ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för januari 2022

lördag 15 januari

Diktaturens Ryssland

 

Den 'politiska' diktaturstaten Ryssland försvagas både invändigt och utvändigt och visar därför aggressivitet mot den 'politiska' demokratin i väst. Men observera här att dessa båda maktblock har det gemensamt att det är det odemokratiska ekonomiska systemet som gäller i bägge blocken - därför skriver jag den 'politiska' diktaturstaten och den 'politiska' demokratin.

Konflikterna mellan blocken har ökat markant den senaste tiden och då kan man ju undra varför? 

 

Diktaturstatens försvagning har naturligtvis sin förklaring i att vårt globala ekonomiska system - som alltså vi alla lever under - får det allt svårare att växa inom diktaturstatens gränser, än i övriga världen. De ekonomiska styrkeförhållandena gynnar väst i den ständiga ekonomiska konkurrens som utspelas. När då försvagningen blir alltmer märkbar så reagerar den svagare - diktaturen - med fysisk aggressivitet som utmynnar i krigiska handlingar.

 

Detta mönster är en ständig upprepning av tidigare maktkamper genom historiens förlopp och dessa maktkamper kommer att fortsätta framöver så länge som vi lever i strukturell ojämlikhet. Man kan säga att vi på grund av den här situationen har hamnat i detta rådande läge och att vi därigenom inte har något val: alla måste 'försvara' sig som det så fint heter.

Det 'normala' beteendet för våra samhällen utmynnar därför i att förstärka sina egna våldsapparater så att 'fienden' avskräcks från aggressiva handlingar. Detta destruktiva 'ekorrhjul' går inte att ta sig ur under rådande strukturella uppbyggnad.

Kom ihåg att så här har världen sett ut under årtusenden. Destruktiva maktstrukturer är inget unikt för vår tid utan man kan säga att det är det 'normala' tillståndet för våra samhällen. Krig och elände har präglat vår historia under mycket lång tid och kommer fortsättningsvis att prägla våra samhällen så länge som vi har en ekonomi byggd på ojämlikhet.

 

Som sagt, historien går igen på grund av den destruktiva maktstrukturen som våra samhällen är uppbyggda ifrån. Men detta verkar ingen förstå från den samhälleliga eliten och skulle någon, mot all förmodan, förstå sammanhangen så finns ingen möjlighet att förändra de strukturella sammanhangen. Eliten kan inte förändra sammanhangen, de kan enbart förändras genom bred folklig organisering.

 

När nu det totalitära maktblocket Ryssland blir alltmer isolerat på den globala 'spelplanen', med allt vad detta innebär, så tar Ryssland till det yttersta maktmedel man har, nämligen fysiskt våld, med alla dess olika innehåll. Hur kommer då den fortsatta utvecklingen på just den här krisen att bli? 

 

Som man bäddar får man ligga! Att vi har hamnat i det akuta krigsläge i Europa som nu utspelar sig har sina 'naturliga' orsaker vilket ju är viktigt att vi blir medvetna om. Våra samhällens destruktiva samhällsstrukturer har byggt och bygger sin struktur utifrån några grundläggande fakta: en patriarkal uppbyggnad, med början historiskt sett, som har fört med sig ojämställdhet och ekonomisk ojämlikhet; etniskt förtryck; destruktiv kulturell utformning; 'fantasiprodukten' religioner; uppdelning av mänskligheten i separerade maktgränser. I denna 'röra' av nedbrytande 'byggstrukturer' råder dessutom maktkonkurrens där det svagare maktblocket försöker 'vinna mark' genom fysisk aggression.

Förstår vi att denna 'röra' bryter ner våra samhällen samt orskar ekologisk kollaps? 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 3 januari

"Hur gör vi?"

 

"Hur ska det då se ut?"

Många ställer frågan i och med att den kapitalistiska marknadsekonomin ökar ojämlikheten, globalt sett, år efter år. Samtidigt blir klimatmålen alltmer avlägsna. Hur ska då våra samhällen byggas för att vi måste åstadkomma nödvändiga förändringar? Frågan kommer att ställas allt oftare, i takt med kapitalismens oförmåga att skapa jämlikhet och ekologisk hållbarhet.

"Hur gör vi?"

 

Ja det kan man fråga sig! Vad måste omgående förändras i våra samhällen? Jag skriver 'våra' samhällen av den enkla anledningen att förändringen måste ske globalt, över hela världen, inte enbart lokalt. Alltså vilka absolut grundläggande strukturella samhällsförändringar måste vi börja med?

 

En förändring av det finansiella systemet måste omgående ske - vilket måste ha högsta prioritet. Bankerna kan inte förbli i privatägda händer. Utan våra samhällen - alla medborgare - måste ha gemensamt ägande när det gäller alla former av finansiella transaktioner, såsom utlåning och förvaltning. Därmed så försvinner egenintresset av att tjäna pengar på pengar - alltså räntan.

Räntans funktion är just att tjäna pengar på pengar vilket naturligtvis är synonymt med en kapitalistisk marknadsekonomi.

 

När samhället står som förvaltare av bankväsendet så upphör själva egenintresset - vi alla är ju samhället. Det ska alltså inte gå, varken matematiskt eller moraliskt, att ta pengar från den ene och sedan ge den andre.

Förstår ni vad jag vill komma? En samhällsbank ska stå för utlåning utan räntekrav till låntagaren. Samtidigt ska banken vara förvaltare av allt 'utdelningskapital' - kapital som idag delas ut till privata ägare. Låter detta som dramatiska åtgärder? Helt rätt, detta är dramatiska åtgärder men inte desto mindre så är de helt nödvändiga. En bank måste vara till för alla i samhället, inte gynna ett fåtal! Detta ska vara en självklarhet, eller är ni av en annan åsikt?

 

Eftersom den samhällsägda banken förvaltar 'utdelningskapitalet' så kommer heller inte ett kapitalunderskott att uppstå i samhället. Man kan ställa frågan så här: hur ska pengar tas fram som inte finns? Mer komplicerat än så behöver inte ekonomi vara!

 

Som en direkt följd av denna högst prioriterade förändring - alltså från privatägd bank till samhällsägd - så uppstår med nödvändighet ytterligare förändringar. Att starta och driva företag blir inte ett privat risktagande eftersom risktagandet tas av samhällsbanken. Entreprenörer riskerar inte personliga konkurser vid eventuella bakslag i företagandet.

För övrigt så kommer den nu rådande marknadsekonomin att 'lugna ner sig': globala investeringar kommer att förbytas till mer och mer lokala; skatteparadisen har spelat ut sin roll; spekulationsekonomin med allt vad det innebär upphör att vara intressant; arbetsmiljö och arbetsintensiteten går mot en humanare väg; hela den samhälleliga strukturen blir mer jämlik.

Så kommer utvecklingen att bli då finanssektorn med affärsbankerna i centrum går från privatägt till samhällsägt.

 

Men kommer detta att hända? Nej, inte som det ser ut nu! Förändringen av finanssektorn måste ske globalt - som nämndes tidigare - i annat fall så flyttas det privatägda kapitalet till samhällen som väljer att stå utanför den ovan nämnda nödvändiga förändringen. 

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng