ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för mars 2021

lördag 20 mars

'Delikata' problem!

 

Vårt ekonomiska systems struktur måste förändras, men hur? Ja detta är frågan som alltfler ställer sig, med rätta. 

 

Vi tänker oss ett samhälle, vilket som helst. Hur ska det inarbetade kapitalet - pengarna - fördelas i samhället?

Pengarna ska naturligtvis fördelas lika och därmed rättvist! Hur ska då detta kunna genomföras i praktiken med tanke på hur det fungerar i dagens samhällen? I denna fråga så uppstår självfallet en annan fråga, som måste besvaras: vad är orsaken till att pengarna inte delas lika i dagens samhällen? Det självklara svaret blir: detta är en omöjlighet eftersom samhället är uppbyggt utifrån en orättvis och ojämlik struktur.

 

Hur ska vi dessutom se på det 'ärvda' kapitalet?

På grund av vårt systems destruktiva struktur så 'ärver' vi naturligtvis generationers orättvisa kapitalfördelning.

Hur 'återställer' man denna snedvridna kapitalfördelning? För ska vi sträva efter ett rättvist samhälle då kan vi väl omöjligen ha kvar ett orättvist kapitalägande? Eller vad säger ni?

Vårt tänkta samhälle visar sig alltså innehålla individer som har ärvt mer eller mindre ansenliga summor pengar från sina tidigare generationer.

 

Hur tacklar vi den här problematiken då vi försöker bygga en rättvis struktur? Kan samhället helt enkelt genom lagstiftning inkassera dessa ansenliga summor eller är det helt emot all logik och etik att kräva in dessa pengar? Inte ett enkelt problem, eller hur?

Men logiken säger oss att denna ojämlika förmögenhetsfördelning sedan tidigare generationer måste ha tillkommit på grund av ett strukturellt orättvist samhällsbyggande. Vilket för övrigt är bevisat genom historisk forskning. Så sett ur den här historiska tillbakablicken som ju är att betrakta som maktmissbruk både ekonomiskt och socialt så borde ju dessa 'brottsligt' ärvda förmögenheter tillfalla samhället. Men problemet är inte enkelt att lösa.

 

Vi får alltså inte glömma detta faktum: det som tidigare generationers - även då orättvisa och ojämlika - samhällsbygge har ställt till med återspeglar sig självfallet i dagens samhällsbygge. Allt det som har utvecklats orättvist under tusentals år kan inte rättas till omgående och i synnerhet inte i ett samhälle som fortsatt lider av strukturell orättvisa.

'Delikata' problem att lösa!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 13 mars

'Jämviktsprocessen'

 

Vi vet att kapital skapas av mänskligt arbete, ingenting annat. Vi vet likaså att pengar är 'synonymt' med kapitalet. En viss summa pengar motsvarar en viss kapitalmängd. Därför kan vi också säga att en viss summa pengar är lika med en viss mängd arbetstid. Pengar är alltså lika med kapitalet som är lika med arbetstiden. Man kan säga att det råder en slags 'jämvikt' mellan pengar, kapital och arbete.

 

Arbetet är själva grundbulten i den här 'jämviktsprocessen'. Det är i arbetsmomenten som skapandet av kapitalvärden startas och för att underlätta 'förmedlingen' mellan arbete och kapital så uppfanns 'förmedlingsprodukten' pengar. En genialisk lösning!

 

Man kan säga att så här ser det 'ideala' förhållandet i 'jämviktsprocessen' ut. Men vi vet ju att detta förhållande inte råder idag, eller hur? Varför råder då inte detta förhållande idag? Och vad är då orsaken till denna 'ojämvikt'?

'Ojämvikten' kommer sig av att det har skapats mer pengar än vad det mänskliga arbetet har åstadkommit. Det har alltså skapats mer pengar än vad kapitalet är värt. Grundbulten arbetsinsatsen har, med andra ord, satts ur spel. Hur kan detta gå till?

 

Jo det har bland annat skapats pengar av finanssystemet varje gång som vi låntagare lånar pengar. Ju mer vi lånar, ju mer pengar kommer in på marknaden och ju mer skuldsatta blir vi, på bekostnad av ägarna till kapitalet.

Men som sagt, dessa 'nya' pengar är inte inarbetade pengar - pengar som motsvarar en specifik arbetsinsats för ett kapitalvärde - utan dessa 'nya' pengar blir naturligtvis 'konstlade' pengar. Vi kan också benämna dessa pengar för spekulationspengar.

Pengar - både lånepengar och inarbetade/reala pengar - investeras dessutom allt mindre i produktiv verksamhet till förmån för rent spekulativa investeringar. De investeras i värdepapper och det vi benämner tillgångsvärden - fastigheter och konst med mera.

 

Att pengarna investeras i spekulativa syften beror självfallet på att förräntningen anses vara högre i spekulation än i produktion. Man kan säga att vårt ekonomiska system utvecklas mer åt 'spel och dobbel', med allt vad detta innebär, än åt investeringar i den reala ekonomin.

 

Så svaret på frågan angående 'jämviktsprocessen' blir: vårt rådande ekonomiska system kräver tillväxt för att kunna leva vidare därför så skapas det pengar, utan att det finns 'täckning' för det. Egentligen helt i linje med kapitalismens 'normativa' utveckling!

 

 

 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 1 mars

Ekonomin i pandemin

 

Hur ska ekonomin skötas för att våra samhällen ska undvika skador, som pandemin orsakar? Ja egentligen kan frågan ställas: hur ska ett ekonomiskt system se ut som är till mest nytta för våra samhällen, oavsett om det råder en pandemi eller inte?

 

"Företagare hårt pressade när stödpengarna dröjer." Förstasidesrubriken i en morgontidning! 

 

Såväl företagare som privata individer får stora svårigheter att klara sin ekonomi i dessa pandemitider. Man kan säga att i princip hela samhällen tar skada av alla de 'nedstängningar' som måste göras. Men hur ska då pandemikrisen hanteras utifrån det rent ekonomiska?

Såväl företagare som privatpersoner går i många fall på knäna när ekonomin raseras. Men behöver det då se ut på detta sätt - att företag och privatpersoner konkursar? Nej inte alls! Det handlar om hur vårt ekonomiska system är uppbyggt.

 

Hade vi ett ekonomiskt system som kunde fördela det inarbetade kapitalet på ett rättvist sätt så skulle ingen i samhället drabbas negativt. Även om företagandet i utsatta näringar, på grund av pandemin, inte kan drivas vidare så kommer inte privatpersoner, i dessa näringar, att drabbas därför att alla i samhället har en gemensam 'pott' att dela på. Ingen drabbas hårdare än någon annan och ingen kan heller leva ett 'lyxigare' liv än någon annan. Förstår vi hur detta ska kunna gå till?

 

Det har att göra med den demokratiska beslutsprocessen i det ekonomiska systemet - förväxlas inte med vårt politiska system. Vilket betyder, som ni förstår, att dagens ekonomiska system saknar en demokratisk beslutsprocess. Alltså är det inte möjligt idag att fatta demokratiska beslut i vårt rådande ekonomiska system. Det är denna 'demokratibrist' som är huvudorsaken till att utsatta företag och privatpersoner far illa under pandemin.

 

Vårt ekonomiska system, kapitalismen, har det inneboende kravet att ständigt åstadkomma ekonomisk tillväxt. Detta inneboende krav rubbas naturligtvis vid rådande pandemi vilket bland annat yttrar sig i att vissa branscher drabbas hårdare än andra. Konkurser och arbetslöshet blir den direkta följden för många i dessa branscher.

Den rådande politikens primära uppgift blir då, som alltid, att försöka bistå drabbade företag med "stödpengar" - alltså pengar som lånats upp från finanssystemet, plus vanliga skattepengar. Staten i vårt rådande ekonomiska system har så att säga inget annat alternativ än att se till så att kapitalismen kan leva vidare.

Kan vi se att på detta vis så överförs alltmer kapital från det offentliga till det privata? Ojämlikheten tilltar därmed! Förstår vi också att staten med politikens hjälp, i rådande system, saknar möjligheten att agera på ett annat sätt?

 

Hur ska då ett ekonomiskt system se ut - frågan som ställdes överst - så att det gagnar hela samhället på bästa sätt? Ja först och främst så måste systemet vara så strukturellt utformat att det förhindrar ojämlikhet och orättvisa, under alla förhållanden. Det handlar om demokratiskt fattade beslut också inom den ekonomiska sektorn - vilket inte är fallet idag. Vidare så måste det inarbetade kapitalet fördelas ut i samhället på ett rättvist och jämlikt sätt - vilket inte heller är fallet idag.

Systemet med en ekonomisk demokrati - som är utförligt beskrivet i tidigare inlägg - garanterar en jämlik, rättvis och framförallt hållbar ekonomisk utveckling för våra samhällen. På så vis undviks konkurser och arbetslöshet emedan systemet saknar möjligheten att eftersträva ekonomisk tillväxt, baserad på privat kapitalägande innehållande konkurrens.

Som sagt, mer om denna struktur - ekonomisk demokrati -  finns att läsa i tidigare inlägg.

 

Jag upprepar: Företag kan drabbas hårt i kristider, som denna, det är förståeligt men att företagare ska behöva drabbas hårt visar att den rådande strukturella uppbyggnaden är felaktig. Genom en förändring till basinkomster för alla, såväl företagare som anställda, så förhindras därigenom företags- och personliga konkurser samt arbetslöshetens negativa påverkningar. Att en sådan förändring kräver ett diametralt motsatt ekonomiskt system gentemot dagens bör vi kunna se.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng