ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juni 2018

tisdag 5 juni

Inlägg 63: Den etablerade "vänstern"

 

Det är någonting i den så kallade "vänsterns" analys av vårt samhälle som inte stämmer. Om vi börjar med frågan varför "vänstern" inte lyckas med att stärka sin position, när nu samhället faller sönder på ett allt märkbarare sätt?

 

Jag noterar att så kallad "vänstermedia" inte förmår och då inte heller kan kommunicera ut de grundläggande orsakssammanhangen till varför samhället faller sönder. "Vänstermedia" beskriver i vanlig ordning hur samhället med alla dess "sektorer" splittras upp och leder till ökande ojämlikhet - vilket naturligtvis är viktigt i sig - men att därifrån kunna dra slutsatser om de orsakssammanhang som drar isär våra samhällen låter sig inte göras.

Är det så att den etablerade "vänstern" likt den så kallade "arbetarrörelsens" elitskikt inte kan tänka sig ett samhälle som utgår från helt andra ägarstrukturer än dagens rådande system? I denna etablerade "vänster" inräknas även så kallad "vänstermedia".

Hur kan denna avsaknad av analys ha fått fotfäste i vår så kallade "vänster"? Kan det bero på att den etablerade "vänstern" liksom tidigare socialdemokratin nu blivit så "insyltad" i vår kapitalistiska marknadsekonomi att den helt enkelt har "köpt" den rådande strukturen?

 

Det måste nog vara på det viset, utgår jag ifrån. Och vad grundar jag då detta på? Jo den etablerade "vänstern" intar samma "samhällsansvar" som övriga partier i riksdag, kommuner och landsting. Man har därmed åtagit sig ansvaret för att vara med och ta beslut om hur samhället ska skötas. Och kom ihåg här att detta innebär att den etablerade "vänstern" i princip har godkänt den rådande ordningen som gäller för strukturen. Alltså en struktur som är uppbyggd utifrån ojämlikhet; ojämställdhet och orättvisa. Där den rådande marknadsekonomin saknar demokratiska beslutsprocesser och där kapitalägandet är helt underställt privata intressen. I denna "miljö" agerar alltså den etablerade "vänstern", som vilket annat parti.

 

Det säger sig självt att en sådan politik innebär att "vänstern" har förlorat sig i den rådande samhällsordning som nu gäller och att man därigenom saknar förmågan att ta initiativet till grundläggande förändringar av samhällsstrukturen. "Vänstern" kommer därmed att agera "åskådare" till de rörelser som aktivt kommer att ta tag i de nödvändiga strukturella förändringar som krävs.

Man har misslyckats med att "fånga" upp det allmänna missnöje som mer och mer breder ut sig mot samhällets succesiva nedmontering av välfärden, vilket då i stället resulterar i att människor vänder sig till populistiska partier som presenterar "lösningar" som saknar all saklig grund.

Denna deprimerande politiska utveckling har "vänstern" ett stort ansvar i eftersom man är oförmögen att göra en saklig analys av samhällsutvecklingen och sedan dra rätt slutsatser av hur agerandet måste bli.

 

I det här sammanhanget måste det åter påminnas om att vår kapitalistiska marknadsekonomi går mot allt värre kriser och att denna utveckling ligger, så att säga, inbyggd i själva den rådande strukturen. Att i detta läge sträva efter att ta ett politiskt ansvar över en rådande samhällsstruktur som är dömd att misslyckas leder naturligtvis till att den etablerade politiken mister sin trovärdighet eftersom det är en maktpolitisk omöjlighet att förhindra det pågående sönderfallet inom vår rådande marknadsekonomi. I denna maktpolitiska omöjlighet agerar alltså den etablerade "vänstern".

 

"Vänsterns" viktigaste uppgift är därför att agera i opposition men framför allt fokusera på arbetet att bygga rörelser som kräver en nödvändig systemförändring av vår rådande kapitalistiska marknadsekonomi.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng