ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för november 2020

fredag 13 november

Allt förvärras!

Ett strukturellt fel kommer hela tiden att förvärras i och med att den grundläggande strukturen förblir oförändrad! Hur görs detta påstående begripligt?

 

Jag går direkt på det grundläggande strukturella fel som jag för övrigt alltid återkommer till. Det handlar naturligtvis om vår samhällsstruktur som 'dirigeras' i huvudsak av vårt rådande ekonomiska system. Vårt rådande ekonomiska system håller i själva 'taktpinnen' för hur vår övriga samhällsstruktur ska förhålla sig. Så är det, vilket bör förstås av de flesta.

 

När nu detta faktum gäller så kan man också påstå att vårt samhälle anpassar sig inför detta faktum, ovetande om huruvida det finns ett strukturellt fel 'inbakat' i vårt ekonomiska system.

Eftersom vi har konstaterat, som ni vet, att vårt ekonomiska system har ett 'inbakat' strukturellt fel så 'överförs' detta fel till det övriga samhället. I och med att detta strukturella fel inte åtgärdas så är det därför omöjligt att kunna få rätsida på de mängder av strukturella 'småfel' som utspelas hela tiden i våra samhällen. Effekten av denna 'röra' blir att de strukturella 'småfelen' hela tiden förvärras.

 

Jag ska försöka exemplifiera detta: vårt samhälle strävar politiskt att göra hela vårt samhälle 'levande', alltså även en 'levande' landsbygd tillhör våra politiska prioriteringar. Men som vi har sett och ser så kan denna politiska prioritering omöjligen förverkligas. Varför? Jo därför att vi har att förhålla oss till ett ekonomiskt system som kräver ständig tillväxt och detta krav medför en allt ökande globalisering och urbanisering, vilket ger en utarmande landsbygd. Vårt ekonomiska systems inneboende krav går således tvärt emot vad politiken strävar efter.

Ett annat exempel: politikens strävan är att vårt samhälle och alla samhällen ska klara de klimatmål som är satta på internationella konferanser. Men eftersom vårt ekonomiska system har sin inbyggda prioritering av ständig tillväxt så kräver, som sagt, denna prioritering att tillväxten går före allting annat, inklusive politikens klimatmål. Även här ser vi att politikens strävan är oförenlig med vårt rådande ekonomiska systems 'nödvändiga' krav.

Ett exempel till: politiken strävar efter en så låg arbetslöshet som bara går. Alltså mer eller mindre en obefintlig arbetslöshet. Men denna fråga avgörs i rådande ekonomiska system av de beslutsprocesser som tas av den ekonomiska eliten, inte av våra politiska förtroendevalda. Arbetslöshetssiffrorna ligger alltså inte i händerna hos våra politiker utan dom ligger i händerna hos ekonomins makthavare, vilket som vi ser leder till otryggare anställningsformer och på sikt en allt högre arbetslöshet. Ytterligare ett bevis på att strukturens utformning är felaktig.

Ett till: vi alla önskar oss samhällen med social och ekonomisk 'trygghet', med allt vad det innebär, men istället så ökar den sociala otryggheten i våra samhällen. Hur kan det bli så? Jo i huvudsak beror detta på att vi har att förhålla oss till, som sagt, ett ekonomiskt system som per automatik fungerar ojämlikt och orättvist - vilket då skapar den här sociala nedmonteringen.

 

Således ser vi hur dessa strukturella 'småfel' hela tiden förvärras i våra samhällen och dessa 'småfel' har sitt ursprung i den rådande ekonomin. Rent konkret så betyder detta att våra drömmar om jämlikhet och rättvisa tillsammans med en hållbar ekologisk balans är omöjliga att uppnå i vårt rådande ekonomiska system. Tydligast så utspelas denna omöjlighet i de samhällen där den sociala nedmonteringen har nått längst.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 3 november

Kapitalvärdens fördelning

 

"Hur skapas värden?"

Värden skapas genom arbete - inte på något annat sätt! Någon säger: "jag vann över en miljon på en lott - detta är väl ett bra värde som lotteribolaget förmedlade till mig?"

Javisst är det väl det. Men den här miljonen har ju kommit till på något vis. Den kan ju inte bara 'ramla' in på bolaget, helt utan vidare. Miljonen måste ju skapas någonstans och sedan 'hamna' på lotteribolaget.

Eller så kan bolaget ha lånat miljonen hos någon bank. Även lånade pengar har tillkommit genom arbete - förutsätter att vi nu utgår ifrån att dessa lånade pengar likställs med reala kapitalvärden. Observera att dagens banker även sysslar med spekulation - att skapa pengar utan att dessa pengar motsvarar reala kapitalvärden. Vilket ju är en annan fråga, som vi känner till.

 

Men som sagt endast arbetsinsatser är 'värdeskapande'. Utförs inget arbete så skapas heller inget 'värde'. Man kan också säga: utförs inget arbete så skapas heller ingen 'välfärd'. Och ju mer arbete som utförs ju mer 'värden' skapas.

Betyder detta att vi ska arbeta så mycket det bara går? Man kan tycka det när vi inser att 'värden' skapas genom arbetet. Är det så här vi ska betrakta tillväxtproblematiken? Jag menar: ju mer vi arbetar ju mer 'värden' skapas och tillväxten ökar.

 

"Kan det bli bättre?" Nej det är ju exakt så som vår rådande marknadsekonomi är uppbyggd. Den fungerar utifrån dessa förutsättningar. Men det är dessa förutsättningar som är förödande för oss. Hur går då detta ihop med 'skapandet av värden'? Nej det går inte ihop, som vi har lärt oss, vilket beror på att den grundläggande frågeställningen saknas. Vilka ska få ta del av de skapade 'värdena'? Det är ju denna grundläggande frågeställning som makten - såväl den ekonomiska som den politiska - saknar möjligheter att hantera.

 

Vad vill jag då komma fram till? Jag vill poängtera att kapitalvärden enbart kan skapas genom mänskligt arbete och ingenting annat. Naturen finns där den är - den har det värde som vi alla lever av - men där vi förädlar allt det som ger oss 'välfärd' så kan det bara genomföras med arbetsinsatser. Själva förädlingsprocessen - från råvara till färdig produkt - kan enbart skapas med mänskligt arbete och denna process ger kapitalvärden/'välfärd'. Att dessa 'värden' fördelas på ett orättvist sätt är en annan sak och att spekulationsekonomin berikar en minoritet är bara ett ytterligare bevis på att reala 'värden' i praktiken stjäls från den samhälleliga 'välfärden' för att till slut hamna hos den ekonomiska eliten.

 

Men om vi nu gör antagandet att alla skapade 'värden' fördelas på ett jämlikt och rättvist sätt över hela samhället, ska vi ändå fortsätta med att arbeta så mycket det bara går - eftersom 'värden' bara kan skapas genom mänskligt arbete?

Nej, naturligtvis inte! 'Värden', alltså kapitalvärden, kan inte produceras eller konsumeras över 'gränsen' för vad vårt ekologiska 'ramverk' tillåter. Som det nu förhåller sig så finns det undersökningar på hur mycket vi i västvärlden konsumerar och den siffran visar att vi behöver över fyra jordklot som krävs för att kunna tillgodose vår konsumtion. Och som vi förstår så är detta helt ohållbart, både i praktiken och i teorin, när vi betraktar problemet lite på sikt. Vi vet ju att detta problem har att göra med den samhällsstruktur som vi lever i och att lösningen på problemet då naturligtvis finns i byggandet av en diametralt motsatt struktur - som har beskrivits i tidigare inlägg. Så att arbeta så mycket det bara går omöjliggörs genom en omstrukturering av vårt ekonomiska system.

 

Då uppkommer frågeställningen: "men då kommer väl vår välfärd att försämras?" Nej alla våra samhällens samlade 'välfärd', med allt vad detta innebär, kommer istället att öka - vilket har att göra med den jämlika och rättvisa fördelningen, som dessutom inbegriper mindre arbete per capita.

För det är väl ingen som anser att vi i vårt samhälle ska ha det 'bättre ställt' än övriga samhällen på vår jord?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng