ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för april 2020

lördag 11 april

"Kollapsande utveckling"

 

"En kollapsande utveckling! Förklara det!"

 

Vi lever i samhällen som har blivit strukturellt uppbyggda sedan tusentals år tillbaka i tiden. Denna uppbyggnad har skett utifrån maktstrukturella ambitioner, så därför är naturligtvis våra samhällen utformade på grund av dessa ambitioner. Man kan av denna orsak fastställa att en sådan uppbyggnad kommer att förorsaka konflikter både mellan samhällen och dels inom varje samhälle. Och det är just sådana konflikter vi har bevittnat och bevittnar sedan årtusenden tillbaks. Alltså kan vi dra slutsatsen att våra samhällen här och nu har ärvt in dessa konfliktfyllda strukturer, som ju har format oss sedan mycket lång tid tillbaks. Denna slutsats får vi dessutom bevisad då vi betraktar våra samhällen sett ur detta historiska perspektiv. Det är med andra ord bevisbart att vi idag lever i denna konfliktfyllda struktur.

 

En struktur vars prägel sätts utifrån ekonomisk makt där den 'starke' bestämmer den samhälleliga uppbyggnaden. Vi känner denna uppbyggnad som patriarkal och, för en mängd samhällen, som dessutom synnerligen religiösa, med allt vad detta innebär. Vi bör förstå att dessa maktstrukturella uppbyggnader skapar konflikter och därmed ohållbara samhällen.

Idag har våra samhällen ärvt in denna ohållbarhet som i det marknadsekonomiska perspektivet har lett fram till det vi benämner kapitalismen. Alltså en marknadsekonomi som hela tiden kräver ekonomisk tillväxt, på grund av just dess strukturella uppbyggnad. Det är detta inneboende krav som är orsaken till den ökande 'konflikten' med hela vårt ekologiska system, som ju är grunden för vår existens. Och, som sagt, denna 'konflikt' är olöslig inom rådande marknadsekonomi. Vi kan alltså inte kombinera ekonomisk tillväxt med ett ekologiskt system som i sin tur kräver hållbarhet - en omöjlig ekvation.

 

Några rader till om vad vår rådande strukturella uppbyggnad har skapat: 

Den har skapat stater - maktstrukturella gränser som separerar människor från varann; kapitalägandet leder till en privat jakt/konkurrens efter detta ägande; olika trosuppfattningar/religioner om övernaturliga idéer; en marknad som bestämmer hur människor ska avlönas och inte avlönas; en patriarkal maktindelning.

Alla dessa strukturella normer leder i förlängningen till ohållbara och därmed kollapsande samhällen. Men det är ändå inte dessa ovanstående normer som primärt utlöser den definitiva kollapsen utan den tillkommer utifrån kapitalismens egen omöjlighet att skapa sin prioritet, en oändlig ekonomisk tillväxt. Och hur går då detta till - omöjligheten att skapa oändlig ekonomisk tillväxt?

 

Kapitalismens inneboende nödvändiga tvång av att hela tiden växa ekonomiskt påskyndas av den ständiga konkurrensen och med den också den ökande produktiviteten. Tillsammans med den tekniska utvecklingen så krymper hela tiden vinstmarginalerna för att till slut upphöra helt vilket får till följd att det inte längre lönar sig att producera längre. Arbetsprocessen från råvara till färdig produkt har därigenom förfinats i så hög grad att kapitalinvesteringen inte förräntar sig. Med andra ord så upphör tillväxten när förräntningen blir noll.

Denna utveckling klarar inte vår rådande marknadsekonomi av och det är denna utveckling som vi nu ser utspelas. Alltså en kollapsande utveckling.

 

För att söka motverka denna kollapsande utveckling så tvingas i praktiken våra politiker att bistå marknaden med offentliga medel. I krisande tider som nu där den rådande marknadsekonomin riskerar att visa negativa resultat och därmed hotas av företagskonkurser, med allt vad det innebär, så ser den etablerade politiken inget annat val än att söka stimulera marknaden med offentliga medel. Denna stimulans blir den rådande marknaden allt mer beroende av och särskilt när kriser utlöses. Det är just detta ökande beroende som också bevisar kapitalismens oförmåga att reglera 'sig själv' och därför kan vi nu säga att vi är inne i en kollapsande utveckling.

Då allt mer av offentliga medel 'pumpas' in i marknaden så är detta ett tydligt tecken på en tilltagande kollapsande utveckling. 

 

 

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 3 april

Följdverkningar av viruspandemin

 

Hur ser vår rådande marknadsekonomis följdverkningar ut under den nu tilltagande viruspandemin? Jo vi konstaterar en mycket snabb ökning av företagsvarsel och med den en snabbt ökande arbetslöshet. För att söka motverka dessa effekter så har politiken enats om massiva ekonomiska insatser till hjälp åt marknaden. Offentliga ekonomiska resurser ska 'pumpas' in i systemet i ett försök att hålla det 'flytande'.

 

Hjälper då dessa åtgärder? Javisst så hjälper dessa åtgärder, i alla fall på kort sikt. Men som vi kanske förstår så förändras inte den strukturella uppbyggnaden av vårt marknadsekonomiska system och därmed - i det längre perspektivet - så kommer det inte gå att förhindra den definitiva ekonomiska kollapsen, vilket ju så som vi tidigare har kommit fram till innebär en helt oundviklig utveckling.

Att 'lappa och laga' ett kollapsande system är så att säga för stunden, under rådande strukturella förhållanden, ett logiskt agerande. Men det betyder ju inte att detta agerande i det längre perspektivet är ett 'hållbart' agerande. Vilket det alltså inte är, som vi alltså har kommit fram till.

 

Nu är det så att den här viruspandemin har slagit till med enorm kraft och därmed tagit våra samhällen med en chock. Och eftersom vi lever våra liv i en på alla sätt ohållbar samhällsstruktur så kan inte politiken i praktiken agera på ett annorlunda sätt än vad som nu sker. Den etablerade politiken har inget val, den måste stötta vår rådande marknadsekonomi hur inhumant den än fungerar. Vi har ju lärt oss att politiken är underställd vår rådande marknadsekonomis beslutsprocesser och det är detta vi ser utspelas för oss varje dag - i synnerhet under denna tid.

 

En global kris ger globala följdverkningar, en lokal kris ger lokala följdverkningar. Detta bör vara enkel matematik att förstå. När vi således lever med en global marknadsekonomi så innebär ett sådant 'förhållande' att då en 'störning' inträffar som påverkar marknaden någonstans - i detta fall i Wuhan Kina - så medför denna 'störning' en spridningseffekt på hela den globala marknaden. Vilket är det som nu sker.

Skulle vi däremot leva i en marknadsekonomi med lokalt uppbyggd marknadsstruktur då kan inte en 'störning' på andra sidan jorden påverka vår lokala marknadsekonomi, på det sätt som nu sker. Dessa två skiljaktigheter mellan global och lokal marknadsekonomi är viktig att förstå. Vilket också bevisar den globala marknadsekonomins omöjlighet att fungera både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

 

Den rådande globala marknadsekonomins ständigt primära nödvändighet av ekonomisk tillväxt blir, som vi bör kunna se, en tilltagande 'hämsko' nu och framöver. Och krisen som nu utspelas bevisar alltså systemets 'sårbarhet'. Ett marknadsekonomiskt system måste därför byggas utifrån förvissningen om att det är hållbart även i tider när virusattacker slår till. Denna lärdom kan vi dra av rådande strukturella förhållande, när den ställs inför en virusepidemi Vilket innebär att en samhällsstruktur inte kan ha ekonomisk tillväxt som primär nödvändighet.

För att kunna uppnå denna vision - hållbarhet - så krävs det som första grundläggande åtgärd att kapitalägandet i marknadsekonomin förändras från privatägande till samhällsägande. Denna förändring är helt avgörande i processen att komma ifrån det rådande primära behovet av ekonomisk tillväxt.

 

Går det då att dra några slutsatser om hur vår rådande marknadsekonomi kommer att utvecklas framöver, med tanke på den djupgående kris som nu råder?

Rent strukturellt så kommer ingenting att förändras inom den närmaste framtiden. Marknaden är helt inställd på att kunna fortsätta fungera som den gjorde före krisen och den etablerade politiken kommer att göra allt för att få ekonomin på 'fötter' igen. Så utifrån denna marknadsekonomiska och politiska målsättning så kan ingen genomgripande förändring ske.

Men det som sker är att den nu rådande krisen kommer att påskynda kapitalismens kollapsande utveckling. Alltså att förutsättningarna för skapandet av ekonomisk tillväxt försvåras alltmer. Och det är ju denna primära drivkraft som är helt nödvändig för systemets fortlevnad. Vi kommer därför framöver att hamna i läget där systemet inte längre förmår skapa tillväxt och det är denna 'punkt' som nu kommer allt närmare.

Denna kris och kommande kriser speglar därför vad som kommer att ske med vår rådande marknadsekonomi.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng