ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för december 2020

lördag 12 december

Att överleva!

 

"Den enes död, den andres bröd!"

Konkurserna slår hårt såväl idag, under pandemin, som i 'normala' tider. Staten går i dessa tider in med enorma belopp för att söka underlätta företagandet.

En ekonomi som kräver tillväxt, för att kunna överleva, måste få ekonomiskt stöd i annat fall havererar hela samhället. Så ser verkligheten ut idag och denna verklighet är vi, mer eller mindre, tvungna att förhålla oss till.

 

Att denna verklighet hade kunnat undvikas är också en realitet. En realitet som naturligtvis bygger på en helt annorlunda ekonomisk struktur. Men nu är det så att vår rådande ekonomi både globaliseras och får ett alltmer koncentrerat kapitalägande vilket tillsammans gör att våra samhällen hamnar i ett ökande beroendeförhållande till kapitalismens fortsatta strukturella utveckling. Samhället blir på så vis - på grund av detta ökande beroendeförhållande - fastnaglat i den 'rävsax' som blir följden av den rådande ekonomiska strukturen. Man kan säga att samhällslivet inrättar sig efter vårt rådande ekonomiska systems inneboende utveckling.

Samhället kan bokstavligen inte agera annorlunda, vilket leder till att vi alla i samhället lever våra samhällsliv utifrån föreställningen att allting som händer och sker är 'normativt'. Alltså, det är så här livet ska se ut! Förstår ni hur jag menar?

 

Du är 'lyckosam' såväl officiellt som medialt, om du tjänar 'bra' med pengar - detta är ju normen. Varför har vi annars skilda graderingar på vad vi ska tjäna?

I den här 'filosofin' så gäller samma principer när det gäller företagandet. Den som inte kan 'gå runt' konkursar och får då ta de efterkommande smällarna, med allt vad detta innebär. Och den som 'går runt' får sin 'belöning' -'lyckosam' med andra ord. Det är ju så vi har lärt känna systemet och det är utifrån dessa riktlinjer vi planerar och lever våra liv.

 

I den här knivskarpa konkurrensen så säger det sig själv att allt företagande tvingas till drastiska åtgärder för att söka begränsa sina ekonomiska utgifter. Den stora utgiften handlar ju om anställdas löner. Att få ned denna utgift så långt det går är av högsta prioritet i företagandet. Hur löser företagandet detta problem?

Jo istället för att anställa så läggs jobben ut på underentreprenörer - ett smidigt sätt att pressa ned sina utgifter. Man kan säga att dagens underentreprenörer är gårdagens 'nya' arbetskraft - med den skillnaden att dagens stora kapitalägare köper sig fria från allt ansvar som sker i arbetet på 'golvet'. Hänger ni med?

Som ni ser så dras 'tumskruvarna' åt när det gäller att kunna ta del av "brödet". Kanske är vi snart i det läget att arbetare är ett minne blott - till 'förmån' för så kallade entreprenörer? Entreprenörer som i många fall är underbetalda eller rent av jobbar utan lön. Ja vi är väl i det läget redan?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 3 december

Ekologisk balans?

 

Jordens ekologiska 'status' går alltså inte att förändra till det positiva under rådande strukturella förhållanden. Är vi medvetna om detta?

Visserligen börjar medvetenheten öka om nödvändigheten av att söka fasa ut fossila energikällor och fossila produkter men dessa 'ytskrapningar' som nu sker räcker inte på långt när att åstadkomma grundläggande förändringar. Miljöavfall och utsläpp, med allt vad detta innebär, väger så mycket tyngre än de 'ytskrapningar' som nu börjar iscensättas.

 

Att politiker med sina partier börjar ifrågasätta den pågående ekologiska utarmningen är naturligtvis en självklarhet - så här i sista minuten - vilket så klart är både bra och nödvändigt men problemet ligger inte i ifrågasättandet utan det ligger i att politiken tror sig kunna åstadkomma grundläggande förändringar, inom rådande strukturella 'ramverk'. Och detta har vi lärt oss - angående rådande 'ramverk' - fungerar inte.

 

Positiva grundläggande förändringar kan bara genomföras i ett strukturellt 'ramverk' diametralt annorlunda vårt nu rådande. Alltså måste vi i både teorin och praktiken lägga fokus på just strukturella förändringar - vilket som sagt inte låter sig göras under rådande ekonomiska system.

Kan vi förstå att vi här och nu sitter fast i en 'rävsax'? Vad betyder det?

 

Klimatavtal som nu sluts kommer alltså inte att kunna hållas!

Krig och elände kommer inte att avbrytas även om FN är överens!

Ojämlikheten inom stater och mellan stater kommer att öka trots att regeringar förespråkar rättvisa! Dessa motsägelsefulla faktum har sin grundorsak i att vi har att förhålla oss till en kapitalistisk ekonomi. Vilket vi nu kanske börjar förstå?

 

Jag tänker vidare på en synnerligen deprimerande effekt av vårt ekonomiska system, med sin avgörande 'stämpel' på hur övriga samhället formas. Vilket handlar om hur det sociala livet inklusive psykologiska effekter bryter sönder oss själva och med detta självfallet får det sociala livet att i många fall haverera.

Är det inte så att det globala sociala sönderfallet - som utmärker sig först och främst i vad vi benämner 'fattiga utvecklingsländer' - tränger sig in i vårt eget 'väletablerade' samhälle? Det säger sig självt att vi inte kan, som vi brukar uttrycka oss: "hålla problemen som existerar i vår omvärld borta från oss". Även vi dras in i 'problemen'.

 

I den strukturella utveckling som råder världen över så 'skonas' ingen. Detta måste vi förstå. När nu våra samhällen sönderfaller så sönderfaller naturligtvis även vi människor, eller hur? Allt går 'hand i hand'. Det kan ju inte fungera tvärt om. Denna process går inte att förhindra under rådande ekonomiska system.

 

Som ni har delgivits tidigare: Vår grundläggande samhällsstruktur är en maktstruktur som grundar sig på ekonomisk makt där underliggande strukturella 'byggstenar' handlar om: patriarkat; stater; religion; etnicitet.

Så länge denna 'grund' med sina underliggande 'byggstenar' fortsätter verka så är det omöjligt att nå ekologisk balans. Och som vi alla vet så är det just denna grundläggande samhällsstruktur, kapitalismen, med sina underliggande 'byggstenar' som vi alla har, idag och imorgon, att förhålla oss till.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng