ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för mars 2018

onsdag 14 mars

Inlägg 60: "Barn och unga mår allt sämre"

 

"Barn och unga mår allt sämre", uttalade en minister helt nyligen. Och det är naturligtvis sant.

Vad ska då det politiska etablissemanget göra för att stoppa den här destruktiva utvecklingen? Jo ministern menade att det krävs stora resurser från samhället för att kunna vända den här utvecklingen. Vilket likaså är sant.

Men vad som saknas i ministerns analys av den här ödesdigra utvecklingen det är de historiskt bakomliggande orsakssammanhangen till att "barn och unga mår allt sämre".

 

Varför väljer en minister att inte försöka ge sig på en förklaring till varför vi nu befinner oss i den här situationen?

Antingen så är ministern helt omedveten om de "bakomliggande orsakssammanhangen" eller så antar ministern att det är tidens "gång", med allt vad det innebär i form av stress; ökande social oro; sämre välfärd o.s.v., som så att säga, i ministerns ögon, då måste anses som "normativa" inslag i våra vardagliga liv.

Om det nu skulle bero på tidens "gång" så hamnar vi ändå i analysen av vad som är orsaken till tidens "gång". Jag menar att hur vi än vrider och vänder på saken så hamnar analysen ändå i de "bakomliggande orsakssammanhangen". Och utifrån denna verklighet så blir svaret, på vår fråga, att ministern är helt omedveten om orsakssammanhangen till att "barn och unga mår allt sämre".

 

Vi noterar alltså, som sagt, att "barn och unga mår allt sämre". Kan vi utifrån detta konstaterande dra slutsatsen att detta alarmerande faktum har att göra med själva den samhälleliga strukturen, så som den är uppbyggd? Naturligtvis är det så, vad annars ska det bero på?

 

Kan "barn och unga må allt ´bättre´" om samtidigt den samhälleliga utvecklingen blir alltmer destruktiv, vilket den ju blir?

Nej detta går ju inte alls ihop. Ett destruktivt uppbyggt samhälle återspeglas självklart i hur människor mår i samhället. Av denna logik följer då att när "barn och unga mår allt sämre" så bevisar ju denna verklighet att samhället är inne i en allvarlig destruktiv utveckling. Det går ju emot allt logiskt tänkande att ett destruktivt samhälle skapar människor som mår allt bättre. Men vi har konstaterat som så många gånger förr: det politiska etablissemanget är oförmöget att dra dessa enkla slutsatser.

 

Denna oförmögenhet leder då till att den politiska eliten i praktiken betraktar problematiken med att "barn och unga mår allt sämre" som ett individuellt problem för den drabbade och inte ett samhälleligt problem. Resurser ska därför, enligt den politiska eliten, läggas på att hjälpa ´patienten´ att bli frisk så att denne åter kan slussas in på arbetsmarknaden igen. Vilket naturligtvis är bra i sig men eftersom problemet med att "barn och unga mår allt sämre" är ett växande problem, så bevisar väl detta att det i grunden inte handlar om ett individuellt problem?

 

Slusatsen blir ju därför att "barn och unga mår allt sämre" och detta problem kommer att tillta även om den politiska eliten säger sig förespråka ökande resurser för att komma tillrätta med problematiken. Vilket vi då kan konstatera, i långa loppet, som en omöjlig uppgift!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 3 mars

Inlägg 59: Handelstullar

 

 

Då var det dags för nästa "kalldusch" för vårt politiska etablissemang. Dom reagerar med både förvåning och förfäran på hotet om handelstullar som USA säger sig planera för. Som motåtgärd förbereder sig nu EU på att agera på liknande sätt, för att om möjligt få USA på andra tankar.

Tydligt är åter igen att den politiska eliten är helt oförmögen att sätta sig in i hur vårt rådande ekonomiska system fungerar när det nu nått så långt i sin globalisering att konkurrensen - som bland annat även innefattar medveten överproduktion - slår direkt mot västvärldens samhällen och får till följd att våra så kallade välfärdssamhällen ingår handelskrig med varann.

 

Klimatet hårdnar alltmer. Jag menar förstås det ekonomiska- och politiska klimatet. Vi ser växande motsättningar inom EU som bland annat har lett till Brexit och vi hörde för någon dag sedan om USA:s startskott för ett handelskrig. Hur ska vi förstå den här upptrappade konflikten?

 

Dessa växande konflikter ligger helt i linje med vad som händer med vårt rådande marknadsekonomiska system.

Inser vi att vår rådande marknadsekonomi går mot sönderfall, eller rättare sagt är mitt uppe i sönderfallet, då förstår vi också att samhälleliga problem med åtföljande konflikter kommer att tillta i omfattning. Den utveckling som vi alltså nu är mitt uppe i är sålunda ingen överraskning. Allting speglar den strukturella ojämlikhet och orättvisa som finns inbyggd i samhällsbygget.

 

Som vi tidigare har skrivit om så är det politiska etablissemanget helt omedvetet om det här sambandet - alltså strukturens inbyggda ojämlikhet ger effekten av växande samhälleliga motsättningar.

I vanlig ordning så reagerar politiker på växande samhälleliga motsättningar genom att anklaga sina politiska motståndare för uppkomna samhälleliga problem. Etablissemanget vägrar i vanlig ordning att försöka se sammanhangen, så som dom nu i verkligheten har uppstått. Denna totala blindhet inför den verklighet vi lever i och vilka konsekvenser denna verklighet för med sig blir naturligtvis förödande för våra samhällen framöver.

Och kom ihåg, detta förödande scenario är redan vardag för mängder av samhällen runt om i världen. För vi ska väl inte inbilla oss att vårt eget samhälle klarar att hålla sig utanför det här globala sönderfallet?

 

I det här sammanhanget måste också påpekas att vår samhälleligt strukturella uppbyggnad medför att vi bokstavligen är fastlåsta i den globalt rådande marknadsekonomin. Det går helt enkelt inte att "bryta" sig ur den globala "inlåsning", som vi är en del av.

Varför går då inte detta, blir följdfrågan?

Jo eftersom kapitalägandet är privat så innebär detta systemfel att privatpersoner flyttar sitt ägande från "ogynnsamma" samhällen till "gynnsamma" samhällen varhelst dessa finns runtom i världen. Vilket i praktiken innebär att politiska beslut som går emot den privatägda ekonomins prioriteringar kommer att straffas av kapitalets ägare på det viset att samhällen dräneras på kapital. Därför måste den rådande maktpolitiken - som inte ser något alternativ - gå kapitalets prioriteringar tillmötes. Vi ser här alltså tydligt politikens underställning gentemot ekonomins beslutsprocesser.

 

Målet med en privatägd kapitalinvestering är alltid att få till en förräntning på sin investering. Om inte denna prioritering kan uppfyllas så finns, så att säga, ingen anledning för kapitalets ägare att investera. Denna strukturella verklighet leder till konkurrens mellan kapitalets ägare och också till konkurrens mellan samhällen om vilket samhälle som kan erbjuda de bästa villkoren, för att göra en investering i.

Det är utifrån denna verklighet som vi ska förstå den nu uppkomna konflikten med handelstullar och att dessa handelstullar dessutom speglar vår rådande marknadsekonomis tilltagande sönderfall.

Ytterst så bevisas denna vansinniga utveckling av det grundläggande systemfelet med ett privat kapitalägande.

 

Hur ska vi få ett jämlikt och jämställt samhälle när kapitalet är privatägt?

Nej det går inte och denna omöjlighet bevisas nu för oss genom än mer tilltagande ekonomiska och politiska konflikter världen över.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng