ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för maj 2021

torsdag 20 maj

Palestinafrågan

 

Går det att förstå konflikten mellan palestinier och israeler?

 

Denna djupa konflikt kräver att vi går till roten med de strukturella orsaker som ligger till grund för denna till synes olösliga konflikt. Ska vi försöka förstå denna synbart olösliga konflikt så måste vi ställa grundläggande frågor hela tiden.

 

Vi vet att stater historiskt sett bildas utifrån maktkamper där dels det finns en maktkamp mellan stater och dels inom stater. Ur dessa maktkamper formas stater.

Man måste då fråga sig: måste det bildas stater och måste det utspelas maktkamper? Nej stater måste inte bildas men de bildas på grund av att den strukturella ordningen - som bygger på maktkamper - ser ut som den gör. Och hur ser den då ut?

Den var och är uppbyggd på det viset att de som innehar den ekonomiska makten sätter de strukturella ramarna för hur samhället ska byggas. I detta ramverk så formas bland annat det grundläggande maktskyddet för den ekonomiska eliten, nämligen våldsapparaten, som ju är till för att bevara den rådande maktstrukturen. Man kan alltså säga att det redan har gått fel från första början - sedan tusentals år. Strukturens jämlikhet och rättvisa har satts åt sidan i och med att samhällets maktelit formar den samhälleliga ordningen utifrån den egna egoistiska prioriteringen.

Maktkamper i sig är alltså ett bevis på att strukturen antar en ojämlik uppbyggnad som i sin tur framkallar konflikter, olösliga sådana. I korthet kan man förklara uppkomsten av stater på detta vis.

 

Skadan har, som vi då förstår, redan uppkommit sedan mycket lång tid tillbaka. Och detta får vi bekräftat genom grundliga historiska analyser av hur våra samhällen såg ut på den tiden. När nu denna strukturella ojämlikhet och orättvisa etablerar sig som, man kan tycka, en samhällelig normalitet - vilket ju är fallet i vår tid - så leder detta till återkommande konflikter samhällen emellan och dels inom samhällen. Vilket även det betraktas som en slags normdrivande utveckling.

Våld mellan stater och våld inom stater ses som någonting som vi måste få leva med, alltså normativt. Men i själva verket så är denna normativitet ett tecken på att strukturen är ojämlik och därmed olöslig - alltså olöslig i en ojämlik struktur.

 

Utifrån denna strukturella ojämlikhet så sticker konflikten mellan palestinier och israeler ut på ett speciellt vis. Hur då?

Staten Israel utropades som en självständig stat 'inne' i palestinska samhällen - en slags ockupation som också har utvidgats. Vilket betyder att en helt främmande kultur och religion gjordes till, man kan säga, officiell samhällsform i ett samhälle som präglades av en helt annan samhällsform - kulturellt och religiöst.

 

När starkt patriarkala samhällen byggs upp sida vid sida, som dessutom innehåller starkt åtskilda kulturella och religiösa former, så bäddar detta för konflikter. Att tro att det går att etablera ett samhälle 'inne' i ett annat samhälle med dessa väsensskilda normer är dömt att misslyckas. Detta misslyckande har visat sig gång på gång i och med att krigshandlingar utspelar sig hela tiden med jämna mellanrum. Denna konflikt kommer aldrig att kunna lösas under rådande strukturella former.

 

I det här sammanhanget måste vi fråga oss: Vad är kultur och vad är religion? Speglar kulturen och religionen den strukturella ordningen som råder? Är detta fallet så förstärker kulturen och religionen den ojämlika samhällsstrukturen. Kan det vara på det viset här, mellan palestinier och israeler?

 

Vad som krävs för en lösning det är att jämlikhet och rättvisa upprättas, där statsgränser rivs ned och där kulturella och religiösa ideer får ge vika. Ideer som är starkt patriarkala vilket inbjuder till konflikter när dessa maktideer konfronteras.

Som vi också vet så är jämlikhet och rättvisa dessutom omöjligt att genomföra i ett ekonomiskt system som bygger på att privatägd ekonomisk makt är lika med samhällelig makt. Med andra ord så kan en lösning inte uppnås under rådande ekonomiska förhållanden.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 11 maj

"Ödessymfonin"

 

"Det är fullt möjligt att bli mångmiljonär, ja miljardär. Visst är det väl värt att sträva till? I dessa tider när räntan är noll så är det inte mycket som slår investeringar i värdepapper och fastigheter. Våga investera, chansa lite, du kan ju bli rik på kuppen! Ta lån, det här kan bli din stora möjlighet här i livet!

 

Att Börsen står på rekordnivåer får inte avskräcka dig, handla nu medans tid är, för den här möjligheten kanske aldrig återkommer. Spekulera med allt du äger! Livet är en happening, lev nu och våga vinna!

 

Någon förlorar när någon vinner, men varför ska vi bry oss om det? Var och en får väl sköta sitt, vi lever ju fria liv, den som går under går under helt enligt spelets regler. Ta dina stimulansia och må väl, i morgon är en ny dag med nya möjligheter. Har du inga pengar att investera? Du har väl någon krona över till shopping?

 

Handla och känn hur lyckan kommer och som en bonus hjälper du till med att höja BNP:n. Marknaden måste ju rulla, det skapas jobb vilket ger dig möjlighet att göra karriär. Med karriär följer högre lön och allt annat, som du känner till. Kavla upp skjortärmarna och gör dig klar för strid. Se konkurrensen som en möjlighet där du själv tar initiativet i allt du företar dig. Konkurrera ut de svagare och gör dig själv till en vinnare på marknaden.

 

Varför bry sig? Låt dom skjuta ihjäl varann! Gängkrig på hemmaplan och riktiga krig på bortaplan, död och förintelse ett fruktansvärt kaos, men vad kan du göra åt det? Varför bry sig? Börsen går ju bra, vad mer kan man begära? Pengarna trillar in och då får det väl bombas och skjutas så mycket det går, huvudsaken att det inte drabbar mig.

 

Nej du får inte komma hit! Vad ska du här och göra, vi har nog med bekymmer som vi har det. Vi skickar hem dig så fort du visar dig. Att dom skjuter ner dig är inte vårt problem. Nej du är inte välkommen. Och för övrigt så har du väl inga pengar heller, vem har du tänkt dig ska bekosta ditt uppehälle? Här jobbar vi för att tjäna pengar och dom som inte jobbar, ja vad gör vi med dom?

 

Klart att vi måste investera i fler vapen och naturligtvis i de mest toppmoderna - kliniska vapen som kan avfyras från skrivbordet och nå till andra sidan klotet. Vi måste hänga med i kapprustningen om vi ska ha en chans att överleva. Störst och starkast vinner har vi ju lärt oss. Det gäller i såväl krig som på marknaden - konkurrensen ni vet. Sträva uppåt se till så att systemets ekonomi växer. Att dom svaga dukar under får vi leva med.

 

Allt du ser framför mig och runt omkring, så långt ögat ser, äger jag. Kan du fatta det? Det är knappt jag fattar det själv. Men i alla fall, här är det jag som bestämmer vilket innebär att du inte har någon rätt att vistas här utan mitt godkännande. Förstår du? Försvinn härifrån det här äger jag!"

 

Är det så här det fungerar världen över ?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 3 maj

Effektivisera!

 

Varför effektivisera?

Jag håller med om att teknikutveckling bör leda till arbetsprocesser som främjar oss alla från producent till konsument, i vardagen. Om det nu är detta vi menar med effektivisering? Leder istället en så kallad effektivisering till ökad stress och sämre kvalitet då försämras ju livskvaliten för oss alla och därmed också för vårt samhälle. Är det detta som nu sker inom 'välfärden', alltså ökad stress och därmed sämre kvalitet? Javisst är det så och i synnerhet inom det vi just benämner, 'välfärden'.

 

"Välfärden är ju numera konkurrensutsatt", som en politiker mycket riktigt uttryckte sig.

Att agera på 'välfärdsmarknaden' handlar alltså ytterst om pengar. 'Välfärdsmarknaden' blir därmed en mycket lukrativ marknad främst beroende på att investerare kan räkna med säkra pengar i och med att det offentliga står som dels betalare och dels konsument - man står alltså för 'fiolerna'.

 

Skattepengar överförs i allt större omfattning från det offentliga till det privata. Så att effektivisera betyder i dagens samhälle ingenting annat än minimering av utgifter samt maximering av inkomster. Som politikern sa: "välfärden är ju numera konkurrensutsatt"!

Eftersom 'välfärden' lyder under denna strukturella norm då är det inte svårt att förstå att övriga samhället har en liknande strukturell uppbyggnad. Vi måste därmed inse att systemet kräver effektivisering, konkurrensutsättning, i annat fall kollapsar det. Ekonomisk konkurrens kan inte fungera på annat vis - den enes bröd den andres död. Det är så det ser ut och det är så det måste fortsätta se ut så länge som vi lever i en kapitalistisk ekonomi.

 

'Välfärden' och egentligen all offentlig verksamhet måste nu bokstavligt talat öppna upp för marknadens villkor - vilket den ju också har gjort. Så när vi dagligen hör krav och kommentarer om en effektivare sjukvård så betyder detta: dra ner på alla former av personalutgifter, med allt vad detta innebär.

Men åter igen: kom ihåg att den här utvecklingen, som vi nu ser, är förväntad och är helt i linje med kapitalismens inneboende krav. Att den här utvecklingen sedan leder till en ökande socioekonomisk ojämlikhet är ju inte kapitalismens problem. Eller?

 

"Effektivare välfärd kräver konkurrens!" Dagens normgivande handlingssätt!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng