ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för augusti 2021

onsdag 18 augusti

'Sakernas' tillstånd

 

En upprepning av 'sakernas' tillstånd är nödvändig.

Klimatrapporter konstaterar att uppvärmningen av jorden går allt snabbare. Konflikter och kriser, av alla de slag världen över, fortsätter i oförminskad takt. 

 

Västvärldens politiska ledare tror sig sitta på svaren hur dessa förestående kollapser ska kunna undvikas. Vilka är då svaren som dom säger sig sitta på?

Nu är det ju så att våra politiska ledare saknar 'mandatet' att ta de avgörande ekonomiska besluten och därmed så blir deras svar enbart önskemål hur de vill att den framtida utvecklingen ska se ut. Alltså svarar de att jordens uppvärmning inte bör överskrida 1,5 graders ökning och vidare att konflikter och kriser bör lösas genom förhandlingar och samtal. Ingenting fel med dessa önskemål i och för sig. Men världen fungerar idag inte på detta vis.

 

Ett ekonomiskt system som hela tiden kräver tillväxt kan inte hanteras på ett annorlunda sätt av den ekonomiska eliten, än vad som nu sker. Och för den delen inte heller av den politiska eliten, som ju har rollen att förvalta vårt ekonomiska system.

Prioriteringen är ju tillväxt och då tas de ekonomiska besluten utifrån detta faktum liksom de politiska, vilket naturligtvis innebär att jordens resurser förbrukas i allt snabbare takt. Och som sagt dessa beslut tas av de stora ekonomiska aktörerna utan att det offentliga kan ingripa. Vi borde förstå att denna ordning saknar alla förutsättningar att kunna lösa klimatkrisen och samhälleliga kriser.

 

I den värld som vi idag lever i så är det ekonomin med dess beslutsfattare som styr! Vilket vi väl alla inser, eller?

En kapitalistisk ekonomi kan omöjligen hantera kapitalets fördelning i våra samhällen. Det ligger så att säga utanför systemets 'intressen', om ni förstår hur jag menar. Alltså tvärt emot logiken, för att åstadkomma jämlika samhällen.

Att önska sig rättvisa och jämlika samhällen gör vi väl alla, inklusive politiker och ekonomiska beslutsfattare, men att önska sig är inte det samma som praktiskt agerande.

 

'Sakernas' tillstånd utvecklas åt motsatt håll gentemot våra önskemål och när det nu de facto ser ut på detta vis då måste vi börja försöka förstå orsaken till det hela. Och när jag menar orsaken då räcker det inte med att säga: "vi måste alla hjälpas åt för att minimera utsläppen".

Sådana uttalanden hörs dagligen från den etablerade eliten vilket visar den totala oförmågan i förståelsen av de grundläggande orsakssambanden till att våra samhällen har hamnat i denna kollapsande utveckling.

 

Eliten menar, på fullt allvar, att lösningarna går att åstadkomma inom rådande strukturella ramverk eftersom dom inte med ett ord nämner vårt kapitalistiska system som en möjlig orsak till det akuta läget.

Det ska bli intressant att se hur länge eliten kan verka i den här bubblan - alltså dagens värld - innan den spricker. Det troliga scenariot blir att eliten över huvud taget aldrig kommer att erkänna att vårt rådande ekonomiska system har det grundläggande ansvaret till dagens kollapsande utveckling, inom alla plan. Detta tragiska faktum gör att vi inte får tid att planera våra liv inför dessa kommande kollapser.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 2 augusti

Etablerad ojämlikhet

 

Varför tillåts strukturell ojämlikhet? Kan det vara så att den strukturella ojämlikheten inte anses som ojämlik, den existerar inte i vårt etablerade sätt att tänka och agera? 

 

"Vi är ju fria människor och därmed så är vi fria att göra som vi vill med det kapital som vi lyckas komma över!" 

Javisst, eftersom det fungerar efter denna princip så är också den strukturella ojämlikheten etablerad. Så ser ju historien ut - alltså vårt etablerade sätt att tänka och agera.

Det du har lärt dig om ekonomi och samhälle handlar om just detta - friheten att äga kapitalvärden och allt som har med dessa värden att göra. Det stannar inte med att äga de mervärden som produktionen skapar utan här handlar ägandet även om skogen, vattnet och marken som vi alla går på. Alla tillgångsvärden är till salu för den som äger kapitalet och som investerar med avsikten på att värdena hela tiden stiger.

 

Vi måste lära oss förstå att strukturell ojämlikhet är en förutsättning för att vårt ekonomiska system ska kunna leva vidare. Strukturell jämlikhet kan inte existera under vårt rådande ekonomiska system. Svårare än så är det inte! Om vi kan ta till oss detta faktum så bör man kunna förstå varför våra samlade samhällen ser ut som dom gör.

Den etablerade makteliten förkunnar i övertygande ordalag att vi lever i demokratiska samhällen där rättvisan inte kan bli mer rättvis än vad den är. För eliten betyder demokrati att vi är fria att agera i samhället inom lagens råmärken - kanske man kan uttrycka sig. Alltså är vi fria att ta för oss av kapitalkakan som växer hela tidan. Är detta demokrati? Ja, enligt det etablerade sättet att tänka och agera.

 

Här är det viktigt att förstå att den privatägda kapitalkakan nu är så stor så att den präglar våra samhällens fortsatta strukturella uppbyggnad. Jag menar att det offentliga saknar i praktiken möjligheten att bygga strukturen - som i många fall anses måste byggas ekologiskt hållbar - eftersom den ekonomiska makten ligger utanför offentlighetens 'ramar'. Alltså kan inte våra offentliga företrädare hävda annat än att kapitalismen med sin strukturella ojämlikhet måste få verka på det sätt som den gör idag. Politiken saknar med andra ord möjligheter att genomföra strukturell jämlikhet. Politiker är underkastade de beslut som fattas i de ekonomiska processerna.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng