ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för september 2014

onsdag 3 september

Orättvisan blir norm

 

 

 

Vi vet genom historieforskningen att samhällskonflikter, av det allvarligare slaget, börjar i och med att människan börjar överge sitt samlar- och jägarliv för att påbörja ett mer bofast leverne.

I det här sammanhanget uppkommer en fråga som är väldigt förbryllande. Varför uppstår dessa allvarliga samhällskonflikter överallt på jorden?

 

När vi nu vet att människan startade sin utvandring från Afrika för cirka hundratusen år sedan och tog sig runt till alla jordens hörn på ungefär femtiotusen år och levde som samlare/jägare under denna tid utan kontakt med sina "släktingar" på "andra sidan" om haven då blir det förbryllande hur liknande maktstrukturella samhällen kan uppstå i och med det mer bofasta levernet.

 

Borde det inte finnas samhällen där jämlikhet, jämställdhet och rättvisa kunde råda eftersom människorna levde på skilda kontinenter, utan möjlighet till kontakt med varann? Under många tusentals år levde ju människan så här. Kontinenterna skilde dom åt men ändå kan vi idag se hur liknande maktstrukturella samhällen formades överallt på jorden. Patriarkala samhällen.

 

När det nu såg ut så här då får man ju tanken att det maktstrukturella tänkandet och agerandet redan formades i Afrika innan människan påbörjade sin utvandring därifrån. I så fall skulle detta strukturella förhållande vara etablerat för mer än hundra tusen år sedan.

En svindlande tanke när vi idag ser att våra samhällen fortfarande är uppbyggda utifrån detta maktstrukturella förhållande. Man kan då fråga sig: hur är det möjligt att denna grundläggande strukturella orättvisa har kunnat överleva under så lång tid? Har alltså halva mänskligheten levt i denna orättvisa i minst hundra tusen år?

 

Under så lång tid blir strukturella orättvisor normer. Och normer betraktas ju inte som orättvisor. Dessa normer genomsyrar våra samhällen i alla dess "förgreningar".

I det här sammanhanget kan man också säga att det blir, på sitt sätt, förståeligt att dagens strukturella orättvisor fortsättningsvis existerar. Orättvisan blir ju norm. Och normer görs till lagar och bestämmelser.

 

Vi ser ju att lagar och bestämmelser, världen över, skiljer sig åt. Man kan ju rent spontant tycka att lagar och bestämmelser borde vara, så att säga, universella. Men så är det inte. Alltså ligger förklaringen till dessa skilnader i själva den strukturella uppbyggnaden av våra samhällen. Graden av strukturell orättvisa, ojämlikhet och ojämställdhet avgör hur lagar och bestämmelser utformas inom respektive samhälle.

 

I och med att det faktiskt ser ut så här så är ju detta ett bevis i sig på att den strukturella orättvisan i våra samhällen är ett faktum. Den är, mer eller mindre, påtaglig beroende på i vilket samhälle vi lever. Lagar och bestämmelser kan man därför säga är subjektiva ageranden av makten inom respektive samhällen. När det nu är så då ser vi omgående att logik och "sunt förnuft" inte alls innefattas i mängder av samhällen.

 

I politiska debatter hör man ofta att här i vårt samhälle så lever vi mer "rättvist och jämlikt" än i dom flesta andra samhällen. Vilket också är sant. Men mer "rättvist och jämlikt" är ju inget kvitto på att vårt samhälle är "rättvist och jämlikt". Vad det säger det är att världens samhällen fungerar helt otillfredsställande. Vi ser också att det bevisligen råder fattigdom och misär runt om i så gott som alla världens samhällen. Således existerar ingen som helst "rättvisa och jämlikhet" i våra samhällen världen över. Och naturligtvis inte heller i vårt eget samhälle även om här råder mer "rättvisa och jämlikhet". Det är så här vi måste ta oss an den här frågan.

 

Vi lever i en global värld med ett ekonomiskt system - kapitalismen - som bygger hela sin funktion på att vår värld skall fungera strukturellt orättvist.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng