Videoklipp 11 Patriarkatet

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 8 juli

Videoklipp 10 Religioner

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 9 Stater

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 8 Tillväxt

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 7 Ägandet

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 6 Skatter

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 5 Kapitalismen

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 4 Arbete

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 3 Arbetslöshet 3

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 7 juli

Videoklipp 2 Arbetslöshet 2

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 6 juli

Videoklipp 1 Arbetslöshet

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 1 juli

"Arbetarpartiers" svek

 

 

Partier som, så att säga, traditionsenligt har ställt sig på dom "svagares" sida i samhället och som samtidigt har befunnit sig i regeringsställning har därmed paradoxalt nog underlättat för den rådande kapitalistiska ordningen att, mer eller mindre, ostört få fortsätta att driva samhället mot en allt inhumanare utveckling.

Hur kan detta komma sig?

 

När nu det kapitalistiska systemet bevisligen inte kan utveckla våra samhällen på ett humant och därmed rättvist sätt så betyder ju det att partier som "godkänner" detta ekonomiska system därmed medverkar till systemets fortsatta existens. Kommer dessutom dessa partier, genom dom "demokratiska" valen, i en politisk maktställning så leder ju självfallet denna "symbios" till att vårt destruktiva ekonomiska system förstärker sin "inneboende" drivkraft över samhällsbygget. Lyckas också så kallade traditionella "arbetarpartier" med uppgiften att få ett massivt stöd för sin politik som då leder till att man sätts att förvalta den rådande ekonomiska maktstrukturen då uppkommer läget att majoriteten av människorna i samhället förleds tro att det är så här samhället skall se ut.

 

Kapitalismen skall således inte ifrågasättas eftersom "vårt arbetarparti" anser att det är så här som den strukturella ordningen skall se ut. Sådana partier blir på detta vis kapitalismens bästa "bundsförvanter" emedan dom lyckas med konststycket att passivisera människorna i föreställningen att detta är det ultimata demokratiska samhällssystemet.

För tänk efter, ingenting är väl så gynnsamt i stödet för ett destruktivt ekonomiskt system som då mycket stora "folkliga" partier lyckas med konststycket att få majoriteten av samhällets människor att ge politiskt stöd för en politik som inte ifrågasätter systemets hållbarhet. Systemets nedbrytande krafter, inom alla samhällsområden, får därmed fortsätta utan något som helst ifrågasättande i samhällsdebatten. Denna oförmåga att kunna förstå och se dom grundläggande orsakssambanden till systemets destruktiva samhälleliga påverkan för ju då med sig att vi fokuserar på "sidoeffekter" som orsaken till våra samhällens alltmer inhumana utveckling.

 

Exempelvis så betraktar vi den höga arbetslösheten som ett resultat av något slag av politisk "oförmåga" att inte kunna utforma en "riktig" politik. När istället den verkliga orsaken finns att söka i det ekonomiska systemets "omöjlighet" att kunna lösa denna fråga. Politiken måste alltså ifrågasätta det ekonomiska systemet och inte tro att lösningen ligger i att "lappa och laga" systemet. Det är just i denna punkt som dom stora "folkliga" partierna missbrukar sin ställning emedan dom inte klarar av att definiera orsakerna till dom allt ökande samhällsproblemen. Man kan säga att dessa partier sviker majoriteten av människorna när dom konsekvent vägrar att ifrågasätta systemets omöjlighet utan istället ser som sin uppgift att förvalta det, alltså systemets omöjlighet.

 

Men detta svek för då med sig att människor, över tid, börjar inse att "vårt arbetarparti" saknar förmågan att genomföra grundläggande förändringar för ett jämlikt och humant samhällsbygge. När därför nu spänningarna ökar i våra samhällen på grund av kapitalismens inneboende drivkrafter som får allt svårare att tillgodose sitt kapitala primära "behov" så leder naturligtvis denna ökande spänning till att människor söker sig till partier som försöker definiera orsakssambanden till just vårt pågående samhällsförfall. Man kan säga att den ideologiska polariseringen blir alltmer märkbar i våra samhällen när nu kapitalismen går mot sitt definitiva sönderfall.

 

Denna ideologiska polarisering, menar jag, delar sig i två delar. Där den ena delen hävdar att det pågående samhällsförfallet beror just på kapitalismens oförmåga att kunna bygga rättvisa, jämlika och humana samhällen medan den andra delen hävdar att samhällsförfallen, globalt sett, beror på politisk oförmåga att kunna skapa ett "gynnsamt klimat" för vårt rådande ekonomiska system.

 

Den första delen hävdar med andra ord att den ekonomiska makten, som alltså driver det rådande ekonomiska systemet, står över den politiska makten. Medans då den andra delen hävdar att den politiska makten står över den ekonomiska emedan den hävdar att politiken skall kunna skapa det "gynnsamma klimatet" så att det rådande ekonomiska systemet kan fortsätta.

I det första fallet blir kravet att det rådande ekonomiska systemet måste bytas ut och i det andra fallet så blir kravet att politikens uppgift blir att förvalta det rådande ekonomiska systemet utifrån detta systems primära önskemål.

 

Dessa ideologiska skiljelinjer leder, som vi ser, till att partier för fram helt skilda förslag till hur lösningarna skall se ut. I det andra fallet så debatteras det intensivt mellan partier om hur politiken skall utformas. Vilket då leder till att partier lägger skulden på andra partier för det pågående samhällssönderfall som vi ser överallt. Att överhuvud taget kritisera det ekonomiska systemet finns inte alls med på dagordningen. Och det är just här, i denna debatt, som våra så kallade arbetarpartier sviker oss.

 

Skall våra så kallade arbetarpartier kunna bli trovärdiga så måste dom naturligtvis komma till insikt om att vårt rådande kapitalistiska system är ohållbart och därmed en framtida omöjlighet.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng