ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för november 2021

måndag 15 november

'Rätt och fel!'

 

Går det att tänka logiskt i våra ologiska samhällen? Eller kanske frågan ska ställas så här: går det att tänka 'rätt' i våra ojämlika samhällen?

Vad är då 'rätt' i det här sammanhanget? Jo det går faktiskt att definiera 'rätt', tro det eller ej!

 

När jag påstår att alla människor ska ha lika värde är då detta påstående rätt eller fel? Rätt naturligtvis! När jag efter detta sedan påstår att alla samhällen ska värderas lika så måste ju detta vara rätt eftersom förra frågan besvarades med ordet rätt - samhälle är ju lika med en grupp av människor. Efter detta påstår jag att rätt, i detta sammanhang, måste betyda att alla människor och samhällen ska värderas som jämlika. Alltså ska det vara rätt tänkt att göra dessa påståenden. Att sedan,som vi vet, människor liksom samhällen behandlas ojämlikt betyder ju att det finns strukturella fel. Vad annars?

Det rätta tänkandet får stå tillbaka för det felaktiga! På annat sätt kan man inte tolka dagens samhälleliga och mänskliga förhållanden i betraktandet av verkligheten vi lever i. Jag vill alltså påstå att de flesta av oss kan definiera vad som är rätt respektive fel, av mina ovanstående påståenden. Men likväl så fungerar vi och våra samhällen fel, är inte detta faktum knepigt? Jo det kan tyckas så, men när vi fördjupar oss i saken så bör vi kunna förstå varför detta ologiska förhållande är möjligt.

 

Svaret måste bli: vi är tvungna att anpassa oss till det liv som erbjuds. Felaktiga samhällen är byggda utifrån en felaktig struktur! Detta är det logiska konstaterandet som vi har att förhålla oss till. Det säger sig självt att när det nu ser ut som det gör då kan inte rätta och riktiga beslut fattas, eller hur? Resultaten av felen i våra samhälleliga bygganden återspeglas i det vardagliga livet som vi lever. Och de beslut som tas av den ekonomiska- och politiska eliten blir alltså felande.

 

Med andra ord så betyder detta att exempelvis klimattoppmöten saknar möjligheten att fatta rätta beslut för våra samhällen eftersom den byggda strukturen är felaktig. Samma sak gäller i alla grundläggande samhällsfrågor - det är de ekonomiska beslutsfattarna i vår kapitalistiska ekonomi som alltid tar det sista avgörande beslutet.

 

'Är grunden felaktig så kan omöjligen påbyggnaden bli riktig!' Att tänka rätt går inte att omsätta i praktiskt handlande i en samhällsstruktur som är felaktigt uppbyggd!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

onsdag 3 november

Klimattoppmötet

 

I skrivande stund har nu klimattoppmötet i Glasgow kommit igång. Det alla frågar sig är: vad blir resultatet av detta möte?

Först av allt så ska vi komma ihåg maktförhållandet som gäller i våra samhällen, nämligen att de politiska besluten är underordnade beslutsprocesserna som sker i vårt ekonomiska system, alltså vår kapitalistiska marknadsekonomi. Detta maktförhållande är helt avgörande för vad som kan åstadkommas i den klimatkris som nu tilltar. Så utifrån detta faktiska förhållande har vi att bedöma resultaten av klimattoppmötet.

 

Inledningsvis noterar vi att världens toppolitiker har enats om att temperaturhöjningen alltså 1,5 graders målet från Parisavtalet ligger fast och att skogsskövlingen måste upphöra.

Naturligtvis är dessa 'beslut' helt riktiga - vem skulle inte skriva under dessa 'beslut' - men kom ihåg att de politiska 'besluten' saknar verkliga mandat att kunna genomföras. De politiska 'besluten' är vad de är, nämligen enbart önskningar - inte bindande - utan möjligheter att kunna förverkligas. Spel för galleriet, med andra ord!

Hur annars kan världens toppolitiker uttrycka sig? Att spela för galleriet är det enda dom kan göra!

 

Att en del länders politiker nu också uttrycker önskan om att göra sig av med kolberoendet är likaså en önskan, ingenting som är behäftat och avtalat med ett måste. Således kommer allting att rulla på som det tidigare har gjort.

 

När vi talar om klimattoppmöten då måste vi hålla i minnet att vi lever med ett ekonomiskt system som hela tiden kräver tillväxt. Att vi kan önska oss klimatneutrala utsläpp inom ett antal år tillhör, så att säga, den gängse normen idag. Men åter igen dessa önskningar går inte ihop med systemets prioriteringar och detta måste vi ta till oss.

Den rådande marknadsekonomin är en ekonomi som lever med konkurrens och eftersom det är så då måste alla former av utgifter begränsas och dit hör självfallet så kallade klimatanpassningar. Detta måste vi förstå!

 

Som alla andra klimattoppmöten så leder inte heller detta möte till något positivt, vilket vi ju visste redan före mötet, eller hur? Och framtidens möten kommer inte heller de till att leda någon vart. Vad politikerna inte själva tycks förstå det är att dom saknar mandatet att förändra den rådande klimatutvecklingen.

 

För att kunna åstadkomma grundläggande förändringar så måste vårt rådande ekonomiska system förändras diametralt, vilket vi nu har påpekat gång efter gång. Alltså återigen: den rådande politiken är underställd vårt ekonomiska system och så länge det förhåller sig så kan ingen förändring åstadkommas! Tydligen är detta faktum omöjligt att förstå!

 

Toppmötet är precis slut - den 13 november - och som vi visste sedan tidigare så är slutdokumentet på inga sätt juridiskt bindande. Vem hade trott något annat? Således har ingenting grundläggande kunnat förändras och inte heller det hade vi förväntat oss. Åter igen: den rådande politiken förhåller sig till - förvaltar - vårt rådande ekonomiska system av den enkla orsaken att dagens maktpolitik saknar just makten att förändra! I takt med detta faktum så förvärras klimatkrisen på ett mycket märkbart sätt!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng