ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för augusti 2014

onsdag 20 augusti

"Normala" tillståndet

 

 

 

I politiska diskussioner märks väldigt ofta att samhällsdebattörer har svårt att se dom strukturella maktförhållandena. Man verkar inte kunna förstå den politiska "funktionen" i det ekonomiska system som vi alla lever i.

 

Betraktar man det rådande ekonomiska systemet - alltså kapitalismen - som det självklara eller "normala" tillståndet, vilket man tydligen gör, då finns naturligtvis heller ingen möjlighet att kunna se "genom" systemets grundläggande felaktigheter.

 

Detta "betraktande" för allt som oftast med sig att den politiska "funktionen" missförstås. Man ser den politiska beslutsprocessen som, så att säga, "övergripande" alla samhälleliga beslutsprocesser. Det tas alltså för givet att samhällets ekonomiska beslutsprocesser, det vi benämner marknaden, skall "sköta sig själva" utan inblandning från samhället i övrigt. Just denna "separerande" syn mellan politiska och ekonomiska beslutsprocesser leder till att politiker inte rätt förstår dom strukturella maktförhållandena.

 

Varför skall marknadens aktörer kunna ta ekonomiska beslut som påverkar våra samhällen utan att våra förtroendevalda har någon möjlighet att ta dom avgörande besluten som inbegriper våra samhällens "bästa"?

 

När det nu fungerar så här och att detta strukturella maktförhållande inte ifrågasätts av den politiska makten då blir ju slutsatsen att den politiska makten inte ser detta maktförhållande som felaktigt. Maktförhållandet "legitimeras" av politiken och blir på så sätt "förvandlat" till ett samhälleligt "normaltillstånd". Att marknadens aktörer hamnar utanför det samhälleliga "demokratiska" livet trots att marknaden är den grundläggande drivkraften för våra samhällen visar tydligt hur uppdelningen av den politiska makten och den ekonomiska makten för med sig samhälleligt sönderfall.

 

Borde inte en "verklig" demokrati inkludera alla samhällets "pusselbitar"?

Svaret på denna fråga skulle naturligtvis alla skriva under på. Men när vi betraktar marknaden och hur beslutsprocesserna tas i denna marknad så vet vi att det är storleken på pengarna som avgör hur besluten tas. Alltså tas inte besluten i marknaden utifrån primärt demokratiska regler. Och detta faktum tar vi, så gott som alla, till oss som ett "normalt" tillstånd för hur våra samhällen skall fungera.

 

Vi baserar vår tro på demokratin som om den enbart skall handla om politiska beslutsprocesser. Att marknadens beslutsprocesser sker utanför samhällets demokratiska regler ligger till grund för samhällets maktstrukturella förhållanden, tar vi liksom inte till oss. När det har sett ut så här i generation efter generation så betraktas detta förhållande som "normalt". Detta "normala" synsätt gäller, som vi ser, även dom flesta så kallade samhällsdebatörer.

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 12 augusti

Olika "infallsvinklar".

 

 

När man diskuterar "politik" så slås man av, vi kan kalla det, olika "utgångspunkter eller infallsvinklar" till strukturella frågor.

 

 Exempelvis så kan någon påstå att vi alla lever i samhällen som i grunden präglas av en maktstrukturell ordning som då alltså är huvudorsaken till dom kriser och konflikter som har format våra samhällen till att bli dom samhällen som vi nu då lever i. Vilket då utgör en "utgångspunkt eller infallsvinkel" för en vidare "politisk" diskussion.

 

En annan "utgångspunkt eller infallsvinkel" kan då exempelvis tas när någon i den "politiska" diskussionen hävdar att i vårt land, i vårt samhälle, så måste vi göra si och så för att vårt samhälle skall kunna "utvecklas positivt".

 

Redan i dessa exempel har det skapats två helt skilda "infallsvinklar" för den fortsatta diskussionen. I det första exemplet så ingår uppdelningen av mänskligheten i separata från varandra åtskilda länder som en del av en maktstrukturell ordning. Denna åsikt går ju då helt på tvärs mot åsikten att i "vårt land så måste vi göra si och så för att vårt samhälle skall kunna utvecklas positivt".

 

Dels så anses alltså "länder" vara en del av den rådande "ordningen" till att kriser och konflikter aldrig upphör och dels så anses "vårt land" behöva "all hjälp" som bara går för att det skall kunna "utvecklas".

 

En fortsatt diskussion i just den här strukturella frågan - länders roll - får då till följd att diskussionen inte kan föras "framåt" på grund av den "låsning" som sker när parterna intar diametralt motsatta ståndpunkter huruvida länders existens beror på en maktstrukturell ordning eller om länders existens är en "naturlig ordning" i det samhälleliga livet världen över och således kan denna "naturliga ordning" därför inte ifrågasättas.

 

Ett annat exempel är synen på ekonomisk tillväxt. Vi vet att den ekonomiska och politiska makten menar att ekonomisk tillväxt är helt nödvändigt för att samhällen skall kunna "utvecklas".

Men nu börjar det växa fram åsikter som hävdar att ständig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet som på grund av den rådande ordningen - strävan efter ständig ekonomisk tillväxt - i stället kommer att leda till en framtida kollaps för våra samhällen.

 

Hur skall en "meningsfull" diskussion kunna föras i detta ämne då parterna intar så motsatta "infallsvinklar"?

 

Kapitalismens vara eller inte vara är ytterligare ett exempel på två helt skilda "infallsvinklar" inför en diskussion. Eller med andra ord: skall vi ha kvar vårt rådande ekonomiska system med allt vad det innebär eller skall vi komma fram till att vårt rådande ekonomiska system måste förändras i grunden?

 

 Dom skilda synsätten i dessa grundläggande strukturella frågor leder ju till att synen på underliggande strukturella frågor tolkas helt olika.

 Exempelvis så tolkas den höga arbetslöshetens orsaker som ett slags övergående konjunkturproblem, från den ena sidan. Medan den andra sidan hävdar orsaken som en följd av det rådande "destruktiva" ekonomiska systemet.

Att utifrån dessa helt skilda "infallsvinklar" sedan ge sig på en diskussion om "arbetsmarknadspolitiska" åtgärder är ju dömd på förhand att misslyckas.

 

Exempel på ytterligare ett "känsligt" ämne är ju religiösa frågor.

 Den religiöst troende hävdar att det finns en slags gud över allting på vår planet medan ateisten hävdar att ett sådant troende saknar all bevisning och därmed är nonsens. Att utifrån dessa diametralt skilda "infallsvinklar" söka diskutera samhällsfrågor som berör religiösa ställningstaganden kan därför bli en omöjlighet.

 

Sammanfattningsvis så skulle vi därför behöva komma fram till "vetenskapliga" belägg för hur grundläggande samhällsstrukturella frågor får sin "lösning".

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 11 augusti

Videoklipp 30 Staten

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 10 augusti

Videoklipp 29 Valkampanjer

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 8 augusti

Makten står över ideologin

 

 

 

Det handlar inte om ideologi att förstå kapitalismens omöjlighet. Jag menar, kapitalismen kan omöjligen komma till rätta med alla sorter av strukturell orättvisa som existerar överallt i våra samhällen. Därmed så kan heller inte kapitalismen förhindra eller förebygga alla former av strukturella kriser som nu tilltar i allt större omfattning. Vare sig man förespråkar dagens ekonomiska system eller ej så kommer det rådande systemet att agera som det nu gör och har gjort, under en mycket lång tidsperiod, oberoende av vilken "ideologisk färg" som är vald att förvalta systemet.

 

Att detta faktum står helt klart beror på, som vi vet, att kapitalismen baserar sitt system på ekonomisk makt vilket då medför att den ideologiska "logiken" har att förhålla sig till denna verklighet. Alltså får den ideologiska "logiken" en andrahandsroll på grund av just det rådande ekonomiska systemets "naturliga" maktposition över logik och "sunt förnuft". Man kan med andra ord säga att kapitalismen överhuvud taget inte bryr sig om ideologiska diskussioner och den har egentligen ingen anledning till detta heller eftersom den ändå agerar utifrån sin inneboende prioritering, vilken ju är kapitalets ständiga förräntning.

 

Kapitalismen känner endast en "förhandlingspartner" och det är kapitalet självt. Kapitalets ägare har utformat sitt "regelverk" och detta "verk" äger rum på marknaden. På denna marknad existerar enbart "spelet" om pengarna, ingenting annat. Här finns inget utrymme för ideologiska ställningstaganden.

Ideologiska diskussioner är därmed hänvisade till samhälleliga "underavdelningar" som alltså då inte kan påverka våra samhällens helt avgörande maktområden, det vill säga marknaden som ju behärskas av den ekonomiska maktens primära intressen.

 

Det går således inte att "övertyga" kapitalismens maktmänniskor om detta systems ohållbarhet och också slutligen dess egen undergång. Att därför "vädja" till den ekonomiska makten såväl som till den politiska att agera utifrån det "sunda förnuftets regler" tjänar ingenting till. Något alternativ till det rådande ekonomiska systemet finns naturligtvis inte på maktens agenda utan systemet skall räddas till varje pris när nu kriser av alla de slag tornar upp sig. Och dom som måste betala är självfallet människorna i samhället.

Vilket ju nu bevisas då vi iaktar hur makten, mer eller mindre, tvingar skattebetalarna att stå för notan som alltså är orsakad av kapitalets rådande ohållbara system.

 

Hur ska jag förklara mig? Jo det finns, så att säga, inte på agendan att tänka sig ett annat ekonomiskt system än det nu rådande. Systemet har blivit en sådan självklarhet för oss att allt annat är en otänkbarhet. Precis som det religiösa troendet för många, runt om i världen, är självklart så är också det kapitalistiska systemet självklart. Trots att det går att bevisa de bådas ologik.

Förstår ni hur jag menar?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 7 augusti

Videoklipp 28 Kultur

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 7 augusti

Videoklipp 27 Ohälsa

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 7 augusti

Videoklipp 26 Partier

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 7 augusti

Videoklipp 25 Företagsamhet

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 4 augusti

Videoklipp 24 Samhället

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 4 augusti

Videoklipp 23 Politiker

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 4 augusti

Videoklipp 22 Kriser

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 4 augusti

Videoklipp 21 Familjen 2

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 3 augusti

Videoklipp 20 Familjen 1

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 3 augusti

Videoklipp 19 Åsikter

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 3 augusti

Videoklipp 18 Ägandet

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 3 augusti

Videoklipp 17 "Rävsaxen"

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 2 augusti

Videoklipp 16 Löner

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 2 augusti

Videoklipp 15 Krig

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 2 augusti

Videoklipp 14 Konkurrens

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 1 augusti

Videoklipp 13 Frihet

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng