ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för september 2021

onsdag 15 september

Ojämlik kapitalfördelning

 

Det handlar om kapitalets fördelning i våra samhällen! Varför sker kapitalfördelningen ojämlikt? Borde inte kapitalet fördelas lika i samhället? Dessa 'enkla' frågor bör kunna besvaras på ett lätt och okomplicerat sätt.

 

Jo självklart ska kapitalet i våra samhällen fördelas jämlikt, allt annat är fullständigt fel. Men som vi ser så fördelas kapitalet inte jämlikt, vilket då är totalt felaktigt, och så har det varit under många generationer bakåt. Allt detta känner vi till men ingenting görs för att få till en jämlik fördelning. Och det går, som vi vet, inte att åstadkomma en förändring under vår rådande kapitalistiska ekonomi. Den rådande ekonomin kräver bokstavligt talat en ojämlik fördelning för att överhuvud taget kunna existera. Jämlika fördelningar är därmed otänkbara under rådande ekonomiska system. Därför sker kapitalfördelningen ojämlikt.

Inför detta faktum så tilltar socio-ekonomiska kriser världen över. Vilket alltså blir den grundläggande effekten av vårt kapitalistiska system!

 

När det gäller klimatkrisen, som ju förvärras hela tiden, så är denna kris intimt sammanbunden med kapitalets fördelning. Hur? Jo vårt rådande ekonomiska system kräver en ständig ekonomisk tillväxt för att kunna leva vidare. Detta inneboende krav står ju då i motsättning till ett hållbart klimat. Ett hållbart klimat klarar inte, som vi ser, att hantera de destruktiva utsläppen av alla de slag som nu sker dagligen. För att den ekologiska balansen ska fungera så måste utsläppen minska omgående och denna minskning är en omöjlighet i ett system som kräver ekonomisk tillväxt.

 

"Det verkar alltså vara en omöjlighet att kunna vända alla kriser som nu bara förvärras!"

Så är det, vi måste se realistiskt på den utveckling som nu sker och så länge vi har ett ekonomiskt system som formas utifrån prioriteringen av privat ökande kapitalägande så kan heller inga grundläggande förändringar åstadkommas. Alltså måste vi förbereda oss på dels en klimatkollaps och en kollaps för vårt kapitalistiska system. Att tro att dessa scenarion kan 'sopas under mattan' kommer bara att förvärra allting. Det enda riktiga är att notera den verklighet som råder och försöka förstå orsakssammanhangen och därifrån söka förändringar.

Ställ frågan: Varför ska avgörande ekonomiska - och därmed samhälleliga - beslut tas utifrån storleken på det privatägda kapitalet?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 3 september

Historieresan

 

Det är en fascinerande historieresa som människan har gjort under de cirka tvåhundratusen år som hon levt. Ungefär för etthundratusen år sedan så gav hon sig ut från Afrika och började befolka resten av världen. Och för cirka tiotusen år tillbaks så tog hon sig upp till norra Europa, i spåren av den krympande inlandsisen. Klimatet var gynnsamt när hon sökte sig norrut och det fanns säkert gott om föda vilket naturligtvis bidrog starkt till att hon kunde etablera sig här.

 

Men det som framför allt fångar mitt intresse i denna historieresa det är hur den ojämlika och ojämställda strukturen kunde etableras världen över. Hur, när och var tog sig denna för människan så destruktiva struktur sin början? Med facit i hand så kan vi se alla krig och allt elände som är orsakade av vår destruktiva samhällsstruktur. Det är nästan som om man skulle tro att historiens förlopp inte skulle kunna formas på ett annat sätt. Att det som har skett och fortfarande sker är det 'normativa' livet för oss alla. Som om det skulle vara förutbestämt. Att samhällslivet inte kan fungera på ett annat sätt än vad som har varit och vad som är. Alltså att ojämlikheten, ojämställdheten och orättvisan ska vara det 'normala' i varje samhälle.

 

"Så har det ju jämt sett ut," säger vi. Det är denna destruktiva strukturella uppbyggnad som jag är så nyfiken på att försöka förstå hur den kunde etablera sig. Jag har heller aldrig sett några 'definitiva' svar på dessa frågor och det går kanske inte att få fram några 'definitiva' svar. Vi får alltså försöka få fram troliga antaganden till varför samhällsstrukturen en gång formade sig på ett sätt som har hållit i sig, ända in i vår tid.

 

Är det inte lite förbryllande att vår destruktiva struktur har etablerat sig i alla världsdelar redan då det inte förekom några kontakter mellan världsdelarna? Hur kunde ojämlikheten och orättvisan existera runt om i världen i en tid när människan var 'isolerad' till sin egen världsdel? Det troliga svaret på denna fråga måste bli: redan då människan utvandrade från Afrika - för hundratusen år sedan - så var den destruktiva strukturen etablerad. Någon annan förklaring har jag svårt för att kunna se.

 

Tänk tanken om historien hade tagit en annan vändning för ett antal tusentals år sedan. Jag menar, antag att våra samhällen hade slagit in på den 'logiska' vägen som då hade inneburit att människan kunde bygga våra samhällen jämlikt och rättvist. Hur hade då världen sett ut? Är det kanske fel att ställa en sådan fråga?

Någon säger: "Det blir hypotetiskt och förvillande - nej vi måste förhålla oss till den verklighet som var." Javisst så är det kanske, men det är onekligen frestande att spekulera i frågeställningen. Världen hade då, som jag ser det, formats på ett helt annat sätt och därför hade vår rådande samhällsstruktur sett helt annorlunda ut.

 

Ingenting i strukturen är ju förutbestämt utan allt formas av oss, eller rättare sagt, de som har format vår rådande struktur tillhörde den samhälleliga eliten alltså den ekonomiska eliten. Demokratiska beslutsprocesser existerade inte alls vilket självklart leder till allvarliga konflikter både mellan samhällen och inom ett samhälle.

 

Tänker så här: borde inte den tidiga människan kunna tänka 'logiskt' - vad som är bäst för den grupp/samhälle som man lever i? Eller tänkte människan utifrån en rent egoistisk synvinkel - vad är bäst för mig?

Eftersom människan är ett flockdjur vilket betyder att hon är starkt beroende av flocken för att kunna överleva så måste ju detta faktum leda till att hon ser till flockens bästa. Och utifrån detta beroende så bör det följa ett 'logiskt' tänkande om vad som är bäst för flocken. Enligt min mening så borde ett sådant tänkande förhindra allvarliga konflikter inom flocken och även mellan flockar.

 

Detta är ju naturligtvis spekulationer. Men ändå, någonstans på vägen så måste den destruktiva strukturen ha tagit sin början och den måste ha tagit sin början före människans utvandring från Afrika. Och nu har den destruktiva strukturen fört oss till den punkt där den ekologiska balansen har satts ur spel.

 

En tanke som återkommer: borde inte människan ha stannat kvar i Afrika och alltså avstått från utvandringen därifrån? Så här i efterhand kan man ju tycka det. Hon är ju inte så att säga fysiskt lämplig att leva i kallare klimat. Visserligen har hon en unik förmåga att anpassa sig efter de förutsättningar som uppstår men när man betraktar vad människan har gått igenom så handlar väldigt mycket om krig och elände. Sjukdomar och misär har varit en ständig följeslagare i tusentals år så när vi analyserar vår historia då börjar man undra om inte människan gjorde ett felaktigt 'val' när hon utvandrade.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng