ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för oktober 2021

onsdag 13 oktober

Är ekonomi obegripligt?

 

Nej ekonomi är inte obegripligt. Men ekonomin idag försöker göras, mer eller mindre, obegriplig.

 

Vi måste ha klart för oss att dagens rådande ekonomi primärt går ut på att tjäna pengar. Inför detta faktum så agerar vi alla utifrån denna rådande situation. Det vill säga: 'stor' som 'liten' strävar efter att tjäna pengar. Vi vill - eller rättare sagt måste - kunna få ut så mycket pengar som möjligt för att, bokstavligt talat, klara att leva vidare. Systemet är ju uppbyggt på det viset, nämligen att hela tiden växa. Från den 'lilla' människan till den 'stora' riskkapitalisten så handlar det om att överleva. Man måste få in pengar!

 

Utifrån detta - alltså dagens rådande scenario - så är ekonomiska ageranden lätta att förstå. Alla måste få in pengar och går det inte att få in 'vita' pengar så kanske det går att få in 'svarta'. Utifrån den här agendan så är ekonomin begriplig - att var och en kämpar om en så stor bit som det bara går att få ut av kapitalkakan.

Att en sådan här agenda medför ekonomisk spekulation, med allt vad detta innebär, ingår så att säga i spelets regler. Så också med produktion och konsumtion av allehanda droger, 'vita' som 'svarta'.

 

Likaså medför den rådande marknadsagendan att var och en försöker undvika alla former av samhälleliga pålagor - vilka ju betraktas som personliga utgifter. Nej skatter med flera pålagor försämrar våra möjligheter att tjäna pengar, alltså försöker vi komma runt alla lagar och bestämmelser som hämmar våra pengar att växa.

Ekonomisk brottslighet kommer som en 'naturlig' följd av att strukturen är inriktad på att var och en måste tjäna pengar. Vilket blir förståeligt när systemet är uppbyggt utifrån prioriteringen att det är upp till var och en att kunna ta för sig av kapitalkakan - lagligt som olagligt. Kan detta sluta med att 'vit' och 'svart' ekonomi mer och mer sammanfaller? Kommer desperationen efter pengar att leda till en 'grå' marknad? Är vi inte redan där?

Har man för 'lite' pengar så lånar man och man lånar av finansmarknaden - 'vit' som 'svart' - som i sin tur tar lån på denna,sin egen, marknad.

 

Mer och mer pengar kommer ut på marknaden, den växer. Är detta begripligt? Systemet måste alltså växa, i annat fall så kollapsar det. Vilket betyder att det till slut inte går att överleva - med början hos fattiga, våldsutsatta samhällen - inom vårt rådande systems strukturella uppbyggnad. Observera här att ständig ekonomisk tillväxt är ju en både fysisk och matematisk omöjlighet.

Ekonomin blir begriplig utifrån dessa fakta, det vill säga: allt som utspelas inom vårt ekonomiska system kräver tillväxt. Motsägesfullt alltså, vilket slutar i kollaps!

 

Men måste inte all ekonomisk aktivitet vara lönsam? Jo inom vårt rådande ekonomiska system, kapitalismen, så måste marknadsaffärer resultera i lönsamhet, totalt sett. Egentligen är detta en förutsättning för en ekonomisk marknad, vilken som helst, - produktens utveckling från 'råmaterial' till färdig vara som ska konsumeras. Men ekonomisk lönsamhet är inte det samma som ständig tillväxt. Kort kan man förklara ekonomisk lönsamhet som att: människan genom produktivitetsutvecklingen producerar mer än hon behöver för sin egen överlevnad.

 

Det är alltså inte här som skon klämmer utan det handlar om det ohållbara i vårt rådande marknadssystem, vilket beror på den odemokratiska beslutsprocessen som gäller i dagens marknad. Besluten tas ju utifrån storleken på det privatägda kapitalet och inte utifrån en demokratisk beslutsprocess, angående de samhälleliga behoven.

Därav så blir det förståeligt att det uppstår global konkurrens om den globala kapitalkakan. Den räcker, som vi vet, inte till alla. Vem/vilka ska äga kapitalet?

Kan vi alltså förstå att dagens ekonomi - ekonomiska system - syftar till att växa så därigenom blir ekonomin begriplig eftersom alla ekonomiska ageranden, i stort sett, förväntas bli kapitalhöjande.

 

Vilka tjänar på detta och vilka blir förlorare? Kan man ana att lösningen på den här ohållbara ekvationen har att göra med kapitalägandet och den vidare fördelningen av detta kapital?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 4 oktober

Psykisk ohälsa

 

Att den psykiska ohälsan ökar är ingen nyhet, men vet vi orsakssammanhangen till den psykiska ohälsan? 'Expertisen' nämner stress, oro, ångest, arv och miljö som sannolika orsaker till ohälsan.

 

Eftersom 'expertisen' nämner dessa faktorer så måste man gå ett steg längre. Det finns ju en 'djupare' orsak till de här utpekade faktorerna, eller hur? Att komma fram till att bland annat stress är en orsak till psykisk ohälsa bäddar ju för att psykvården, så att säga, lägger ansvaret på att personerna ifråga måste ändra sin egen 'livsföring' för att kunna uppleva en bättre livskvalitet.  Fokus ska alltså läggas på individens levnadsförändring, enligt 'expertisen'. Men detta ytliga sätt att analysera den psykiska ohälsans orsakssamband har tydliga brister.

 

Den grundläggande bristen består i att analysen saknar studier av vår samhälleliga strukturs uppbyggnad och vad denna uppbyggnad gör med det psykiska tillståndet. Vilket medför att rådande samhällsstruktur inte ifrågasätts överhuvud taget.

Detta kan vi tolka som att våra samhällen ska ha den strukturella uppbyggnad som vi nu lever i och därmed kan det aldrig bli frågan om att ifrågasätta rådande strukturella orsaker, enligt 'expertisen'. Alltså läggs fokuset på individen för att få bukt med den psykiska ohälsan, inte den strukturella samhälleliga uppbyggnaden.

 

Jag menar att fokuset måste läggas på samhällenas strukturella uppbyggnad. Att det är just denna 'faktor' som är grundorsaken till att den psykiska ohälsan tilltar i omfattning.

En destruktiv samhällsstruktur kan omöjligen skapa god livskvalitet för sina invånare - blir ju då den logiska förklaringen - eftersom den ju är orsaken till att människor lider av psykisk ohälsa!

 

Vad innebär då det här inför framtiden? Jo det innebär att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta tillta i omfattning.

Så länge 'expertisen' tillsammans med etablissemanget vägrar att inse sambandet mellan vår destruktiva samhällsstruktur och ökande psykisk ohälsa så kan heller inte någon förbättring av ohälsan ske.

Alltså först av allt så måste vi inse sambandet och därefter kan arbetet påbörjas att ta itu med de verkliga orsakssambanden! Som vi vet så kommer inte detta att ske - alltså att eliten inser sambandet. 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng