ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juni 2021

söndag 13 juni

Har ni svaren?

 

Förstår vi kapitalismen? Uppenbarligen inte, för skulle vi förstå den så hade vi agerat annorlunda. Vad är det vi då inte förstår? Vi inser inte att det finns ett alternativ till kapitalismen. Vi ställer frågorna:

Hur skulle det se ut om vi inte hade vårt rådande ekonomiska system? Hur skulle det se ut om vi inte fritt fick äga kapitalet; om det inte förekom ekonomisk konkurrens med varann; om vi inte hade någon ekonomisk tillväxt; om den globala ekonomin togs bort?

 

Att föreställa sig ett ekonomiskt system helt annorlunda vårt nu rådande låter sig inte göras hur som helst. Det ska mycket till innan vi förmår oss inse att det rådande måste ersättas.

Enligt min mening så kommer den rådande ekonomin att kollapsa innan vi på allvar inser att den måste ersättas av en diametralt annorlunda ekonomi. Men där är vi inte än även om vägen dit kan gå fortare än vi anar. Alltså betraktar vi den rådande ekonomin som självklar och därmed normativ och vi gör det så länge som vi här i västvärlden kan leva våra liv mer 'anständigt' än övriga världen. Man kan säga att det ingår i vårt leverne att vi ska ha det mer 'anständigt' än övriga världen. Det är ju därför det byggs gränser av oss när nu misären tilltar, runt omkring oss. 

 

Kan vi ta till oss att det är kapitalismens ständiga prioritering att växa som är orsaken till att 'välfärden' går på knäna? Vårdens personal säger upp sig på grund av en mängd orsaker som vi så väl känner till; samma problem gäller för skolpersonal och egentligen all offentlig verksamhet. 'Välfärden' drivs alltmer in i rådande marknadsekonomiska prioriteringar. Eller med andra ord: kapitalismens prioriteringar styr nu även besluten som tas i det offentliga.

 

Inser vi att denna utveckling är förutsägbar i vårt rådande ekonomiska system? Förutsägbart blir därför - bland annat på grund av detta - att människor far illa med allt vad detta innebär. Inser vi att denna förutsägbarhet också innebär att klimatproblematiken blir omöjlig att lösa under ett kapitalistiskt system?

Ett ekonomiskt system som prioriterar tillväxt - eller rättare sagt som kräver tillväxt för att kunna överleva - kan inte agera diametralt annorlunda. Förstår vi denna motsättning?

 

Har ni svaren? Löser vi flyktingproblematiken i världen med 'hårdare' gränser? Kommer det gigantiska drogmissbruket att finna en lösning genom skärpta straffregler? Klimatet då - kan denna akuta kris lösas av rådande politiska deklarationer?

Ojämlikhet och ojämställdhet världen över: löser vi detta genom en 'effektivare' skattepolitik, bidrag och subventioner? Ja vad har ni för svar på allt mer tilltagande kriser världen över?

 

Eller det kanske inte är några kriser - det kanske ska se ut så här? Allt detta är ju normativt! Har ni svaren?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 3 juni

Strukturell ojämlikhet

 

En strukturell ojämlikhet är en bekräftelse på att frågan är olöslig under rådande strukturella betingelser! Detta faktum är helt grundläggande i förståelsen av hur våra samhällen fungerar.

 

Förtydligar mig: För att exemplifiera detta faktum så ska vi naturligtvis betrakta våra samhällen ur ett globalt perspektiv - allt annat är fel - inte bara utifrån vårt eget samhälles strukturella uppbyggnad. Således ser vi att den strukturella ojämlikheten mellan könen - som är ett faktum - kommer att bestå. Här behövs inga förtydliganden - betrakta våra samhällen runt om i världen så bör vi förstå denna gigantiska ojämlikhet/ojämställdhet!

 

Vidare att ojämlikheten dels mellan och dels inom våra samhällen är omöjlig att finna en lösning på under rådande strukturella förhållanden. Denna ojämlikhet kommer därför att öka i takt med att vårt ekonomiska system får allt svårare att kunne ge 'återbäring' på investerat kapital. Ojämlikheten mellan samhällen leder till att människor söker sig till mer 'välmående' samhällen och just denna process kommer att öka våldsamt framöver vilket leder till en allt ökande ojämlikhet inom samhällen. Man kan alltså fastslå att ojämlikheten mellan samhällen leder till ökande ojämlikhet inom samhällen.

 

Vår rådande strukturella ordning har genom sina maktambitioner, sedan tusentals år, lett till att mängder av samhällen världen över har undertryckts och därigenom tvingats att agera under slavliknande förhållanden gentemot en ockuperande maktapparat. En sådan strukturell ojämlikhet kan inte lösas, ens idag, även om den ockuperande maktapparaten formellt är borta, vilket beror på att den ojämlika strukturen präglar alla våra samhällen såväl de ockuperande som de ockuperade - maktambitioner är således det normativa under dagens rådande förhållanden.

 

Eftersom vi har ett rådande ekonomiskt system som inte är demokratiskt uppbyggt - beslut tas utifrån storleken på kapitalägande - så blir det omöjligt att inom systemets ramverk uppnå ekonomisk jämlikhet. Det säger sig självt att sådan grundläggande strukturell ojämlikhet bekräftar en olöslig samhällelig möjlighet att kunna uppnå rättvisa.

 

Förklara varför en liten klick människor styr marknaden som i sin tur är avgörande för hur våra samhällen utvecklas samtidigt som majoriteten har att förhålla sig till denna strukturella ordning utan möjlighet att förändra den? Normativ strukturell ordning!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng