ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för juli 2021

lördag 10 juli

Uppgång och fall!

 

Systemets uppgång och fall! Kan det jämföras med människans uppgång och fall? Och hur kan vi likna vårt system med tidigare systems uppgång och fall? Vad har vi för liknelser och vilka skiljaktigheter finns?

Så kallade Riken har under historiens lopp 'uppstått' och 'blomstrat' för att sedan förfalla. Vad är grundorsaken till denna genom historien så att säga 'normala' tidscykel? Varför kunde inte Rikens så kallade 'blomstringstid' fortsätta?

 

Frågorna ser vi och vi förstår dom! Svaren har vi även om vi har svårt att formulera oss! Kan det handla om att tänka sig in i frågorna?

Kan etablissemanget tänka sig in i frågorna och sedan formulera svaren? Varför ställer jag frågorna till etablissemanget? Därför att det är ju dom som sitter på svaren och besluten som ska tas. Nej etablissemanget har inget intresse av att tänka sig in i frågorna. Varför skulle dom ha det när dom sitter på besluten? Förstår ni mitt resonemang?

 

Ett system som innefattar en samhällselit, etablissemanget, kan omöjligen sätta sig in i frågeställningen eftersom eliten är en självklar del av systemets struktur.

Att privat äga kapitaltillgångar går egentligen inte att ifrågasätta i och med att denna strukturella ordning är en grundbult i systemet. Javisst kan du och jag ifrågasätta denna ordning men etablissemanget kan inte ifrågasätta. Vi har att förhålla oss till denna rådande ordning och vi alla även etablissemanget är, så att säga, fastnaglade i denna ordning. Det privata kapitalägandet kommer därför att förbli som det är hur mycket vi än argumenterar emot och det är först när systemet kollapsar som grundläggande förändringar får en möjlighet att påbörjas.

 

Systemets uppgång och fall får sin tydligaste stämpel när stater hamnar i fysiska konflikter med varann. Alltså när krig utkämpas mellan och inom stater. Här bevisas tydligt att vårt rådande system - som existerat i tusentals år - var och är uppbyggt fullständigt strukturellt felaktigt.

Krig har som vi vet existerat i tusentals år och krig existerar än idag. Hur kan detta vara möjligt? Borde inte våra samhällen ha lärt sig under tusentals år? Eftersom vi inte har lyckats med detta, att lära oss, så finns ingen annan framkomlighet än att granska själva den grundläggande strukturella uppbyggnaden av våra samhällen. Och som vi nyss nämnde så kan inte den etablerade eliten göra en sådan grundläggande granskning och eftersom dom inte kan det så sker heller ingen förändring av systemet.

 

Dom enda som kan förändra är vi själva men problemet är att vi är så insyltade i systemets strukturella utformning att en förändring ter sig helt omöjlig. Vi lever det liv som systemet har 'lärt' oss leva; vi jagar kapitalet precis så som alla andra gör och gör vi inte det så går vi under. Det är så här livet är och då är det bara att hänga på! Vi vill ju överleva! Andra går under medans vi överlever!

 

De tidigare systemen i historien var i princip liknande system som dagens det vill säga de byggdes utifrån maktprincipen att härska över andra - att kontrollera samhällen för egen vinning. Av detta följer naturligtvis konflikter - våldsamma sådana - där den 'starkaste' överlever. Så såg det ut då och så ser det ut idag. Skillnaden nu för tiden mot förr är den att vi nu står inför ödesfrågor - klimatet och samhällens totala sammanbrott där mänsklighetens liv står på spel.

Vår 'blomstringstid' har nu nått sin kulmen och förbytts till en snabbt nedåtgående kurva som bara blir brantare. Så ser verkligheten ut, tyvärr!

 

Frågan om människans uppgång och fall, som ställdes, hur ser vi på den? Är den synkad till systemets uppgång och fall? Så är det!

Ojämlikheten människor emellan har tusenåriga anor och fortsätter så än idag. Globalt sett så blir det allt svårare för människan att kunna leva ett drägligt liv - med allt vad det innebär - vilket har att göra med systemets uppbyggnad som nu faller från en tidigare uppgång.

 

"Människor med svag konkurrenskraft har svårt att få jobb!"

En officiell bild av vad som gäller! Ett uttalande som säger det mesta om 'samspelet' mellan människan och rådande system, i en fallande verklighet!

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 2 juli

Globala ekonomin

 

Börjar vi inse att den globala ekonomin fungerar destruktivt?

 

När vi gör en historisk tillbakablick på hur våra samhällens ekonomier såg ut för cirka 60 - 70 år sedan så kan vi se att i stort sett allt som vi konsumerade då det producerades också av oss själva. Naturligtvis så var det en kapitalistisk marknadsekonomi då som nu men den avgörande skillnaden i ekonomin var att produktion och konsumtion skedda i det lokala samhället. Kapitalismen hade ännu inte utvecklats globalt utan den växte sig snabbt i det lokala samhället. Att kapitalismen då - för 60 till 70 år sedan - var välutvecklad i det lokala samhället innebar självfallet att den av inneboende strukturella prioriteringar måste växa.

 

En kapitalistisk utveckling kräver tillväxt. Alltså växer den vidare från det lokala till det globala, av dessa kända inneboende prioriteringar. Man kan också säga att den lokala kapitalismen inte klarade av att förbli lokal beroende på att dess strukturella utformning omöjliggör enbart lokal förankring. Den måste utvecklas globalt! Men det är också denna för kapitalismen nödvändiga utveckling som kommer att leda till dess egen kollaps. Jag menar att dessa inneboende krav på ständig tillväxt måste leda till dess egen undergång.

Även om vi alltså föredrar kapitalismen för cirka 60 - 70 år sedan så kan vi inte ha denna dåtida strukturella uppbyggnad av ekonomin. Vi ser ju vad den har lett fram till och dessutom är det praktiskt omöjligt att återgå till denna 'lokala' kapitalism.

 

Vad är det då som vi börjar inse med att den globala ekonomin fungerar destruktivt?

Jo som vi förstår så innebär kapitalistisk ekonomi också konkurrens, den är så att säga ett element i kapitalismens utveckling. I konkurrensens spår så följer utslagning av såväl företag som privatpersoner och även utslagning av samhällen. Denna konkurrens tilltar dessutom med tiden, den blir alltmer brutal. Vilket i sig är helt förenligt med kapitalismens utveckling.

I denna 'mördande' konkurrens så försöker naturligtvis företag, privatpersoner och samhällen att rädda det som räddas kan. Det är i den här turbulensen som vi blir skeptiska mot den globala ekonomin.

Stora globala företag lägger under sig allt som bara går, till priset av att mindre företag och kapitalsvaga samhällen får allt svårare att hävda sig i konkurrensen. Resultatet av denna 'soppa' blir att motsättningarna ökar i snabb takt mellan företag, människor och samhällen. Och vad denna destruktiva spiral leder känner vi väl till, eller hur?

Genom att upprätta handelshinder gentemot konkurrerande samhällen så söker man därigenom begränsa de ekonomiska flödena globalt. Man söker skydda de 'egna' företagen på den globala marknaden. Men eftersom dessa hinder, i praktiken, strider mot den rådande globala ekonomins 'normativa' utveckling så skapar dessa hinder ökande motsättningar. Stater ställs mot stater vilket leder till följdverkningar, där ytterst de fysiska maktmedlen fäller avgörandet.

 

Som vi ser så kan inte vår rådande kapitalistiska ekonomi hantera de motsättningar som uppkommer just beroende på att den är strukturellt uppbyggd efter principen att kapitalet är 'fritt' att äga. Det är denna 'frihet' som leder till globalisering och i sin förlängning till oundviklig kollaps. Kanske vi alltså börjar inse att vår globala ekonomi fungerar destruktivt, men har svårt att förstå hur en lokal ekonomi ska kunna byggas utan en kapitalistisk struktur.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng