ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för april 2021

torsdag 22 april

Den offentliga synen

 

Mäns våld mot kvinnor är strukturellt betingat! Samma sak med rasismen, den är också strukturellt betingad!

 

Dessa två påståenden börjar nu bli officiellt accepterade, inte överallt men ett tydligt genombrott för dessa påståenden har skett. Däremot är det långt kvar i officiella kretsar att komma fram till ståndpunkter som att krig och konflikter, överhuvud taget, har sitt ursprung i strukturella orsaker.

Att vår kapitalistiska ekonomi är sprungen ur den här strukturella problematiken är tabu för det officiella att erkänna. Likaså är det tabu att erkänna sambandet mellan klimatproblematiken och kapitalismen.

 

I och med att det är på detta vis så kan heller inte klimatfrågan lösas. Inte heller krig och allvarliga konflikter kan finna en lösning och jag menar att mäns våld mot kvinnor - även om det börjar bli accepterat som ett strukturellt problem - knappast kommer att minska utifrån ett globalt perspektiv.

 

Vi måste komma ihåg att ojämlikheten hela tiden ökar världen över och därmed så ökar även det socioekonomiska problemet med våld och konflikter. Även om vi nu inser att så är fallet så går det inte att förändra denna negativa spiral beroende på att vi lever med ett ekonomiskt system som ju är strukturellt uppbyggt utifrån förutsättningen att kapitalet är något som alla ska konkurrera om. I och med detta faktum så kan inte grundläggande strukturella förändringar åstadkommas, hur mycket vi än önskar att så sker.

 

Vi sitter alltså fast i rävsaxen hur vi än vänder och vrider. Kom också ihåg att politiker saknar den reella makten att förändra vårt rådande ekonomiska system eftersom den verkliga makten innehas av 'våra' ekonomiska makthavare. Att så är fallet för ju med sig att de politiska besluten i grund och botten utformas utifrån vårt ekonomiska systems prioriteringar. Vilket till exempel betyder att offentliga pengar mer och mer tar vägen över till det privata, till kapitalets ägare.

 

I det här sammanhanget får vi heller inte glömma att kapitalismens pågående kris förvärras år efter år vilket kräver ökande behov av 'stödpengar' från det offentliga.

Slutsatsen blir därför: att det offentliga med etablissemanget skulle komma fram till ställningstaganden som att vi lever i strukturellt ohållbara samhällen, inte kommer att inträffa.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

söndag 11 april

Företag och företagare

 

Vad händer om vi alla registrerar oss som egna företagare? Hur skulle detta fungera i vår rådande kapitalistiska ekonomi respektive i en demokratisk ekonomi?

 

Till att börja med så hävdar jag att vi alla är företag, inom oss själva. Vi är företagsamma och innovativa utan att vi för den skull registrerar oss som företag. I praktiken är vi alltså kreativa och skapande människor även om vi inte tar betalt för allt som vi uträttar.

I vår kapitalistiska ekonomi så räknas företag som 'producenter' av kapitalvärden. Alltså värden som kan omvandlas till pengar. Vad som uträttas och skapas vid sidan om dessa pengavärden tillför, så att säga, inget kapital och därför blir detta ointressant i en kapitalistisk ekonomi även om vi är, som sagt, företagsamma och innovativa.

 

Konkurrensen i vår rådande ekonomi skulle naturligtvis tillta än mer om vi alla registrerar oss som egna företagare, vilket skulle medföra att 'jakten' på pengar blev ännu mer livsavgörande eftersom kapitalismen till sin utformning just kräver ekonomisk tillväxt. Att överleva skulle bli mer hänsynslöst, på alla sätt och vis, än vad som sker idag.

Just på grund av de ekonomiska skälen så kommer detta att kräva att du arbetar fler timmar än idag för att kunna få ihop till ditt levebröd. Under sådana villkor kommer våld och brottslighet att bli mer eller mindre normativt i våra samhällen. Eventuella sociala skyddsnät kommer att träda tillbaka eftersom det blir upp till varje företagare att teckna sitt skyddsnät i form av bland annat diverse försäkringar.

 

Varför då registrera sig som egen företagare när det sociala skyddsnätet försämras? Jo därför att du måste få in pengar för din egen överlevnad. Som arbetslös idag och särskilt långtidsarbetslös så kommer de ekonomiska bidragen att försämras drastiskt och utifrån dessa förutsättningar så måste du agera på något sätt. Alltså agerar du som många andra idag: du startar 'eget'. Det du har att konkurrera med är din egen arbetsförmåga, antingen som registrerad företagare eller som oregistrerad företagare.  På något sätt måste du få in pengar, antingen legalt eller illegalt. Det handlar ytterst om att överleva. Så brutal ser verkligheten ut världen över i vår rådande kapitalistiska ekonomi.

 

Skapa en vinst i ditt företagande annars är det ingen mening med att fortsätta. Det är pengarna som räknas, ingenting annat, och hur dessa pengar kommer in är i grunden helt oväsentligt, bara dom kommer in. Så ser förutsättningarna ut om vi alla skulle registrera oss som egna företagare i vår rådande kapitalistiska ekonomi.

 

Hur skulle det då se ut i en demokratisk ekonomi? Eftersom den ekonomiska strukturen ser helt annorlunda ut främst beroende på att allt ekonomiskt överskott går tillbaka till samhället istället för idag där överskottet går tillbaks till privata ägare, som har att förvalta överskottet efter egna intressen, så följer därav att vi inte måste 'jaga' pengarna. Låter denna förklaring komplicerad?

Som jag har redogjort för i tidigare inlägg så kommer den ekonomiska konkurrensen att försvinna mellan oss människor i en demokratisk ekonomi vidare så försvinner det ekonomiska tillväxtkravet och vår nu rådande globala ekonomi kommer att ersättas av lokala ekonomier.

 

Dessa strukturella förändringar medför att företagandet istället kommer att blomstra som aldrig förr. Kreativiteten inom oss alla får nu möjligheter att förverkligas vilket kommer att synas bland annat genom att vi alla kan utveckla våra färdigheter, med hjälp av det egna företagandet.

 

Även i en demokratisk ekonomi så kommer naturligtvis företag att upphöra med sin verksamhet av en eller annan orsak som till exempel att företagandet uppvisar återkommande underskott. I längden går det ju inte att bedriva företagande som hela tiden går med underskott. Men skillnaden mellan kapitalism och demokratisk ekonomi i det här fallet - när det gäller kapitalunderskott - blir att samhället tar det fulla ansvaret istället för att ansvaret läggs på företagaren.

Som det fungerar idag så bokstavligen tvingas företagare att arbeta långt mycket mer än 'normalt' för att få sitt företag att kunna gå runt. Så kan det inte se ut i en demokratisk ekonomi - på grund av en helt annorlunda strukturell uppbyggnad - men så ser det ut i en kapitalistisk ekonomi, har vi ju lärt oss. Konkurrera för att överleva!

 

Har vi fått svar på de inledande frågorna? Ja om vi alla registrerar oss som företagare i vår rådande kapitalistiska ekonomi så skulle detta innebära en förödande konkurrens mellan oss alla vilket skulle resultera i att de flesta av oss skulle gå i konkurs och dessutom stå utan någon form av socialt skyddsnät. Den totala motsatsen skulle bli fallet i en demokratisk ekonomi. Alltså skulle vi alla ha ett socialt skyddsnät eftersom den samlade arbetsinsatsen av allas företagande i slutändan kommer samhället till del och förvaltas därefter på ett demokratiskt sätt.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

lördag 3 april

"Självklarheten"

 

- "Så länge allt fungerar är det väl okej?"

- "Vad är det som fungerar anser du?"

- "Jag menar att så länge vårt samhälle ser ut som det gör. Vi går till våra jobb; våra barn går på 

   skolan; vi svälter inte; vi har ett hyfsat jämställt och jämlikt samhälle jämfört med många andra 

   samhällen; vår demokrati fungerar väl helt okej."

 

Fungerar vårt samhälle? Det beror väl på vad man menar med fungerar? Fungerar andras samhällen? Nej allas våra samhällen fungerar inte.

Vilka visioner har vi om hur samhällen ska fungera? Alla har vi väl visioner om hur perfekta våra samhällen ska se ut. Är det kanske för mycket begärt att ha dessa våra visioner?

Kan du se något i det rådande strukturella bygget som motsvarar dina visioner om hur våra samhällen bör se ut? Och då menar jag att vi ska betrakta våra samhällen i ett globalt sammanhang. Vi ska alltså inte betrakta våra samhällen utifrån enskilda länders 'horisont'.

 

Det som vi tar som självklart visar sig vid en analys inte alls kunna uppfylla våra visioner, istället är bygget helt förödande i längden för oss. Det självklara har blivit det mer ojämlika; det mer brottsliga; det mer förnedrande; det mer våldsamma; det mer ohållbara. Vårt självklara liv har gått från ett  stabilt liv till ett mer instabilt. Är detta fungerande?

Det är inte bara ditt och mitt liv som ska granskas och sättas betyg på utan det är allas våra liv som ska granskas. Det är allas våra liv som det ska sättas betyg på.

 

Kan man säga att våra samhällen är fungerande efter en sådan granskning? Inte behöver jag väl gå in på specifika exempel för att göra mig förstådd? Nej vi är väl fullt medvetna om vad som händer och sker i våra samhällen, eller hur? Från individnivå till samhällen i stort, så ser vi väl hur det fungerar? Är det en lovande utveckling vi kan se framför oss? Du får själv svara på den frågan.

 

Kan vi istället benämna att vi lever våra liv i en lögn? Jag menar att det fungerande är en lögn. En lögn som är presenterad för oss som normativt fungerande. Och den lögnen har vi gått på, var och en av oss. Lögnen presenteras redan när vi föds och den är så fiffigt manipulerad att vi tar den till oss som en självklarhet. Det smidiga med lögnen det är att ingen behöver presentera den för oss utan den serveras som en strukturell självklarhet. Den bara finns där, den presenterar sig själv. 

 

Hur länge till ska vi då leva i den här lögnen? Så länge som strukturen klarar av lögnen. Så länge som strukturen fungerar tills den kollapsar. Eller med andra ord: strukturen är lögnen personifierad vilket betyder att den inte fungerar.

Ja vi måste ställa in oss på detta scenario för ingenting pekar på att det går att förändra strukturen så att den kommer på fötter, som man säger. Den kommer helt enkelt att braka ihop på grund av sin egen tyngd. Och detta bör vi alltså betrakta som en förutsättning, för att få till en förändring. Vilket vi väl alla vill? En förändring alltså!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng