ETT FELAKTIGT TÄNKANDE I EN FELAKTIG STRUKTUR

 

Kan vi förstå innebörden av att våra samhällen har fungerat orättvist, det vill säga felaktigt i tusentals år? Är vi medvetna om detta? Jag tvivlar på det.

Om våra samhällen har fungerat felaktigt i tusentals år varför skulle dom fungera rättvist idag? Nej, nej detta är en omöjlighet. Men du och jag tror att livet skall levas precis så som vi lever livet i våra samhällen, just nu. Vi anser att samhällsmaskineriet skall rulla på som det gör idag, detta betraktar vi som normalt och riktigt.

Där har vi fel. Vi skall inte tänka och agera som vi gör idag. Vi lever, som jag benämner det, felaktiga liv. Historien har bevisat för oss att våra samhällen har fungerat högst orättvist och ojämlikt, detta är bevisat. Mycket har förändrats från förr men själva strukturen är den samma. Strukturen idag är den samma som strukturen igår.

 

Detta måste bero på någonting, men vad?

 

 

 

 samhällsstrukturen.se

Jan Opöien

janopoien@hotmail.com

 

Arkiv

» augusti 2022 (1)
» juli 2022 (2)
» juni 2022 (2)
» maj 2022 (2)
» april 2022 (2)
» mars 2022 (2)
» februari 2022 (2)
» januari 2022 (2)
» december 2021 (2)
» november 2021 (2)
» oktober 2021 (2)
» augusti 2021 (2)
» juli 2021 (2)
» juni 2021 (2)
» maj 2021 (3)
» april 2021 (3)
» mars 2021 (3)
» februari 2021 (3)
» januari 2021 (2)
» december 2020 (2)
» november 2020 (2)
» oktober 2020 (3)
» augusti 2020 (2)
» juli 2020 (5)
» juni 2020 (1)
» maj 2020 (1)
» april 2020 (2)
» mars 2020 (3)
» februari 2020 (1)
» januari 2020 (1)
» december 2019 (2)
» november 2019 (2)
» oktober 2019 (2)
» augusti 2019 (2)
» juli 2019 (2)
» juni 2019 (1)
» maj 2019 (4)
» april 2019 (3)
» mars 2019 (3)
» februari 2019 (2)
» januari 2019 (3)
» december 2018 (4)
» november 2018 (7)
» oktober 2018 (2)
» augusti 2018 (3)
» juli 2018 (2)
» juni 2018 (1)
» maj 2018 (1)
» april 2018 (1)
» mars 2018 (2)
» februari 2018 (2)
» januari 2018 (3)
» december 2017 (2)
» november 2017 (2)
» oktober 2017 (3)
» augusti 2017 (2)
» juli 2017 (2)
» juni 2017 (3)
» maj 2017 (2)
» april 2017 (2)
» mars 2017 (3)
» februari 2017 (3)
» januari 2017 (3)
» december 2016 (2)
» november 2016 (2)
» oktober 2016 (1)
» augusti 2016 (1)
» juli 2016 (3)
» juni 2016 (5)
» maj 2016 (3)
» april 2016 (5)
» mars 2016 (5)
» februari 2016 (4)
» januari 2016 (3)
» december 2015 (4)
» november 2015 (5)
» oktober 2015 (4)
» augusti 2015 (4)
» juli 2015 (2)
» juni 2015 (5)
» maj 2015 (4)
» april 2015 (5)
» mars 2015 (3)
» februari 2015 (2)
» januari 2015 (2)
» december 2014 (1)
» november 2014 (1)
» oktober 2014 (1)
» augusti 2014 (21)
» juli 2014 (13)
» juni 2014 (3)
» maj 2014 (4)
» april 2014 (4)
» mars 2014 (5)
» februari 2014 (4)
» januari 2014 (5)
» december 2013 (2)
» november 2013 (3)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (8)
» juli 2013 (1)
» juni 2013 (1)
» maj 2013 (1)
» april 2013 (5)
» mars 2013 (3)
» februari 2013 (8)
» januari 2013 (14)
» december 2012 (13)
» november 2012 (2)
» oktober 2012 (4)
» augusti 2012 (3)
» juli 2012 (3)
» juni 2012 (1)
» maj 2012 (5)
» april 2012 (4)
» mars 2012 (5)
» februari 2012 (1)
» januari 2012 (1)
» december 2011 (1)
» november 2011 (1)
» oktober 2011 (1)
» augusti 2011 (1)
» juli 2011 (1)
» juni 2011 (1)
» maj 2011 (2)
» april 2011 (1)
» mars 2011 (1)
» februari 2011 (2)
» januari 2011 (1)
» december 2010 (1)
» november 2010 (1)
» oktober 2010 (1)
» augusti 2010 (1)
» juli 2010 (1)
» juni 2010 (2)
» maj 2010 (1)
» april 2010 (1)
» mars 2010 (3)
» februari 2010 (2)
» januari 2010 (3)
» december 2009 (1)
» november 2009 (1)
» oktober 2009 (2)
» augusti 2009 (2)
» juli 2009 (1)

Kategorier

visar: arkiv för april 2022

onsdag 13 april

Global eller lokal ekonomi?

 

Ekonomin har globaliserats i snabb takt och då funderar man över vad som är orsaken till detta? Det korta och enkla svaret på frågan handlar naturligtvis om pengar - globaliseringen är ekonomiskt vinstdrivande. Man tjänar på att producera där utgifterna är som lägst och konsumera dessa produkter där man får bäst betalt. Detta är globaliseringens grundorsaker i en kapitalistisk marknadsekonomi.

 

Produktionen sker därför i huvudsak i låglöneländer långt ifrån vårt eget samhälle och för att sedan kunna konsumera dessa produkter så krävs ett gigantiskt transportsystem runt hela jorden.

Som vi förstår så skapas det därigenom ett beroende för det konsumerande samhället att hela kedjan av livsnödvändiga produkter når oss utan större bekymmer. Vad händer då om kedjan av livsnödvändiga produkter inte når oss som beräknat? Eller om krig och konflikter förhindrar produkter att komma fram?

 

Jag tänker på Europas beroende av den ryska gasen och oljan. Vi ser tydligt att den globala ekonomin i längden är ohållbar - den skapar gigantiska störningar för såväl producerande samhällen som konsumerande. Alltså drar vi slutsatsen att den globala ekonomin som ju är synonym med vår kapitalistiska marknadsekonomi inte klarar att skapa välfärd jorden över - för att inte tala om dess oförmåga att bidra till jämlikhet och rättvisa.

 

Som ett ödets nyck så kan vi nu emellertid se hur vår globala ekonomi hjälper till att isolera diktaturens Ryssland. En enad politik från västvärlden försöker nu 'svälta' ut den ryska eliten - som naturligtvis också drabbar befolkningen - så att den inte längre får ekonomiska möjligheter att fortsätta med sitt angreppskrig mot Ukraina. I den rådande globala ekonomiska konkurrensen så kan vi alltså nu se hur diktaturer, som Ryssland, stängs ute från stora delar av marknadsekonomin på grund av invasionen i Ukraina. Vilket är bra! Av detta kan vi dra slutsatsen att diktaturstater, som exempelvis Ryssland och Kina, kommer att isoleras på den globala marknaden och detta på grund av att de bedriver en ytterst inhuman politik. Vilket för med sig att investeringsviljan och överhuvud taget alla affärsuppgörelser minskar från väst - alltså där pengarna finns.

 

Eftersom nu hela världen har att förhålla sig till vår kapitalistiska marknadsekonomi med sin konkurrens så uppstår det för den rådande ekonomin 'motsägesfulla scenariot' att vissa stater - Ryssland - mer eller mindre utesluts från marknaden. Marknaden vill absolut inte förknippas med Ryssland!

Så på kort sikt är självfallet marknadens reaktioner helt riktiga men observera här att det långsiktigt inte finns förutsättningar för en global marknadsekonomi baserad utifrån en kapitalistisk agenda.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 1 Permalänk

söndag 3 april

Krigets orsakssammanhang

 

Hur ska vi förstå det allvarliga läge som vi nu befinner oss i? Jag syftar naturligtvis på Putins krig mot Ukraina. Är detta besinningslösa våld orsakat av en galning och kan vi söka förstå orsakssammanhangen om vi gräver lite djupare i den rådande verkligheten? Kan det finnas rimliga förklaringar till att den här katastrofen nu sker?

 

Ja, jag menar att det går att söka förstå det som händer. Alltså tänker jag åter igen upprepa mig, så som jag gjort så många gånger tidigare. Vi måste söka förstå hur vår rådande samhälleliga struktur har kommit till. Lever vi i en struktur som har blivit och fortfarande är destruktivt uppbyggd eller lever vi i en struktur som bygger jämlikhet och rättvisa? 

 

Vi lever i en struktur som har varit och fortfarande är destruktiv! Detta råder det inga som helst tvivel om, eller vad säger ni? Jag tror kanske att många är av åsikten att vi lever i en struktur som bygger jämlikhet och rättvisa - vilket alltså är felaktigt.

Nej, vi måste förstå att ekonomisk makt som tillhör en minoritet leder till en destruktiv struktur. Det är framför allt denna ekonomiska makt som har byggt strukturen för våra samhällen och fortfarande bygger våra samhällen. Ur denna destruktiva verklighet skapas samhällen som uppträder förtryckande gentemot den egna befolkningen och utomstående  folk i andra samhällen.

 

Varför måste det bli så? Observera att jag skriver - måste bli så!

Jo vårt rådande ekonomiska system kräver konkurrens - just kräver. Kapitalet som flödar i våra samhällen och mellan våra samhällen är 'fritt' att äga, vilket naturligtvis för med sig konkurrens mellan människor och samhällen. Egentligen en normativ förutsättning för kapitalismen - det måste bli så.

 

Varför är då konkurrens om kapital destruktivt? Det är just på den här punkten - kapitalägandet - som den destruktiva skadan är som värst.

För att kunna åstadkomma jämlikhet och rättvisa såväl inom våra samhällen som mellan våra samhällen så är det helt nödvändigt att inarbetade kapitalvärden måste fördelas rättvist i våra samhällen - vilket bevisligen inte sker.

Så länge vi har ett ekonomiskt system som fördelar kapitalet orättvist, så länge kommer våra samhällen att innehålla allvarliga konflikter - som exempelvis dagens krig i Europa. Kapitalet måste därför fördelas rättvist av samhället inte utsättas för konkurrens, där alltså redan ekonomiskt starka tar för sig merparten av allt inarbetat kapital.

 

Eftersom kapitalismen nu fungerar på detta vis - att det inarbetade kapitalet fördelas orättvist - så uppstår naturligtvis konflikter, vilket inte är så svårt att förstå. Lägger man till denna orättvisa - kapitalfördelningen - med avsaknaden av politisk demokrati så uppstår allvarliga politiska spänningar. Politiska diktaturer - som Ryssland - utvecklar en maktfullkomlighet hos den politiska eliten, som uttrycker sig i förtryck av den egna befolkningen och där maktambitionerna likaså sträcker sig utanför landets gränser. Det är så här historien ser ut och som vi ser så går historien igen även i vår tid.

Politisk diktatur tillsammans med kapitalistisk ekonomi skapar bokstavligt talat en livsfarlig utveckling.

 

Här vill jag återigen poängtera det som jag likaså skrivit om så många gånger tidigare: företagande och kapitalägande är två vitt skilda saker. Idag sammankopplas dessa två vitt skilda saker som någonting normativt för kapitalismens grundläggande förutsättningar - vilket alltså är felaktigt. Nej privat företagande är en absolut förutsättning för samhällens utveckling. Däremot så är privatägt kapital en förutsättning för en kapitalistisk marknadsekonomi och i denna ekonomi så utvecklas konflikter - så som vi nu ser.

 

I en demokratisk ekonomi däremot så kan man därför kortfattat förklara att kapitalägandet tillfaller samhället medans företagandet fortgår som det utövas idag.

Publicerad i kategori Samhälle, politik Kommentarer: 1 Permalänk

 
stäng