ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för mars 2022

fredag 18 mars

Putins diktatur

 

Hur ska vi tolka Putins barbariska agerande? Han är desperat och enligt min mening bör han nu börja förstå att hans tid rinner ut. Det skulle förvåna om han lyckas sitta kvar vid makten när vi går in i nästa år.

Den isolering som nu drabbar Ryssland inom alla områden kommer att 'kväva' Putin och borde därför medföra att demokratiska öppningar sker i strukturen.

 

I det här ytterst allvarliga läget blir det intressant att följa Kinas ageranden. Denna diktaturstat är ju på många sätt lik den i Ryssland, men med en avgörande skillnad: Kinas kapitalistiska marknadsekonomi är ju en av de världsledande och därmed så är den mycket känslig för vad som händer på den globala ekonomiska marknaden. Skulle Kina gå Putins ärenden så riskerar Kina att tappa investeringsvilligt kapital från väst - ingen vill ju förknippas med en diktatur som stöder folkmord. Alltså kan det bli förödande för Kinas ekonomi om man aktivt ställer sig på Putins sida i kriget.

 

Pengar är makt, som man säger. Och vi måste komma ihåg att detta gäller i synnerhet när vi nu lever i ett kapitalistiskt system. Politiska diktaturer som Kina och Ryssland bygger upp enorma kapitalrikedomar till sin egen elit, såväl den politiska som ekonomiska. För att åstadkomma detta så är den politiska diktaturen ett 'hjälpmedel' och den här sortens diktaturer känner bokstavligt talat inga begränsningar. Maktambitionerna går helt i linje med vad man kan förvänta sig av dessa diktaturer, med tanke på vad som gäller i en kapitalistisk marknadsekonomi.

Men i och med att den kapitalistiska marknadsekonomin är global så medför också detta att då politiska diktaturer tar sig 'friheten' att invadera och förtrycka såväl länder som etniska folk så uppstår möjligheter för politiska demokratier att på många sätt 'straffa' politiska diktaturer.

 

Ekonomiska sanktioner får stort genomslag mot diktaturer som bryter mot vedertagna etiska normer, vilket vi nu ser utspela sig. Alltså måste Putins diktatur stoppas med alla medel i annat fall går vi alla en mycket dyster framtid till mötes. Samma sak gäller för Kinas diktatur. Även här hänger ett överhängande hot över oss alla.

 

Upprepar åter igen: inser vi att den samhälleliga strukturella utformningen världen över är destruktiv

och har varit så under en mycket lång tidsrymd!?

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 1 Permalänk

fredag 4 mars

Ukraina

 

Galningen Putin har invaderat Ukraina! Maktambitionerna visar inga gränser när det gäller diktatorer. Så här går det när galningar i diktaturer får möjligheter att utvidga sin makt.

 

I den destruktiva värld vi nu lever i så måste diktaturer bekämpas på det sätt som de själva tillintetgör allt vad medmänsklighet innebär. Detta måste prioriteras, i annat fall går vi alla under. Så illa ställt är det just nu. Diktaturer tar till allt våld som krävs för att lägga under sig mer makt, inklusive kärnvapen, därför måste bekämpningen av detta dödsvapen ske på liknande sätt. Vi har inget annat val. Det går inte att lägga sig platt inför diktaturer, dom måste bekämpas tills dom faller.

 

Förstår vi nu vilken destruktiv struktur som har utformats sedan tusentals år sedan - då mänskligheten insorterades i separerade statsbildningar? Då bildades statsbildningar utifrån maktambitioner - alltså inte folkliga ambitioner - och nu lever vi med dessa destruktiva statsbildningar.

När statsbildningar byggs upp på ett diktatoriskt sätt så skapas underlag för maktens män att roffa åt sig ännu mera makt - vilket är det som sker nu. I den här destruktiva strukturella röran frodas diktaturer, med allt vad detta innebär. Galningar genomför krigshandlingar helt oprovocerat och sprider död och förintelse omkring sig och allt görs i ambitionen att utöka sin makt. Dessa galningar måste bemötas med vapen i hand. Det handlar ju om att överleva.

 

Vi har nu nått ett läge där det bokstavligen handlar om att kunna överleva och här måste vi alla försvara oss med alla till buds stående medel. Den destruktiva strukturella uppdelningen av världen har lett oss fram till det för mänskligheten klart farligaste scenariot sedan andra världskriget. Så länge vi lever med den här destruktiva uppdelningen av mänskligheten så länge kommer också krig och elände att existera. Detta måste vi lära oss förstå!

 

En destruktiv samhällsstruktur uppstår när kapitalfördelningen i våra samhällen blir orättvist fördelad och ur denna orättvisa skapas samhällen av eliten som på grund av den ojämlika kapitalfördelningen söker utvidga sina maktambitioner. Diktaturstater skaffar sig mer makt genom att förgöra svagare stater. Detta ligger, så att säga, i sakens natur vid agerandet i vår destruktiva 'normalitet'.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 0 Permalänk

 
stäng